Projekt finansierat av Vinnova. Text från projektdokumentation:

Next generation electrical architecture

Diarienummer 2014-05599
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag
Avd 94100, PVD
Projektledare Anders Lindeborg
Bidrag från Vinnova 15 909 000 kr
Projektets löptid 2015 - 2017
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Syfte och mål

1. Bygga kompetens i Sverige inom de specifierade områdena - Continuous integration and deployment och bilen som ett system i större system 2. Bygga en arkitektur som tillåter en design där nyckelfunktioner implementeras i domännoder för att möjliggöra att andra noder är enklare, mer standardiserade och utbytbara 3. Strategier för att möjliggöra att nyckelfunktioner utvecklas lokalt och på så sätt säkerställa snabb kommunikation med partners och flexibel utveckling 4. Studera bästa sätt för migrering av produkten, vad gäller introduktion av nya funktioner och processer

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att utveckla processer och proof of concepts de beskrivna studieområdena. Detta kommer att stärka konkurrenskraften för automotive-industrin i Sverige och forskningen på området: - Arkitektur och infrastruktur för continuous integration and deployment - Utvärdering av strategier för samarbeten i storskaliga och cross-organizational organisationer - Meto- och organisationsmönster - Rapporter av användningsfall, road map, arkitektur och krav för bilen som ett system i större suystem - Journals/Konferenser/Workshops/Forskarpublikationer

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 3 delar med ett antal subpaket WP1 Ledning, administration och business intelligence-studier WP2 Continuous deployment ur arkitekturella och utvecklingsstrategiska synnvinklar WP3 Bilen som ett system i större system övergripande kommer projektet att använda dessa metoder - Studier av forskningsresultat, andra industrier och företag - Workshops mellan partners för att genomföra diskussioner, sprida information och hitta en gemensam grund och förståelse - Inkrementell utveckling av aktiviteterKontakt

 
  • Eric Wallgren , handläggare Vinnova

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss