Gröna korridorer

Uppdrag till VINNOVA, Trafikverket och Sjöfartsverket att bidra i arbete med att utveckla Gröna Korridorer.

VINNOVA har tillsammans med Trafikverket och Sjöfartsverket fått ett regeringsuppdrag att stödja regeringen i arbetet med Gröna korridorer. Alla tre myndigheterna ska aktivt delta i olika grupperingar kring Gröna korridorer såväl nationellt som internationellt samt även koppla detta arbete till Östersjöstrategin. VINNOVA har ett särskilt ansvar för att forsknings- och innovationsfrågorna lyfts in i detta arbete.

Gröna Korridorer har sitt ursprung i EU-kommissionens logistikhandlingsplan från 2007 och andra initiativ att utveckla en "grönare" transportpolitik, som möter klimatutmaningen och samtidigt ökar EU:s konkurrenskraft. Enligt EU-kommissionen ska de gröna korridorerna sätta en tydlig prägel på Europas framtida transportpolitik efter 2010.

Enkelt uttryckt handlar Gröna Korridorer om att minska miljö- och klimatpåverkan samt att öka säkerhet och effektivitet.

Uppdraget ska slutredovisas senast vid utgången av 2012.

Bokmärk och dela

KONTAKT

 

LADDA NER

 

LÄS MER