Samarbets- och partnerskapsprogram

Samarbetet inom forskning, utveckling och innovation blir allt viktigare för att säkra Europas och Sveriges framtida konkurrenskraft och välfärd. Genom att delta i olika samarbeten och nätverk kan Vinnova påverka den europeiska forskningsagendan samt utformningen av europeiska program och initiativ inom forskning och innovation.

Vinnova är Sveriges kontaktmyndighet för EU:s forsknings- och innovationsprogram men också nationell koordinator för EUREKA (europeisk multilateral industriledd forskningssamverkan), samordnare av det svenska deltagandet i COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) och även nationell koordinator för detta.

Vinnova har också ansvaret och sekretariatet för den nationella samordningsfunktionen för partnersskapsprogrammen. I samordningsfunktionen ingår: Energimyndigheten, Formas, FORTE, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Europeiska program där Vinnova medverkar:

Artikel 185 Samarbetsprogram mellan EU-kommissionen och medlemsländerna
AAL IKT-lösningar för äldre
BONUS Joint Baltic Sea
EMPIR The European Metrology Programme for Innovation and Research
Eurostars        Program för marknadsnära FoU-projekt för små och medelstora företag
Artikel 187 Joint Technology Intitiative - offentliga-privata partnerskap
Aeronautics and Air Transport (Clean Sky) Miljövänligare flygtransporter
Bio-Based Industries (BBI) Bioraffinaderiteknik för biobaserade produkter
ECSEL Eletroniska komponenter och system - ersätter ARTEMIS & ENIAC
Fuel Cells and Hydrogen (FCH) Bränsleceller och vätgas
Innovative Medicines Initiative (IMI) Utveckling av läkemedel
COST Samarbetsprogram inom teknisk, samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning
ERA-NET Samverkan mellan forskningsfinansiärer
AirTN Lufttransporter
ERA-MIN Industriell hantering av mineraliska råvaror
ERA-NET  TRANSPORT Transport
FLAG-ERA Grafen

MNT-ERA.NET

Mikro- och nanoteknik

WoodWisdom-Net

Skogs- och träindustri

ERA-NET Smart Cities and Communities Smarta städer
EUREKA Samarbetsnätverk för marknadsnära forskning
Celtic EUREKA-kluster med fokus på telekommunikation
ITEA 2 EUREKA-kluster inriktat på programintensiva system
EURIPIDES EUREKA-kluster med fokus på smarta system
CATRENE EUREKA-kluster inom nanoelektronik
Joint programming Gemensam programplanering av FoU
Urban Europe Ett initiative för hållbara städer
 

För mer information, kontaktperson på Vinnova och aktuella utlysningar se respektive program.

Europeiska nätverk med Vinnova-deltagande:

 

EURAXESS En europeisk portal för ökad forskarmobilitet
SWII - Swiss Swedish Innovation Initiative Ett samarbete för att öka marknadsorienterade högteknologiska FoU-projekt mellan Schweiz och Sverige
EIP European Innovation Partnerships
INNO-net Samarbetsprojekt mellan innovationsmyndigheter
TAFTIE Samarbetsorganisation för innovationsmyndigheter

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss