Forska&Väx

Forska&Väx

Forska&Väx har ersatts av utlysningen "Innovationsprojekt i företag"

Kontakt-
personer

Forska&Väx
gruppnummer
08-473 31 90

Carl Naumburg
Handläggare
08-473 31 72

Karin Aase
Nationell kontaktperson för SMF inom Horisont 2020
+46 8-473 31 17

Läs mer

Tidigare utlysning:
Forska&Väx 2014

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss