Kalendarium

Innovationsfinansiering som affärsmöjlighet

4 feb 2015 Stockholm

Den 4 februari 2015 bjuder Tillväxtverket och VINNOVA tillsammans med Europeiska Investeringsbanken, Europeiska Investeringsfonden och Europeiska kommissionen in till ett möte för att presentera de möjligheter banker och låneinstitut har att få garantier på lån till innovativa företag, samt de möjligheter som finns för större företag (mid-Caps) att låna till sina innovationsprojekt.

Ämne: EU, Internationell samverkan, Forskning och utveckling i företag

Innovationsfinansiering som affärsmöjlighet

9th Swiss-Scandinavian Bio-Business Seminar 2015

5 feb 08:30-18:00 2015 SIX Stock Exchange building , Zurich

Inom ramen för samarbetet Swiss-Swedish Innovation Initiative, SWII, och Swiss-Scandinavian Bio-Business Seminar, SSBBS, erbjuder VINNOVA tillsammans med samarbetspartners intresserade företag och forskningsinstitutioner att delta i kontaktskapande aktiviteter med schweiziska partners.

Ämne: EU, Internationell samverkan, Hälsa

9th Swiss-Scandinavian Bio-Business Seminar 2015

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss