Informationsmöten och kurser

Informationsmöten och matchmaking event om EU:s forsknings- och innovationsprogram samt EUREKA och Eurostars arrangeras oftast i samband med att nya ansökningsomgångar inom de olika FoU-programmen öppnar. Vinnova arrangerar nationella informationsmöten, konferenser och kurser om dessa program. 

Vinnova och Vetenskapsrådet är nationella kontaktmyndigheter för Horisont 2020 och vi arrangerar kontinuerligt tematiska informationsdagar om de olika områdena eller allmänna informationsmöten om hela ramprogrammet. Detta för att informera och inspirera nya och erfarna aktörer att delta i Horisont 2020. Under hösten 2015 arrangerar vi nationella tematiska informationsmöten om de olika områdena av Horisont 2020. Du kan ta del av presentationer och filmer från våra genomförda informationsmöten under hösten på vår webbplats.

Vinnova ansvarar också för det nationella programkontoret för EUREKA som är ett internationellt samarbetsnätverk för marknadsnära forskning och teknisk utveckling. I programmet ingår Eurostars som vänder sig specifikt till små och medelstora företag. Vinnova arrangerar informationsdagar och matchmaking event för dessa program. Du kan söka Vinnovas resebidrag till de flesta av eventen som arrangeras utanför Sverige.

För specifika målgrupper, t ex: offentlig sektor, småföretag, branschorganisationer, regionala organisationer samt universitet och högskolor, kan vi skräddarsydda informationsmöten eller workshops. På dessa events går vi in mer på djupet inom ett specifikt område eller ger mer detaljerade råd kring era frågor och projekt. Kontakta oss gärna om du har idéer eller önskemål!

Nedan listas aktuella informationsmöten och kurser som vi anordnar. För mer information om EU-kommissionens informationsdagar och konferenser om Horisont 2020, se deras webbplats.

Vi arrangerar också kurser inom olika teman; finansiella frågor och regler för deltagande. Våra kursledare har stor kunskap och lång erfarenhet av EU:s ramprogram och kurserna bygger på många praktiska exempel. Till kurserna bjuder vi in svenska forskare och företag som har konkreta erfarenheter av att delta i eller att leda stora EU-projekt. 

Är informationsmötet/kursen fullbokad? Kontakta Ida Hallengren om du vill sätta upp dig på väntelista. Letar du efter information eller presentationer från tidigare event? Se vår konferensdokumentation.

Aktuella informationsmöten och kurser:

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss