VINN-Verifiering 2009

Avslutad utlysning.

VINNOVA har 2007 startat programmet VINN-verifiering. Programmet har syftet att möjliggöra för de sökande att validera och verifiera de tekniska och kommersiella egenskaper som krävs för att ta beslut om den lämpligaste kommersialiseringsstrategin. Målet med programmet är verka för en långsiktigt effektiv kommersialisering av forskningsresultat.

Inom detta program har VINNOVA under 2009 öppnat utlysningen VINN-Verifiering 2009.

VINN-Verifiering är öppen för alla branscher och kompetens-/teknikområden. Utlysningen har fasta tidpunkter då ansökningar samlas upp för en bedömning och beslut. 

Information om utlysningen och dess förutsättningar och villkor för deltagande framgår av den fullständiga utlysningstexten.

Tidplan

Följande tider gäller för utlysningen:

Öppningsdatum: 2009-10-01
Sista ansökningsdag: 2009-10-22, kl 14.00
Sista datum för beslut: 2009-12-01
Tidigaste datum för projektstart: 2009-12-08

Beviljade projekt

Bokmärk och dela

KONTAKT

 

LÄS MER