Kalendarium

Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Hälsa

23 okt 10:30-12:30 VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56, 4 tr, Stockholm

Välkommen på informationsmöte om Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande

Ämne: EU, Internationell samverkan

Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Hälsa

Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Transport, miljö, energi och hållbara städer

5 nov 10:30-12:30 VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56, 4 tr, Stockholm

Välkommen på informationsmöte om Transport, miljö, energi och hållbara städer inom Horisont 2020

Ämne: EU, Internationell samverkan

Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Transport, miljö, energi och hållbara städer

Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Säkra samhällen - att skydda EU:s och dess invånares frihet och säkerhet

12 nov 10:30-12:30 VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56, 4 tr, Stockholm

Välkommen på informationsmöte om Säkra samhällen - att skydda EU:s och dess invånares frihet och säkerhet inom Horisont 2020

Ämne: EU, Internationell samverkan

Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Säkra samhällen - att skydda EU:s och dess invånares frihet och säkerhet

Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Koppling mellan Horisont 2020 och strukturfonderna

26 nov 10:30-12:30 VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56, 4 tr, Stockholm

Välkommen på informationsmöte om Kopplingen mellan Horisont 2020 och strukturfonderna

Ämne: EU, Internationell samverkan

Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Koppling mellan Horisont 2020 och strukturfonderna

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss