Kalendarium

Har du ett företag med marknadsnära innovativa projekt, men saknar finansiering?

27 nov 08:30-12:30 Medicon Village, Scheelevägen 2 , Lund

Välkommen till ett informationsmöte i Lund om möjligheterna att få finansiering från de europeiska program som speciellt riktar sig till små och medelstora företag.

Ämne: EU, Internationell samverkan

Har du ett företag med marknadsnära innovativa projekt, men saknar finansiering?

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss