Vinnova logo          SSF logoMultidisciplinary BIO

Multidisciplinary BIO är ett program med syfte att stärka samverkan mellan Sverige och Japan inom området multidisciplinär biovetenskap. Inom programmet finansieras samverkansprojekt mellan svenska och japanska forskare.

Området multidisciplinär biovetenskap definieras som multidisciplinär forskning som förenar livsvetenskap med andra vetenskapsområden, såsom ingenjörsvetenskap, datavetenskap, matematik, fysik och kemi. Exempel på sådana områden är bio-nanoteknik, bio-MEMS, bioinformatik, beräkningsbiologi, systembiologi, tissue engineering, biomimetik och kombinationer av robotteknik och neurovetenskap.

I programmet, som startade 2005, samarbetar Vinnova och Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) med Japan Science and Technology (JST) i Japan. Vinnova och SSF har avsatt 12 miljoner för varje utlysning för den svenska delen av programmet. JST har avsatt motsvarande medel för finansiering av den japanska delen programmet.

Fem utlysningar har gjorts inom programmet. Anslagen är treåriga men de som har beviljats anslag i tidigare utlysningar kan även söka finansiering i senare utlysningar i konkurrens med övriga ansökningar. Anslagen bedöms uppgå till ca 700 000 kr per år och projekt och skall bygga på pågående verksamhet för att bidra med ett väsentligt mervärde.

Samarbetena ska vara etablerade sedan tidigare och ha en tvärvetenskaplig karaktär. I ett vinnande projekt får den svenska forskaren anslag ifrån Vinnova och Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) under tre år, medan den japanska forskningsgruppen stöds genom en japansk finansiär, Japan Science and Technology Agency (JST). Från och med 2009 administreras programmet av SSF.

Läs mer om två samarbetsprojekt som fått stöd via Multidisciplinary BIO.

KONTAKT

 

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss