VINNMER Marie Curie Incoming

VINNMER_EU_logo

The call is closed

The purpose of this call was to support experienced researcher careers through mobility and international collaborations.

What can you apply for?

What can you apply for?

International mobility to Sweden with project times of 1–3 years

Available budget allows max 1,5 years funding until 2018-06-30.

Who can apply?

Who can apply?

Experienced researchers of all nationalities who have at least four years of research experience

How much can you apply for?

How much can you apply for?

50% of salary costs - additional relevant and justifiable costs relating to mobility

 

Important dates

Important dates

Apply before: 13 Sep 2016, 14:00
Decision by: 16 Dec 2016

As soon as the call opens, you can find more information about the call in the call text on the right.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-04126 Autonomous vehicles: challenges for road safety analysis CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 375 000 kr
2016-04125 Statistisk metodik i digitaliseringens era STATISTICON AB 1 330 454 kr
2016-04112 Utveckla transparenta PEDOT:PSS elektroder med hög konduktivitet för helt i plast organisk elektronik på stora ytor Linköpings universitet 1 498 292 kr
2016-04100 Stabila Sn-baserade perovskit solceller med Hög Krafts omvandling Effektivitet Linköpings universitet 1 662 923 kr
2016-04094 Space instruments to unveil multiscale couplings in the Earth´s upper atmosphere KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 098 566 kr
2016-04078 Verifiering av klimatpåverkande utsläpp som uppföljning till klimatmötet i Paris (COP-21) Stockholms universitet 721 564 kr
2016-04077 Isotopbaserad källbestämning och optiska egenskaper av bruna- och sotpartiklar i Ö och SÖ Asien Stockholms universitet 600 954 kr
2016-04070 FÖRBÄTTRAD PRODUKTION AV FLYKTIGA FETTSYROR FRÅN MEJERIERS AVLOPPSVATTEN KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 183 038 kr
2016-04066 Tvådimensionella perovskites för högeffektiva solceller Linköpings universitet 1 642 155 kr
2016-04055 Functional barriers and films from cellulose nanocrystals SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 1 500 000 kr
2016-02070 Multidimensionell ljusskiktsmikroskopi för studier av biologiska system Karolinska Institutet 1 585 000 kr
2016-02058 Potenta opiathybrider med mindre biverkningar Karolinska Institutet 1 176 436 kr
2016-02055 Molekylär karakterisering och farmakologisk reglering av Topoisomeras för minskad biverkan vid cancerbehandling Karolinska Institutet 1 920 000 kr
2016-02051 Högpresterande lysdioder med fullt färgspektrum baserade på kolloida perovskite-kvantprickar Linköpings universitet 2 202 053 kr
2016-02046 Mätning och Modellering av Termiska Fenomen i Skärande Bearbetning Lunds universitet 1 262 800 kr
2016-02011 Metal nanoparticles, nanoantennas and rare earth ions for energy harvesting in solar cells (Nano2solar) Luleå tekniska universitet 1 897 355 kr
2016-02008 Precise: Enabling smart, small and inexpensive biochips Mercene Labs AB 1 184 100 kr
2016-01951 Th-17-signalering och polarisering av alveolära makrofager vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom Karolinska Institutet 2 115 337 kr
2016-01696 Högeffektiva blyfria solceller baserade på Perovskite oxider Linköpings universitet 1 999 053 kr
2016-00745 Urban dagvattenkvalitetshantering för blågrön infrastruktur Lunds universitet 2 387 572 kr
2015-04928 Superconducting LED KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 799 695 kr
2015-04921 Orsakar virusinfektioner i lungan utveckling av astma? - Studier av samspelet mellan mastceller och epitelceller Lunds universitet 1 398 293 kr
2015-04917 Broken hearts SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 1 417 800 kr
2015-04915 Extrudering av biopolymerer, från Yola till Göteborg SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 3 059 345 kr
2015-04913 Transkriptomanalys av enskilda celler vid njursjukdom Karolinska Institutet 2 901 300 kr
2015-04912 PROTEINTRANSPORTÖRER FÖR PASSAGE ÖVER BLOD-HJÄRNBARRIÄREN LINNÉUNIVERSITETET 2 331 458 kr
2015-04905 Från biträdande lektor till lektor: Meritering genom studier kring apolipoprotein E och neurodegenerativ sjukdom Stockholms universitet 1 597 592 kr
2015-04835 Studier av katalytiska mekanismen hos ett familj 3 ß-glukosidas från den växtnedbrytande svampen Hypocrea jecorina Sveriges Lantbruksuniversitet 969 717 kr
2015-04825 QualityWBPs - innovativa behandlingar och lim för hög kvalitet, hållbara träbaserade paneler LINNÉUNIVERSITETET 1 649 734 kr
2015-04802 Billiga och hogeffektiva lysdioder baserade pa perovskite Linköpings universitet 2 529 146 kr
2015-03714 Grupp 13 metallnitrider från både CVD och ALD Linköpings universitet 1 855 230 kr
2015-01559 Högkänslig och inmärkningsfri IR-spektroskopi för igenkänning av molekylära signaturer vid kronisk smärta Uppsala universitet 2 905 917 kr
2015-01558 Hållbara hierarkiska material med inställbar funktionalitet baserat på cellulosa nanokristaller SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB kr
2015-01556 Utvärdering av socio-ekologiska interaktioner Asiatisk fiskproduktion genom livscykelhållbarhetsanalyser Stockholms universitet 2 308 000 kr
2015-01554 TYDLIGT - Techniques for Yielding Discourse Level Improvements for German Translation Uppsala universitet 2 135 150 kr
2015-01546 Statistisk teori och metodik för tjugoförsta århundradet Uppsala universitet 623 665 kr
2015-01541 Nanoteknik möter cellbiologi: Betydelsen av cellmembranets form vid hormonutsöndring Uppsala universitet 1 048 803 kr
2015-01534 Nya bananflugemodeller för mekanistiska studier av heparansulfats betydelse vid Alzheimers sjukdom Uppsala universitet 674 640 kr
2015-01526 Multifaceted B cell Activation by Retroviruses Karolinska Institutet 2 141 100 kr
2015-01513 Light Energy (LiEN) Luleå tekniska universitet 2 203 260 kr
2015-01505 Användningen av medfödda försvars regulator peptider som ny terapi för hypoxisk-ischemisk hjärnskada hos nyfödda Göteborgs Universitet 1 878 706 kr
2015-01487 Kommer Grönlands smältande glaciärer att stoppa djupcirkulationen i Atlanten? Göteborgs Universitet 2 326 489 kr
2014-05046 Smarta lösningar för fruktodlare Högskolan i Gävle 1 418 897 kr
2014-05039 Analysverktyg för certifiering av små blykylda reaktorer KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 2 170 285 kr
2014-05038 Studier av funktion och dynamik hos GPCRs och andra membranproteiner med ultrakänslig fluorescensspektroskopi KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 443 525 kr
2014-05021 En integrativ metod för att kartlägga enskilda cellers regulatoriska nätverk i klinisk praxis Karolinska institutet 1 490 185 kr
2014-05000 Ojämställda karriärer och könslöneskillnader I den indiska IT-BPM-sektorn Uppsala universitet 656 775 kr
2014-04990 Beslutsstöd för hållbara livsmedelssystem Blekinge tekniska högskola 2 278 000 kr
2014-04985 Innemiljökvalitet och energieffektivitet i skolbyggnader: Utveckling av kriterier baserade på skolbarnens behov CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 533 500 kr
2014-04876 Reaktiv högeffektspulsad tunnfilmsbeläggning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 264 470 kr
2014-04712 Nanostrukturerade hybridmaterial (grafen/metall) för terahertzfrekvenskomponenter Linköpings universitet 2 731 217 kr
2014-01462 Attackerar fordonstrafik kommunikation: Färdplan for säkra ITS (AVESTA) KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 627 909 kr
2014-01459 Utforskning av Jupiters is- och vulkanmånar med aurora observationer KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 2 151 116 kr
2014-01453 Struktur och funktion hos nyligen upptäckta polysackarid-oxidaser Sveriges Lantbruksuniversitet 501 404 kr
2014-01452 Physiological temperature adaptations and climate change: an integrative approach in fish. Göteborgs Universitet 817 161 kr
2014-01438 Tillväxt och bensjukdomar hos barn - från klinik till molekylära mekanismer Karolinska Institutet 3 000 000 kr
2014-01435 Innate Surfaces SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 2 039 000 kr
2014-01434 Dyadisk harmonisk analys och viktad teori i Bergmanrummet Lunds universitet 667 892 kr
2014-01432 Avancerade metoder för tillförlitlig och kostnadseffektiv bildanalys inom life science Uppsala universitet 1 314 310 kr
2014-01228 Molekylär karakterisering av cirkulerande tumörceller i bröstcancer Göteborgs Universitet 2 121 400 kr
2013-04426 Mot Nästa generation av robusta och pålitliga inbyggda system KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 690 140 kr
2013-04420 CUBRIC - Skräddarsyd hjärninspirerad integrerad krets KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 690 140 kr
2013-04409 Kampen mot multipel skleros med Matematik Karolinska Institutet 1 473 261 kr
2013-04341 Framtida gränsöverskridande forskningsledare inom funktionella nanotekniska ytor SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 1 118 430 kr
2013-04323 Bionedbrytbara funktionaliserade material för tillämpningar KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 2 276 000 kr
2013-04321 Tekniska plattformar för att studera nukleära receptorers och mikroRNAs verkningsmekanismer i cancer Kungliga tekniska högskolan 3 844 901 kr
2013-01332 Atomära studier av funktionsmekanismer hos mänskliga transportproteiner Uppsala universitet 2 662 000 kr
2013-01330 Identifying the mechanisms by which enteroviruses cause diabetes Karolinska Institutet 962 667 kr
2013-01322 Etablering av samarbete mellan Pfizer och Karolinska Institutet genom Dr Anders Malarstig Pfizer Aktiebolag 1 869 281 kr
2013-01260 Kontroll av inflammatorisk respons genom användning av skräddarsydda kalciumfosfat topografier Uppsala universitet 1 195 369 kr

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss