Om våra utlysningar

Vi finansierar normalt projekt genom utlysningar. En utlysning innebär att det är möjligt att lämna in en ansökan om projektfinansiering till oss under en viss tidsperiod. 

Ert projekt måste uppfylla vissa villkor som vi anger i en utlysningstext. I utlysningstexten berättar vi bland annat vilket område projektet ska ligga, vilka som kan söka, krav på projekten och tidsramar. Det kan ske förändringar i en utlysningstext fram till en viss tid före sista ansökningsdag. 

Olika utlysningstyper

Våra utlysningarna kan antingen vara tidsbegränsade, alltså ha en sista ansökningsdag, eller vara kontinuerligt öppna för ansökan.

Tidsbegränsade utlysningar

För de tidsbegränsade utlysningarna har vi några olika utlysningstyper:

I enstegsutlysningar lämnar ni direkt in fullständiga ansökningar om projektfinansiering för bedömning och beslut.

I tvåstegsutlysningar finns det två varianter.

Den ena är att ni först skickar in en skiss till projekt som inte behöver vara lika omfattande som en fullständig ansökan. Vi beslutar sedan vilka sökande som ska få lämna in en fullständig ansökan.

Den andra varianten är att ni först ansöker om ett planeringsbidrag för att utforma en fullständig ansökan. Vi beslutar vilka som ska få dessa planeringsbidrag och dessa får sedan lämna in en fullständig ansökan. I vissa utlysningar kan även de som inte fått planeringsbidrag skicka in en fullständig ansökan.

Kontinuerligt öppna utlysningar

De kontinuerligt öppna utlysningarna kan ni söka under en mycket längre tid. De har normalt avstämningstidpunkter då vi behandlar inkomna ansökningar.

Ni ansöker till våra utlysningar genom ansökningsfunktionen på vår Intressentportal. Detta gäller såväl skisser som fullständiga ansökningar.

Utlysningar i samverkan

Vi samverkar ofta med andra aktörer i gemensamma utlysningar. Om vi administrerar utlysningen - alltså om ni söker utlysningen genom oss - finns den med bland våra andra utlysningar. Men ibland medverkar vi på olika sätt i utlysningar som någon annan aktör ansvarar för. Det gäller till exempel en del internationella program. Dessa utlysningar listas då på annat vis.

> Se en lista över alla utlysningar

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss