Sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling, FP7 2007-2013

FP7 logoVINNOVA har regeringens uppdrag att främja svenskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning och utveckling samt att påverka policy- och programarbete i Bryssel.

Det sjunde ramprogrammet, FP7, är nu inne på sitt sista år och kommer den 1/1 2014 att ersättas av det nya ramprogrammet för forskning och innovation - Horisont 2020. FP7 ger stöd till forskning inom utvalda prioriterade områden och syftet är att göra EU till världsledare inom dessa.

Totalbudgeten för sjunde ramprogrammet är närmare 55 miljarder euro, inklusive kärnergiforskningen i Euratom. Det är en tredubbling av forskningsmedlen jämfört med det sjätte ramprogrammet, FP6 som hade en total budget på 18 miljarder euro.

Fyra huvudområden

Det sjunde ramprogrammet är uppdelat i fyra huvudområden: Cooperation (Samarbete), Ideas (Idéer), People (Människor) och Capacities (Kapacitet). Programmet är öppet för många olika typer av organisationer: universitet och högskola, små, medelstora och stora företag, forskningsinstitut, kommuner och landsting, myndigheter och nationella forskningsfinansiärer, enskilda forskare med flera. Förutsättningen för att delta är oftast att projektet är ett samarbete mellan flera europeiska länder.

Cooperation Cooperation

  Ideas

 Capacities

 

 People

 Euratom

 Joint Research Centre, JRC

 


 

Kontakt

 

National Contact Points

Varje område inom FP7 har en kontaktperson, National Contact Point (NCP), som arbetar med information och rådgivning om det specifika området, i Sverige.

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss