Villkor och kostnader

När ni söker finansiering från oss är det viktigt att ni följer våra villkor. Det är också viktigt att de kostnader ni söker finansiering för är kostnader vi kan ge stöd till.

Innan ni skickar in en ansökan är det en god idé att läsa igenom våra villkor och guider noggrant.

Våra villkor för stöd

Våra villkor innehåller regler för hur projekten måste genomföras och rapporteras och hur projektresultaten ska användas och spridas.

> Om Vinnovas villkor för bidrag 

Vilka kostnader vi kan ge stöd till

Det finns bestämmelser kring vilka kostnader som vi kan ge stöd till, det vill säga vilka kostnader som är stödberättigande. I den här guiden förtydligar vi vilka dessa kostnader är och hur ni som projektpart ska beräkna och redovisa dessa.

> Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnaderpdf     

Vilket stöd vi kan ge till företag

Vi ger två former av stöd till företag.

Statligt stöd ges normalt till forsknings- och utvecklingsprojekt och då krävs oftast att företaget självt finansierar en viss del av projektet.

Försumbart stöd ges när det inte rör sig om forskning och utveckling, till exempel olika planeringsbidrag och allmänna driftsbidrag.

> Om statligt stöd
> Om försumbart stöd

Att skriva projektavtal

För de allra flesta projekt som Vinnova finansierar finns krav på att parterna som deltar i projektet ska träffa ett projektavtal. Vi har tagit fram en guide som hjälper er att komma igång med avtalsskrivandet. Av guiden framgår bland annat vad ett projektavtal ska innehålla.

> Guide för projektavtal

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss