Effektanalyser

Varje år tar vi fram två omfattande effektanalyser. Analyserna görs ofta av externa experter och studerar de långsiktiga effekterna av vår verksamhet.

Effektanalyserna ska på sikt täcka hela vår verksamhet och belysa olika effektperspektiv. De används både för policydiskussioner och internt utvecklingsarbete.

Effektanalys av Vinnväxt-programmet

Effektanalys av Vinnväxt-programmet

Den här effektanalysen har fokus på att utvärdera Vinnväxts effekter på regional och nationell policy, på innovationssystem och regioner samt på deltagande Triple Helixaktörer (akademi, offentliga aktörer och näringsliv).

Författare: Kontigo AB
Utgiven: 2016
Ämne: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, Ledning och organisering, Produktion, Material, Transport, Genus och mångfald, Hälsa
Vinnväxt - ett innovativt program i takt med tiden

Vinnväxt - ett innovativt program i takt med tiden

Författare: Jan-Evert Nilsson - Blekinge tekniska högskola
Utgiven: 2016
Ämne: Ledning och organisering, Om Vinnova
FoU-program för Små och Medelstora Företag

FoU-program för Små och Medelstora Företag

Denna rapport formulerar ett metodologiskt ramverk för uppföljningar och analyser av effekter och effektmekanismer i Vinnovas specifika FoU-program för SMF - Små och Medelstora Företag. Dvs innovationsprojekt i företag

Utgiven: 2015
Ämne: Om Vinnova
Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället

Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället

Hur har samverkan med det omgivande samhället vid sex lärosäten utvecklats sedan 1985 och vad har påverkat den utvecklingen?

Författare: Tomas Åström, Göran Melin, Tobias Fridholm, Miriam Terrell, Sebastian Stålfors, Emma Ärenman, Karolina Henningsson, Malin Jondell Assbring, Richard Danell & Erik Arnold - Technopolis group
Utgiven: 2015
Ämne: Om Vinnova
Hälsoekonomisk effektanalys

Hälsoekonomisk effektanalys

Författare: T Eriksson, K Roback, M Lundqvist, LÅ Levin & P Carlsson
Utgiven: 2014
Ämne: Kommersialisering, Hälsa
Resultat från 18 VINN Excellence Center redovisade 2012

Resultat från 18 VINN Excellence Center redovisade 2012

Författare: Karla Anaya-Carlsson & Mattias Lundberg
Utgiven: 2014
Ämne: Innovationssystem, Forsknings- och innovationsmiljöer, Internationell samverkan
När företag och universitet forskar tillsammans

När företag och universitet forskar tillsammans

En nära samverkan mellan företag och forskare vid universitet och högskolor lägger grund för innovationer och stärkt innovationskraft

Utgiven: 2013
Ämne: Forsknings- och innovationsmiljöer
När staten spelat roll

När staten spelat roll

Vinnova och dess föregångare har gjort skillnad på i första hand två sätt: Vi har spelat roll i att fånga upp och definiera nya behovsmotiverade kunskapsområden i dialog med omgivningen Vi har också i senare skeden kunnat växla upp områden som visat sig lovande genom aktiv samverkan mellan företag och högskola.  Effekterna av dessa insatser har varit att utveckla innovationssystemets förmåga – inte bara enskilda innovationer.

Författare: Lennart Elg & Staffan Håkansson
Utgiven: 2011
Ämne: Innovationssystem, Forsknings- och innovationsmiljöer, Om Vinnova
Sammanfattning - Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem

Sammanfattning - Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem

Denna sammanfattning analyserar tillkomst och utveckling av forsknings- och innovationssystem samt långsiktiga effekter av deras verksamhet. De fem FoI-systemen har producerat omfattande resultat och effekter inom hela triple helix.

Författare: Tomas Åström, Jakob Hellman, Pauline Mattsson, Sven Faugert, Malin Carlberg, Miriam Terrell, Petra Salino, Göran Melin, Erik Arnold, Tommy Jansson, Torbjörn Winqvist & Bjørn Asheim - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Ltd och CIRCLE, Lunds universitet
Utgiven: 2011
Ämne: Innovationssystem
Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem

Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem

Författare: Tomas Åström, Jakob Hellman, Pauline Mattsson, Sven Faugert, Malin Carlberg, Miriam Terrell, Petra Salino, Göran Melin, Erik Arnold, Tommy Jansson, Torbjörn Winqvist & Bjørn Asheim - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Ltd och CIRCLE, Lunds universitet
Utgiven: 2011
Ämne: Innovationssystem
Effektanalys av forskningsprogram inom material från förnyelsebara råvaror

Effektanalys av forskningsprogram inom material från förnyelsebara råvaror

Vilka effekter har de tre forskningsprogrammen lett till?  De har bland annat bidragit till att Sverige inom flera områden nått en världsledande ställning.

Författare: Jenny von Bahr, red - WSP Analys & Strategi
Utgiven: 2011
Ämne: Material, Miljö och energi
Sammanfattning - Effekter av Vinnova-program hos Små och Medelstora Företag

Sammanfattning - Effekter av Vinnova-program hos Små och Medelstora Företag

Författare: Karin Bergman, Olof Ejermo, Josefine Fischer, Olof Hallonsten, Høgni Kalsø Hansen & Jerker Moodysson - CIRCLE, Lunds universitet
Utgiven: 2010
Ämne: Innovationssystem, Forskning och utveckling i företag
SAMMANFATTNING - Effektanalys av stöd till strategiska utvecklingsområden för svensk tillverkningsindustri

SAMMANFATTNING - Effektanalys av stöd till strategiska utvecklingsområden för svensk tillverkningsindustri

Författare: Tomas Åström, Tommy Jansson, Pauline Mattsson, Sven Faugert, Jakob Hellman & Erik Arnold - Faugert & Co Utvärdering AB - Technopolis group
Utgiven: 2010
Ämne: Produktion, Innovationssystem
Effektanalys av stöd till strategiska utvecklingsområden för svensk tillverkningsindustri

Effektanalys av stöd till strategiska utvecklingsområden för svensk tillverkningsindustri

Författare: Tomas Åström, Tommy Jansson, Pauline Mattsson, Sven Faugert, Jakob Hellman & Erik Arnold - Faugert & Co Utvärdering AB - Technopolis group
Utgiven: 2010
Ämne: Produktion, Innovationssystem
Investering i hälsa

Investering i hälsa

Författare: Kerstin Roback, Mikael Rahmqvist & Per Carlsson - Linköpings Universitet
Utgiven: 2009
Ämne: Bioteknik, Innovationssystem, Hälsa
Effekter av statligt stöd till fordonsforskning

Effekter av statligt stöd till fordonsforskning

Författare: Sven Faugert, Erik Arnold, Marie-Louise Eriksson, Tommy Jansson, Pauline Mattsson, Lars Niklasson, Petra Salino, Henrik Segerpalm & Tomas Åström - Technopolis Group & Faugert & Co Utvärdering AB
Utgiven: 2009
Ämne: Transport, Innovationssystem
Sammanfattning -  Effekter av statligt stöd till fordonsforskning

Sammanfattning - Effekter av statligt stöd till fordonsforskning

Författare: Sven Faugert, Erik Arnold, Marie-Louise Eriksson, Tommy Jansson, Pauline Mattsson, Lars Niklasson, Petra Salino, Henrik Segerpalm & Tomas Åström
Utgiven: 2009
Ämne: Transport, Innovationssystem
Historien om GSM - Sammanfattning

Historien om GSM - Sammanfattning

Författare: Erik Arnold, Barbara Good & Henrik Segerpalm – Technopolis Group
Utgiven: 2008
Ämne: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, Innovationssystem, Kommersialisering, EU, IT-användning
Effektanalys av offentlig såddfinansiering 1994 - 2004

Effektanalys av offentlig såddfinansiering 1994 - 2004

Författare: Andreas Johnson, Enrico Deiaco, Karla Anaya Carlsson & Fredrik Scheffert - SISTER
Utgiven: 2008
Ämne: Innovationssystem
Vinnovas fokus på effekter

Vinnovas fokus på effekter

Utgiven: 2007
Ämne: Innovationssystem
Sammanfattning - Effekter av den svenska trafiksäkerhetsforskningen 1971-2004

Sammanfattning - Effekter av den svenska trafiksäkerhetsforskningen 1971-2004

Författare: Marika Kolbenstvedt, Rune Elvik, Beate Elvebakk, Arild Hervik & Lasse Braein
Utgiven: 2007
Ämne: Transport, Innovationssystem
Effekter av den svenske trafikksikkerhetsforskningen 1971-2004

Effekter av den svenske trafikksikkerhetsforskningen 1971-2004

Författare: Marika Kolbenstvedt, Rune Elvik, Beate Elvebakk, Arild Hervik & Lasse Braein
Utgiven: 2007
Ämne: Transport, Innovationssystem
Sammanfattning - Användningsdriven utveckling av IT i arbetslivet

Sammanfattning - Användningsdriven utveckling av IT i arbetslivet

Författare: Per Tengblad - ATK Arbetsliv & Åke Walldius - KTH
Utgiven: 2007
Ämne: Ledning och organisering, Innovationssystem, IT-användning
Användningsdriven utveckling av IT i arbetslivet

Användningsdriven utveckling av IT i arbetslivet

Författare: Per Tengblad - ATK Arbetsliv & Åke Walldius - KTH
Utgiven: 2007
Ämne: Ledning och organisering, Innovationssystem, IT-användning
Svensk trafiksäkerhetsforskning i tätposition

Svensk trafiksäkerhetsforskning i tätposition

Författare: Anders Englund
Utgiven: 2005
Ämne: Transport
Effektanalys av nackskadeforskningen vid Chalmers - Sammanfattning

Effektanalys av nackskadeforskningen vid Chalmers - Sammanfattning

Författare: Knut Sandberg Eriksen & Arild Hervik et al
Utgiven: 2005
Ämne: Transport, Innovationssystem
Effektanalys av nackskadeforskningen vid Chalmers

Effektanalys av nackskadeforskningen vid Chalmers

Författare: Knut Sandberg Eriksen, Arild Steen, Rune Elvik, Rolf Hagman -Transportøkonomsk institutt i Oslo & Arild Hervik - Møreforsking i Molde
Utgiven: 2004
Ämne: Transport, Innovationssystem
Effekter av det svenska kompetenscentrumprogrammet 1995-2003

Effekter av det svenska kompetenscentrumprogrammet 1995-2003

Författare: Erik Arnold, John Clark, Sophie Bussillet - Technopolis Ltd
Utgiven: 2004
Ämne: Innovationssystem, Forsknings- och innovationsmiljöer
Effekter av Vinnovas föregångares stöd till behovsmotiverad forskning

Effekter av Vinnovas föregångares stöd till behovsmotiverad forskning

Författare: Technopolis Ltd, Göran Friborg och Vinnovas avdelning för Innovationssystemanalys
Utgiven: 2002
Ämne: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, Bioteknik, Innovationssystem
Effekter 1975 - 2000

Effekter 1975 - 2000

Utgiven: 2002
Ämne: Innovationssystem


 

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss