StarDust - EU-satsning på framgångsrika kluster

Målet med innovationsprojektet StarDust är att utveckla innovativa kluster inom telekom och Informations- och kommunikationsteknik, aktiv hälsa, rent vatten, design för en åldrande befolkning och hållbara transporter. I satsningen samarbetar tio länder runt Östersjön.

EU beslutade 2009 om en Strategi för Östersjöregionen - EU BSR Strategy , som bl a innehåller utveckling av globalt ledande transnationella innovationsmiljöer, kluster och SMF-nätverk. Syftet är att stimulera innovation och främja hållbar ekonomisk tillväxt. Företrädare för de åtta berörda medlemsländerna: Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland och Estland, tillsammans med Norge och Island, har för detta syfte arbetat fram ett gemensamt program som kallas BSR Stars.

BSR Stars, som VINNOVA har regeringens uppdrag att leda, ska länka innovationsmiljöer med globala spetskompetenser till stora och små företag. BSR Stars pågår till 2020 och har som mål att göra Östersjön till en globalt ledande tillväxtregion med hjälp av smart specialisering och klustersamarbeten.

StarDust är ett innovationsprojekt under programmet BSR Stars för innovationsunderstödjande insatser i samspel med länderna runt Östersjön. BSR Stars finansierar StarDust med 6,5 miljoner euro. Satsningen ska under tre år stödja utvecklingen av innovativa kluster inom de tvärsektoriella områdena telekom/IKT, aktiv hälsa, rent vatten, design för en åldrande befolkning och hållbara transporter. Av den totala finansieringen är 3,1 miljoner euro direkt inriktade på att bygga upp fem transnationella piloter inom dessa områden.

Resterande medel ska användas till att skapa en innovativ ”infrastruktur”. Målet är att bidra till en globalt konkurrenskraftig position inom respektive område och skapa en plattform för BSR Stars fortsatta arbete med att utnyttja hela regionens potential inom forskning och innovation.

Vilka är med?

StarDust är ett samarbete mellan tio länder: Tyskland, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Norge, Island, Danmark och Sverige. VINNOVA är projektpartner och samordnare av projektet samt programmet BSR Stars. Andra svenska partners är Svenskt Marintekniskt Forum, Sustainable Sweden Southeast, IDC West Sweden, Hälsans Nya Verktyg, Region Skåne och Mobile Heights (där TeliaSonera är ett av de ingående företagen).

- Om svensk, nordisk och europeisk telekom och mobil kommunikationsindustri ska konkurrera internationellt, så krävs koordinerade och strategiska public/private lösningar. Och det går fort nu - vi är beredda att samarbeta på europeisk och nordisk nivå. StarDust är ett bra sätt att konkret påbörja forsknings- och innovationssamarbeten, säger Johan Wickman, Head of R&I TeliaSonera AB.

 

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss