AAL - Active Assisted Living Programme

Sverige inte kommer delta i AAL - Call 2015

Sverige kommer inte delta i Call 2015. Detta beror på att den juridiska överenskommelsen mellan EU kommissionen och medlemsländerna innehåller en ansvarsfördelning som Vinnova inte har mandat att besluta om.

Vi fick information om denna juridiska skrivelse sent och kunde tyvärr inte lämna besked tidigare. Vi beklagar det besvär som härigenom förorsakats er samt det korta varslet för beskedet.   

IKT-lösningar som stöd till äldre

AAL är ett IKT-program som lanserades 2008 och dess totala budget uppgår till cirka  600 miljoner euro fördelat på 6 år. Projekten implementeras av respektive EU-medlemslands deltagande myndighet, för Sveriges del Vinnova.  

Syftet med AAL är att den tekniska utvecklingen inom IT och telekommunikation (IKT) skall komma till nytta för äldre personer bl a för möjlighet att stanna kvar längre i sin hemmamiljö, få stöd till egenvård och bättre hälsa, stöd till ett fortsatt aktivt deltagande i samhällsfunktioner (kultur, ekonomi, arbete m m), samt ett fortsatt eller utökat socialt kontaktnätverk. Ett annat syfte med programmet är att stödja den Europeiska industrin att utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster inom detta expanderande område.

Programmet ligger nära marknaden med en beräknad tid av 2-3 år mellan projekt och marknad. Projekten implementeras av respektive medlemslands deltagande myndighet, för Sveriges del är det Vinnova.

Bakgrund

Det var genom en EU-stödd förstudie under 2004-2006, ledd av Tyskland, som förslaget om ett större AAL FoU-program initierades. Förslaget baserades på artikel 169 i EU-fördraget som syftar till att stärka FoU- samarbetet mellan EU:s medlemsländer och medger att EU-kommissionen får tillskjuta en budget. Detta förarbete medförde att EU-kommissionen i juni 2007 föreslog att FoU-programmet ”Ambient Assisted Living Joint Programme (numera Active Assisted Living)” skulle startas. Detta förslag godkändes av Europaparlamentet i mars 2008 och antogs av Rådet i juni 2008.

Programmet, som är sexårigt, drivs av de 23 undertecknande länderna, däribland Sverige. EU-kommissionen tillskjuter en årlig budget på 25 miljoner euro och de deltagande länderna tillsammans ungefär lika mycket. Tillsammans med industrins delfinansiering av projekten förväntas programmet totalt omsluta i storleksordningen 600 miljoner euro över sex år.

Kontakt

Svensk kontaktperson för programmet är Johanna Ulfvarson, Vinnova. Huvudkontoret för koordinering av AAL-programmet finns i Bryssel.

Utlysningar

För aktuella utlysningar inom programmet, se Utlysningar

Aktuella utlysningar

 
Aktuella utlysningar inom programmet presenteras på AALs webbplats samt på Vinnovas webbsida för utlysningar.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss