Kalendarium

Prenumerera på kalendern info


EUREKA Innovation Week 2016

25-29 apr 2016 City Conference Centre Stockholm, Stockholm

Save the date for the EUREKA Innovation Week 2016 Smart Cities – Sustainable & Attractive Communities on 25-29 of April 2016.

Ämne: Informations- och kommunikationsteknik, Transport, EU, Internationell samverkan, Miljö och energi


Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss