Kalendarium

Informationsmöte om Horisont 2020 i Stockholm

4 nov 13:00-17:00 Aula Magna, Stockholms universitet, Stockholm

Horisont 2020 är världens största forskning och innovationsprogram med en total budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Ramprogrammet består av tre nyckelområden: spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar. VINNOVA, Vetenskapsrådet och Stockholms universitet välkomnar dig till ett informationsmöte om det nya ramprogrammet.

Ämne: EU, Internationell samverkan

Informationsmöte om Horisont 2020 i Stockholm

Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Transport, miljö, energi och hållbara städer

5 nov 10:30-12:30 VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56, 4 tr, Stockholm

Välkommen på informationsmöte om Transport, miljö, energi och hållbara städer inom Horisont 2020

Ämne: EU, Internationell samverkan

Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Transport, miljö, energi och hållbara städer

Informationsmöte om Horisont 2020 i Umeå

11 nov 13:00-17:00 Hörsal E, Umeå universitet, Umeå

Horisont 2020 är världens största forskning och innovationsprogram med en total budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Ramprogrammet består av tre nyckelområden: spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar. VINNOVA, Vetenskapsrådet och Umeå universitet välkomnar dig till ett informationsmöte om det nya ramprogrammet.

Ämne: EU, Internationell samverkan

Informationsmöte om Horisont 2020 i Umeå

Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Säkra samhällen - att skydda EU:s och dess invånares frihet och säkerhet

12 nov 10:30-12:30 VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56, 4 tr, Stockholm

Välkommen på informationsmöte om Säkra samhällen - att skydda EU:s och dess invånares frihet och säkerhet inom Horisont 2020

Ämne: EU, Internationell samverkan

Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Säkra samhällen - att skydda EU:s och dess invånares frihet och säkerhet

Informationsmöte om Horisont 2020 på Karolinska Institutet

18 nov 13:00-17:00 Erling-Persson, Aula Medica, Nobels väg 6, KI, Solna

Horisont 2020 är världens största forskning och innovationsprogram med en total budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Ramprogrammet består av tre nyckelområden: spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar. VINNOVA, Vetenskapsrådet och Karolinska Institutet välkomnar dig till ett informationsmöte om det nya ramprogrammet.

Ämne: EU, Internationell samverkan

Informationsmöte om Horisont 2020 på Karolinska Institutet

Informationsmöte om Horisont 2020 i Lund

20 nov 13:00-17:00 Edens hörsal, Paradisgatan 5, hus H, Lund, Lund

Horisont 2020 är världens största forskning och innovationsprogram med en total budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Ramprogrammet består av tre nyckelområden: spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar. VINNOVA, Vetenskapsrådet och Lunds universitet välkomnar dig till ett informationsmöte om det nya ramprogrammet.

Ämne: EU, Internationell samverkan

Informationsmöte om Horisont 2020 i Lund

Informationsmöte om ERANET Cofund Smart Cities and Communities Program

24 nov 14:00-16:00 Konf. lokal Nobel, VINNOVA, Stockholm

Har du idéer till forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till utveckling av smarta och hållbara energi- och transportsystem i städer i Europa? Har du samarbete med aktörer i andra europeiska länder inom samma område? Då kan utlysningen ERANET Smart Cities and Communities vara något för dig!

Ämne: EU, Internationell samverkan

Informationsmöte om ERANET Cofund Smart Cities and Communities Program

Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Koppling mellan Horisont 2020 och strukturfonderna

26 nov 10:30-12:30 VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56, 4 tr, Stockholm

Välkommen på informationsmöte om Kopplingen mellan Horisont 2020 och strukturfonderna

Ämne: EU, Internationell samverkan

Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Koppling mellan Horisont 2020 och strukturfonderna

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss