Forska&Väx

Forska&Väx

Har ni en idé och är ett litet eller medelstort företag som vill växa? Bygger idén på ny kunskap, ny teknik eller en ny tillämpning?

Då kan ni söka finansiering från VINNOVAs utlysning Forska&Väx. Finansiering kan sökas av innovativa svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar med upp till 250 anställda.

Utlysningen riktar sig till företag med förmågan att skapa tillväxt och samhällsnytta baserat på innovationer.

Vad kan man söka finansiering för?

Företag kan söka finansiering för två typer av projekt: förstudier och utvecklingsprojekt.

I en förstudie undersöks om det finns tekniska och kommersiella förutsättningar att lyckas med ett planerat utvecklingsprojekt.

Utvecklingsprojekt ska syfta till att ta fram en produkt eller tjänst som skapar nytta hos kunder och säkerställer lönsamhet, tillväxt och samhällsnytta.

Projekt inom digital hälsa

I denna ansökningsomgång har vi en särskild budget som är specifikt riktad till projekt inom digital hälsa. Där kan företag söka finansiering för förstudier eller för genomförande av ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi vänder oss till innovativa digitala hälsoprojekt som är i tidig fas men förväntas leda till en skalbar och gärna internationell gångbar produkt eller tjänst.

I digital hälsa inkluderas lösningar som använder digital teknik och data på ett nytt sätt och för samman medicin, genetik och digital teknologi – exempelvis innovativa sätt att ta fram nya läkemedel, behandlingsmetoder, vårdrelaterade lösningar och applikationer, teknologier och leveranssystem.

Hur ansöker man?

Ansökningarna ska tydligt beskriva projektet, dess betydelse för företaget, den tillväxt som förväntas, förankringen i företaget, hur kommersialisering ska ske och varför det aktuella projektteamet kommer att lyckas.

Vi  kan bevilja upp till fem miljoner kronor per ansökan.

Fullständig utlysningstext och ansökningsmallar finns att ladda ned under rubriken Ansök i högerspalten eller på knappen längst ner på sidan. 

Hur bedöms ansökningarna?

I bedömningen av ansökningarna kommer VINNOVA att prioritera de projekt som bedöms som mest innovativa, de som skapar mest kundnytta på sikt och de som skapar mest tillväxt, samt de team som bedöms ha störst sannolikhet att lyckas.

Nästa ansökningsomgång öppnar i januari 2015.

I tidigare omgångar har cirka 20 procent av alla ansökningar beviljats finansiering.

Ansök

Kontakt-
personer

Forska&Väx
gruppnummer
08-473 31 90

Carl Naumburg
Handläggare
08-473 31 72

Anne Löfquist
Handläggare
08-473 31 25

Karin Aase
Nationell kontaktperson för SMF inom Horisont 2020
+46 8-473 31 17

Har du frågor kring immaterialrätt?

VINNOVA har fått ett uppdrag att ihop med PRV utveckla en insats för företag som vill utveckla sin hantering av immateriella tillgångar.

Tillväxtverkets insatser för små och medelstora företag

VINNOVA och Tillväxtverket arbetar båda med insatser för små och medelstora företag. Tillväxtverket kan erbjuda finansiellt stöd i form av affärsutvecklingscheckar och information.

 

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss