Multifunktionella kök för äldre och renare vatten i Östersjön - senaste nytt från BSR STARS

Läs mer om köksprojektet Comfort in Living, Clean Water-projektet och SME Networking Day on Smart/Wood houses i april och mycket mer i det senaste nyhetsbrevet från BSR STARS.

BSR STARS är ett program för hela Östersjöregionen inom innovation, kluster samt SMF-nätverk och programmet leds av Vinnova. Syftet med BSR STARS är att skapa ett antal världsledande innovationssamarbeten i Östersjöregionen, genom att knyta ihop starka forsknings- och innovationsmiljöer, kluster och SME-nätverk.

BSR STARS är inriktat mot att hitta smarta lösningar med vetenskapliga metoder, på gemensamma utmaningar på områden såsom hälsa, energi, hållbar transport och digitala affärer och tjänster.

Anmäl dig längst ned på BSR STARS webbplats för prenumerera på nyhetsbrevet.

Kontakt

 

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss