VINNVÄXT 2016

Utlysningen är stängd

VINNVÄXT är en konkurrensutsatt tävling för regioner. Med utlysningen ville vi främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden.

De vinnande initiativen får tio års finansiering med mellan 2 och 10 miljoner kronor per år. Målet är att vinnarna ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer inom tio år.

Utlysningen skedde i två steg:

  • Steg 1 Skiss var öppet för alla att söka. Vi valde ut 5-10 skisser som får skicka fullständig ansökan.
  • Steg 2 Fullständig ansökan är endast öppet för dem som gick vidare från steg 1. Bland de som får skicka in fullständig ansökan utser vi 2-4 VINNVÄXT-vinnare.

Utlysningen förutsatte ett aktivt ledarskap och bred medverkan av aktörer inom näringsliv, universitet, högskola, forskningsinstitut samt politik och offentlig verksamhet. Klusterorganisationer, nätverk, forsknings- och innovationsmiljöer och andra typer av samarbetskoalitioner som vill och kan driva utvecklingsprocesser i regioner kunde söka i denna utlysning.

Vad kunde man söka för?

Vad kunde man söka för?

Uppbyggnad och utveckling av VINNVÄXT-initiativ

Vem kunde söka?

Vem kunde söka?

Samarbetskoalitioner från näringsliv, universitet, högskola, forskningsinstitut och offentlig verksamhet

Hur mycket kunde sökas?

Hur mycket kunde sökas?

De vinnande initiativen får tio års finansiering med mellan 2 och 10 miljoner kronor per år i upp till 10 år

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum: 20 feb
Sista ansökningsdag: 9 jun kl 14
Beslutsdatum: 15 sep (steg 1) 
1 mar 2016 (steg 2)

Påbörja ansökan i god tid

Ni hittar mer information i utlysningstexten under fliken Ladda ner så fort utlysningen öppnar.

Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka in ansökan, i synnerhet om söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad.Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss