Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Normkreativ visualisering i stadsutveckling

Diarienummer 2016-04206
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG
Visual Arena Lindholmen
www.lindholmen.se
Projektledare Mia Leterius
Bidrag från Vinnova 2 494 632 kr
Projektets löptid 2016 - 2019
Status Pågående
Utlysning Normkreativ innovation

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla, tillämpa och integrera: stödverktyg för normmedveten visualisering; verktyg för normkritisk visualisering; interaktiva visuella metoder för normkreativa dialogprocesser samt utveckling och tillämpning av material för spridning av dessa. Projektets syfte är att bidra till inkluderande stadsutvecklingsprocesser och innovativa lösningar för inkluderande städer.

Förväntade effekter och resultat

När projektet avslutas kommer utarbetade verktyg och metoder att vara testade i stadsutvecklingsprojekt och integrerade i Skanskas och Whites arbete, samt finnas tillgängliga genom kurser och material hos Visual Arena och SP. De har också börjat spridas, både nationellt, bl.a. genom medverkande kommunala aktörer, och internationellt, b.la. av Chalmers och SPs forskare. På längre sikt är förväntat resultat en spridning och integrering av normkreativa visuella innovationsverktyg och metoder i hela bygg- och stadsutvecklingssektorn.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets innovationsprocess delas in i fyra steg: 1) Vidareutveckla och anpassa existerande verktygsprototyper; Utveckla normkritiska visualiseringsverktyg samt prototyper på roller och metoder; Påbörja tillämpning som följs av forskarna. 2) Utvärdera samt fortsätta utveckling och tillämpning; Integrera verktygen och metoderna i befintliga utvecklingsprocesser; Skapa och testa prototyper på utbildningsmaterial. 3) Utbilda anställda inom White och Skanska; Skapa slutgiltigt material; Fortsatt spridning. 4) Summera projektet och påbörja fortsatt arbete.


Kontakt

 
  • Max Parknäs , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss