Kalendarium

Innovationsfinansiering som affärsmöjlighet

4 feb 09:30-14:30 Norra Latin City Conference, Drottninggatan 71, Stockholm

Den 4 februari 2015 bjuder Tillväxtverket och VINNOVA tillsammans med Europeiska Investeringsbanken, Europeiska Investeringsfonden och Europeiska kommissionen in till ett möte för att presentera de möjligheter banker och låneinstitut har att få garantier på lån till innovativa företag, samt de möjligheter som finns för större företag (mid-Caps) att låna till sina innovationsprojekt.

Ämne: EU, Internationell samverkan, Forskning och utveckling i företag

Innovationsfinansiering som affärsmöjlighet

9th Swiss-Scandinavian Bio-Business Seminar 2015

5 feb 08:30-18:00 SIX Stock Exchange building , Zurich

Inom ramen för samarbetet Swiss-Swedish Innovation Initiative, SWII, och Swiss-Scandinavian Bio-Business Seminar, SSBBS, erbjuder VINNOVA tillsammans med samarbetspartners intresserade företag och forskningsinstitutioner att delta i kontaktskapande aktiviteter med schweiziska partners.

Ämne: EU, Internationell samverkan, Hälsa

9th Swiss-Scandinavian Bio-Business Seminar 2015

Programvara för konkurrenskraft II - Innovativ mjukvara satt i system

10 feb 09:00-18:00 Norra Latin City Conference Center, Drottninggatan 71, Stockholm

Välkommen till konferensen Programvara för konkurrenskraft II - Innovativ mjukvara satt i system. Konferensen arrangeras av VINNOVA och Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och vänder sig till beslutsfattare och forskningsansvariga inom näringslivet och till forskare inom aktuella områden.

Ämne: Informations- och kommunikationsteknik, EU, Internationell samverkan

Programvara för konkurrenskraft II - Innovativ mjukvara satt i system

Träffa VINNOVA på Destination Europe i San José

12 feb 08:30-17:00 San José

Destination Europe är ett forum där ledande europeiska forskningsorganisationer och finansiärer presenterar de möjligheter de erbjuder forskare och innovatörer från hela världen. Forumet äger rum i San José den 12 februari i samband med den tvärvetenskapliga mässan American Association for the Advancement of Science, AAAS.

Ämne: EU, Internationell samverkan

Träffa VINNOVA på Destination Europe i San José

Är du nyfiken på Horisont 2020?

18 feb 13:00-15:00 VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

Informationsmöten om möjligheter inom det nya programmet.

Ämne: EU

Är du nyfiken på Horisont 2020?

Nyfiken på Horisont 2020?

18 mar 13:00-15:00 VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

Informationsmöten om möjligheter inom det nya programmet.

Ämne: EU

Nyfiken på Horisont 2020?

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss