Informationsmöten och kurser

Informationsdagar om EU:s forsknings- och innovationsprogram arrangeras av EU-kommissionen m fl i samband med att nya ansökningsomgångar inom de olika FoU-programmen öppnar. Vinnova arrangerar även nationella informationsmöten, konferenser och kurser om dessa program. 

Vinnova och Vetenskapsrådet är nationella kontaktmyndigheter för Horisont 2020 och vi arrangerar kontinuerligt tematiska informationsdagar om de olika områdena eller allmänna informationsmöten om hela ramprogrammet. Detta för att informera och inspirera nya och erfarna aktörer att delta i Horisont 2020. Under hösten 2015 arrangerar vi nationella tematiska informationsmöten om de olika områdena av Horisont 2020. Du kan ta del av presentationer och filmer från våra genomförda informationsmöten under hösten på vår webbplats.

För specifika målgrupper, t ex: offentlig sektor, småföretag, branschorganisationer, regionala organisationer samt universitet och högskolor, kan vi skräddarsydda informationsmöten eller workshops. På dessa evenemang kan vi gå in mer på djupet i ett specifikt område eller ge mer detaljerade råd mer kring era frågor och projekt. Kontakta oss gärna om du har idéer eller önskemål! Nedan listas aktuella informationsmöten och kurser som vi anordnar. För mer information om EU-kommissionens informationsdagar och konferenser om Horisont 2020, se deras webbplats eller vår sammanställning av höstens events.

Vi arrangerar också kurser inom olika teman; finansiella frågor och regler för deltagande. Våra kursledare har stor kunskap och lång erfarenhet av EU:s ramprogram och kurserna bygger på många praktiska exempel. Till kurserna bjuder vi in svenska forskare och företag som har konkreta erfarenheter av att delta i eller att leda stora EU-projekt. 

Är informationsmötet/kursen fullbokad? Kontakta Ida Hallengren om du vill sätta upp dig på väntelista. Letar du efter information eller presentationer från tidigare event? Se vår konferensdokumentation.

Aktuella informationsmöten och kurser:

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss