Sino-Swedish Advanced Materials Exchange Centre

Vinnova stödjer den svenska delen av ett svensk-kinesiskt materialcentrum, Sino-Swedish Advanced Materials Exchange Centre, som ska fungera som en samlande och koordinerande nod för samarbeten inom materialvetenskap med Kina. Det svenska kontoret ligger vid Chalmers och det kinesiska ligger vid Central Iron & Steel Research Institute (CISRI) i Peking.

Läs mer

 
  • Sino-Swedish Advanced Materials Exchange Centre webbplats.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss