Kina

Vinnova deltar i följande projekt och samarbeten i Kina:

IMT Advanced and Beyond

Ett samarbetsprogram mellan Sverige och Kina.

Sino-Swedish Strategic Cooperative Programme on Next Generation Networks

Samarbetsprogram för framtida trådlösa teknologier.

BILAT SILK

Ett EU-projekt för att öka medvetenheten om EU:s forskningsprogram i Kina.

Sino-Swedish Advanced Materials Exchange Centre

Vinnova stödjer ett Svenskt-kinesiskt materialcentrum för samarbeten.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss