Informationsturnén om EU:s FoU-program 2012

Är du forskare på företag, myndighet, universitet eller institut och/eller är du allmänt intresserad av EU:s forskningsstöd?

I sommar öppnar de sista utlysningarna inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7 och årets budget på ca 8 miljarder euro är hitintills den största inom ramprogrammet sedan starten 2007.  FP7 är världens största FoU-program och pågår fram till och med 2013.

Vinnovas informationsturné 2012 om EU:s FoU-program vänder sig specifikt till dig som aktivt söker forskningsfinansiering, men kanske ännu inte har bekantat dig med FP7. Under våren har vi besökt några orter runt om i Sverige för att berätta mer om hur du kan ta del av de möjligheter till forskningsfinansiering som finns inom EU:s FoU-program. Ramprogrammet är nu inne på sitt sista år och är idag en av de största externa finansiärerna av forskning i Sverige.

Informationsturnén är ett unikt tillfälle att få en överblick av möjligheterna inom FP7, tips på hur man lyckas med en ansökan, men även ta del av erfarenheter från aktörer som har medverkat i EU-projekt. Sista stoppet är på YKI i Stockholm den 25 maj.

Turnéplan

Under informationsturnén kommer vi att besöka följande orter:

Webbsändning och twitter

Har du inte möjlighet att komma till någon av våra informationsdagar? Ta en titt på webbsändningen från AlbaNova i Stockholm den 4 maj eller webbsändningen från Karolinska Institutet (in English) den 10 maj. Under informationsturnén kan du ställa frågor till våra NCP:er via vårt twitterkonto: vinnovafp7. Märk gärna din fråga med #EUFoU.

Mer information om FP7-programmen

För dig som vill veta mer om innehållet i de kommande FP7-utlysningarna arrangerar vi tematiska informationsdagar i Stockholm under perioden maj till september 2012. Under dessa dagar presenteras innehållet och nyheterna i de olika arbetsprogrammen för 2013 inom FP7. Merparten av dessa tillfällen kommer att webbsändas. Håll utkik efter informationsdagarna i vårt kalendarium.

EU-kommissionen tillsammans med NCP-nätverken arrangera också tematiska informationsdagar i EU. Mer information hittar du i informationsbladetpdf     . Observera att listan inte är komplett och att datum kan ändras.

Arbetsprogram och utlysningar

EU-kommissionen publicerar också löpande utkast sk "Orientation Paper" till de nya arbetsprogrammen för FP7:s olika områden. Mer information hittar du på EU-kommissionens Participant Portal.

Vi har också gjort en sammanställningpdf      över FP7-utlysningarnas öppnings- respektive stängningsdatum. Observera att denna lista endast är preliminär. Alla utlysningar kommer att publiceras på EU-kommissionens webbplats Participant Portal i mitten av juli.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss