Arbeta på Vinnova

På Sveriges innovationsmyndighet får du som anställd möta variationsrika utmaningar i ett kreativt och öppet samarbetsklimat. Du kan vänta dig en meningsfull vardag där du får axla stort eget ansvar, växa som yrkesmänniska och ta dig an stimulerande uppgifter. Vid din sida får du kring 200 kompetenta kollegor. De är baserade i såväl Stockholm som Bryssel – och alla verkar för att bidra till Sveriges fortsatta tillväxt.

Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. Exempelvis ger vi dig goda möjligheter till kompetensutveckling, friskvård och flexibla arbetstider. Vi sätter stort värde på att du som anställd ska finna en bra balans mellan arbete och privatliv.

Samhällsnyttan i centrum

Sedan år 2001 har vi finansierat behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Detta för att främja hållbar tillväxt genom att öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige. En annan central del av vår verksamhet är att öka samarbetet mellan olika aktörer. Med andra ord står Sveriges utveckling ständigt i fokus. Därför är omvärldsbevakning en naturlig del av vår vardag.

Möt våra medarbetare

Generaldirektör Charlotte Brogren

Utan innovation står samhället stilla, och i ett så litet land som Sverige måste vi fortsätta att utveckla. På Vinnova får generaldirektör Charlotte Brogren chansen att dagligen stötta och jobba med samhällsutvecklande projekt.

Generaldirektör Charlotte Brogren

Programledare Cassandra Marshall

Kreativa och skapande arbetssätt i kombination med stort eget ansvar. Cassandra Marshall på Vinnova bidrar till att svenska organisationer blir bättre på att arbeta innovativt.

Programledare Cassandra Marshall

Enhetschef Andreas Aurelius

Ständig nyfikenhet och en vilja att utvecklas har tagit Andreas Aurelius till den perfekta arbetsplatsen för honom – Vinnova.

Enhetschef Andreas Aurelius

Programledare Cathrine Åsklint

Cathrine Åsklint bytte jobbet på en start up mot att hjälpa andra start ups. När Vinnova annonserade efter någon som kunde jobba med Vinnovas inkubatorprogram sökte Cathrine jobbet och sedan i mars 2015 arbetar hon på myndigheten.

Programledare Cathrine Åsklint

HR-chef Marlen Sibbel-Becker

Marlen Sibbel-Becker är chef på Vinnovas HR-enhet. Hon berättar bland annat om myndighetens HR-arbete, om att leda i förändring och vikten av ett modigt ledarskap. Marlen berättar också om ”Rörlighet i staten” där flera myndigheter och näringsdepartementet lånar kompetens mellan varandra.

HR-chef Marlen Sibbel-Becker

Avdelningschef Joakim Appelquist

Globala företag, EU-projekt och nära samarbeten med länder som Brasilien, Kina, Indien och Japan. Vardagen på Vinnova är synonym med att jobba internationellt. Det vet Joakim Appelquist som är avdelningschef på Vinnovas internationella avdelning.

Avdelningschef Joakim Appelquist

Programledare Anna Edwall på avdelningen Industriell utveckling och Innovationsledning

Anna Edwall arbetar på Vinnovas enhet Innovationsledning. Hon beskriver Vinnova som en katalysator som stärker Sveriges innovationskraft. Med visionen att Sverige ska vara ett globalt ledande innovationsland finansierar Vinnova projekt, nätverk och analyser som bidrar till att utveckla svensk innovationskraft. Det skapar en arbetsmiljö som är omöjlig att inte inspireras av för Anna Edwall och hennes kollegor.

Programledare Anna Edwall på avdelningen Industriell utveckling och Innovationsledning

Handläggare Daniel Rencrantz på avdelning Industriell utveckling och Innovationsledning

Med en bakgrund inom logistik, ekonomi och projektledning har Daniel Rencrantz ett intresse för smarta produktionsprocesser och kreativ samverkan. Som handläggare på Vinnova är hans insats avgörande långt utanför kontorets väggar. Den dagliga utmaningen är att hitta och stötta projekt som främjar landets tillväxt och utveckling.

Mer om Daniels arbete

Enhetschef Margareta Groth på avdelning Industriell utveckling och Innovationsledning

Margareta Groth har personalansvar för 12 personer och leder och fördelar arbetet inom enheten. Hon sitter bland annat med i rekryteringsprocesser och planerar konferenser. Hennes arbete innebär också många möten både inom och utanför Sverige gränser.

Mer om Margaretas arbete

Programledare Gunnar Sandberg på avdelningen Hälsa

Gunnar Sandbergs arbete, som kretsar kring medicin och bioteknik, är väldigt variationsrikt. Han håller i utbildningar, handlägger projekt, besöker företag som söker pengar och hjälper forskare att lägga fram sina ansökningar på rätt sätt.

Mer om Gunnars arbete

Programledare Johanna Ulfvarson på avdelningen Hälsa

Johanna Ulfvarson arbetar mycket med äldrefrågor. Hon är bland annat aktiv i ett Europaprogram, Ambient Assisted Living, som omfattar 23 länder. Programmet kretsar kring tekniska lösningar som ska underlätta för äldre människor att bo kvar hemma. Hon läser också många ansökningar och får chansen att koppla samman likasinnade forskare och företag med varandra.

Mer om Johannas arbete

Avdelningschef Joakim Tiséus på avdelning Samhällsutveckling-Transport, Miljö och Regioner

Joakim Tiséus menar att hans jobb innebär att han får se morgondagens teknik redan i dag och får jobba med väldigt kvalificerade människor både på och utanför Vinnova. Han får också arbeta för lösningar som skapar ett bättre samhälle.

Mer om Joakims arbete

Kontakt

 

Lediga tjänster

 

Varför Vinnova?

 

På Vinnova får du växa i din roll. Det beror dels på att arbetsuppgifterna är lika stimulerande som omväxlande och dels på att vi kan erbjuda dig utbildning inom relevanta områden.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss