Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Utlysningen är stängd

Utlysningens syfte var att utifrån konkreta behov hos behovsägare stimulera användningsnära tjänster och erbjudanden. Det sker genom tillämpning av ny kunskap och nya typer av innovationer som skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt, bl.a. inom marknadsföring, organisering, tjänsteprocesser och utveckling av nya affärsmodeller.

Utlysningen riktade sig till konsortier med tre typer av parter; behovsägare, leverantörer och forskningsutförare. Behovsägare ska vara företag eller en organisation med ett erbjudande om en produkt eller tjänst. Leverantör ska vara teknik- eller tjänsteutvecklande företag som tillhandahåller tjänster eller varor till behovsägaren, och forskningsutföraren kan vara universitet, högskola eller institut. För närmare beskrivning av de tänkta parterna, se den fullständiga utlysningstexten.

Information om utlysningen samt förutsättningar och villkor för deltagandet framgår av den fullständiga utlysningstexten. 


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2015-06975 Nationell funktion för grundidentifiering Vetenskapsrådet 2 500 000 kr
2015-06869 Vara Digital VARA KOMMUN 700 000 kr
2015-06860 Teknik, tjänster och berättande för framtidens mediekonsumtion KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 200 000 kr
2015-06774 Användardriven innovation för bättre välfärdstjänster Sveriges Kommuner och Landsting 2 300 000 kr
2015-06633 Vägledning för samstyrning och strategisk kvalitetssäkring av digitala resurser i offentlig sektor RESONANS guide Linköpings universitet 493 718 kr
2014-03793 NEXTA -Från Gissning Till Beräkning Vid Planering av Nästa Transportuppdrag FoodTankers AB 1 495 700 kr
2014-03768 Internationalisering av svensk förskola VERBALA STIGAR FÖRSKOLOR AKTIEBOLAG 1 500 000 kr
2014-03761 En öppen tjänsteleveransplattform för allmännyttans fastigheter VÄXJÖBOSTÄDER AKTIEBOLAG 1 495 016 kr
2014-03743 Handelsplatsernas digitalisering NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS 1 283 290 kr
2014-03725 Kundupplevelsestyrd offentlig verksamhet - från att jaga pinnar till kundvärde Försäkringskassan 995 000 kr
2014-03723 Nationell tjänst för öppna data - NODS Linköpings kommun 1 266 699 kr
2014-03702 Vårdexport för tillväxt och vårdkvalitet Karolinska Universitetssjukhuset 1 500 000 kr
2014-03696 Live Music Engagement Project: User driven marketing to book & promote concerts with an engaged and rewarded crowd LIQUID EVENT I MALMÖ AB 1 500 000 kr
2014-03612 Beslutsstöd för idéutveckling och innovationsledning IDEA2INNOVATION SWEDEN AB 1 500 000 kr
2014-03576 En värdehöjande modell för matavfall Växjö kommun 1 079 516 kr
2014-03568 Kunddriven Spelutveckling FATSHARK AB 1 500 000 kr
2014-03549 Att köpa COTS applikationsprogramvara Volvo Technology AB 1 500 000 kr
2014-03474 Pilot för mjukvarubaserad tjänsteleverantörstruktur inom fordonsindustrin Volvo Personvagnar Aktiebolag 1 415 147 kr
2014-03457 Innovativ affärsmodell för effektivare avfallshantering och regional utveckling NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AKTIEBOLAG (NSR) 1 260 000 kr
2013-02280 Innovativ cirkulär modetjänst baserad på onlineförsäljning och returer (COTOUR) H & M HENNES & MAURITZ GBC AB 828 000 kr
2013-02275 Proaktiv marknadsföring NORDISK E-HANDEL & INTERNETTJÄNSTER AB 1 225 000 kr
2013-02265 Landräddningen SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND 1 403 228 kr
2013-02219 Plattform för Beteendebaserad Business Intelligence INTELLEQT CONSULTING I STOCKHOLM AB 1 500 000 kr
2013-02217 Multimodala upplevelsetjänster för publika utställningar SKELLEFTEÅ MUSEUM AB 1 450 000 kr
2013-02209 Smart City Events - för hållbara och attraktiva städer IMCG Sweden AB 800 000 kr
2013-02201 The Mission - Utforska din nyfikenhet TOM TITS EXPERIMENT AKTIEBOLAG 1 500 000 kr
2013-02194 Gamification av kundrelationer med lokala shopping centrum VISBY CENTRUM AB 1 450 000 kr
2013-02192 Brukar- och anhörigportal med personlig digital hälsodagbok för vård och omsorg Linköpings kommun 1 500 000 kr
2013-02184 VB:Lärande - En utbildningsmodell för effektivt kemikaliehanteringsarbete i den textila leverantörskedjan. Forum For Design & Sustainable Enterprise FDSE AB 1 500 000 kr
2013-02180 Statistik för nya affärer Graniten Engineering AB 1 000 000 kr
2013-02177 MyParcel - En tjänsteinnovation för att hantera distribution i framtidens nätverksbaserade samhälle OPTIDEV AB 1 500 000 kr
2013-02168 Kundnära utveckling och effektiv go-to-market av komplexa tjänster för ett svenskt industriföretag Husqvarna Aktiebolag 1 500 000 kr
2013-02158 RESLEDAREN kostnadsbesparingar genom ökad tillgänglighet för grupper med kognitiva funktionsnedsättningar Samtrafiken i Sverige Aktiebolag 1 496 610 kr
2013-02134 Utbildande interaktioner - en metod för kvalitetsutveckling i primärvården HEART STHLM COMMUNICATION AKTIEBOLAG 1 500 000 kr
2013-02130 Utveckling av ett instrument för kartläggning av förutsättningar för motivation, prestation och välbefinnande LEDARSKAPSCENTRUM NORD AB 1 495 500 kr
2013-02109 Den tredje industriella revolutionen. ARITERM SWEDEN AB 1 187 019 kr

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss