AAL - Active Assisted Living Programme

Vinnova är passiva medlemmar fram till 2020.

Vinnova har varit med och aktivt finansierat projekt inom AAL sedan starten 2008. Sedan 2015 är Vinnova endast passiva medlemmar och finansierar inte projekt.

IKT-lösningar som stöd till äldre

AAL (Active and Assistive Living) är ett EU-program som inriktar sig på den åldrande befolkningens behov för ett liv utan begränsningar. Samtidigt vill man stärka Europas industri inom IKT.  

Vinnova har varit med och aktivt finansierat projekt inom AAL sedan starten 2008. Sedan 2015 är Vinnova endast passiva medlemmar och finansierar inte projekt. AAL kommer att utvärderas nästa gång 2020, efter det kommer Vinnova eventuellt att lyfta frågan om aktivt medlemskap igen.

MYBL (More Years Better Life) är ett EU-program som drivs från FORTE. Vinnova kommer, tillsammans med FORTE, att delta som medfinansiär till projekt under 2017. För mer information hänvisar vi till FORTEs hemsida.

Kontakt

Svensk kontaktperson för programmet är Johanna Ulfvarson, Vinnova. Huvudkontoret för koordinering av AAL-programmet finns i Bryssel.

Aktuella utlysningar

 
Aktuella utlysningar inom programmet presenteras på AALs webbplats samt på Vinnovas webbsida för utlysningar.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss