FP7 Orientation papers publicerade

EU-kommissionen har publicerat utkast - "Orientation papers" för många områden av FP7 inför de sista utlysningarna av ramprogrammet för forskning och utveckling. 

Den sista utlysningen inom FP7 öppnar den 10 juli och årets budget på ca 8 miljarder euro är hitintills den största inom ramprogrammet sedan starten 2007. Förhandspublikation av utkast till utlysningarna sker genom ett "Orientation paper" som beskriver de problemställningar och som det kommer att vara möjligt att söka projekt för att forska kring.  

Alla utlysningar, med slutgiltig information om innehåll, budget och deadline lanseras den 10 juli men redan nu kan du få en föraning om innehållet för följande områden:

Alla "Orientation papers" som publicerats hittar du också på EU-kommissionens webbplats Participant Portal. För mer information och frågor om innehållet samt de kommande utlysningarna, ta kontakt med respektive områdes nationella kontaktperson, NCP.

Vill du veta mer om FP7?

Under våren har vi varit ute på en informationsturné om de europeiska FoU-programmen där vi har besökt sex platser från Umeå i norr till Lund i söder. Hade du inte möjlighet att delta? Se webbsändningen från AlbaNova den 4/5 eller från Karolinska Institutet den 10/5 (in English). Du kan även ta del av informationsdagarna om Hälsa och Marie Curie som genomfördes i början av sommaren via webbsändning.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss