Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017

Välkomna att skicka in ansökan

I den här utlysningen vänder vi oss till företag och andra organisationer inom miljöteknikområdet. Stödet avser etablering av nya testbäddar eller tillgängliggörande, uppgradering och komplettering av redan befintlig testinfrastruktur.

Syftet med utlysningen är att skapa fler öppna testbäddar inom miljöteknikområdet. Med dessa som plattform förväntas nya konkurrenskraftiga miljötekniska produkter, tjänster och processer utvecklas som i sin tur bidrar till hållbar tillväxt, ökad export och ökad sysselsättning med bas i svensk miljöteknik. Vinnovas stöd avser att täcka kostnader för planering, projektering och/eller realisering.

Informationsmöte
Den 1 februari kl. 09.30-12.00 sker ett informationsmöte om utlysningen. Klicka på länken till höger för att läsa mer och anmäla dig till mötet.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Stöd till planering, projektering och/eller realisering av testbäddar inom miljöteknikområdet

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentliga organisationer, ekonomiska föreningar och stiftelser

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Planeringsbidrag max 400 000 kr
Projekterings- eller realiseringsprojekt max 4 milj kr
Projekt för både projektering och realisering max 8 milj kr

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum: 24 jan
Informationsmöte: 1 feb
Sista ansökningsdag: 4 apr kl 14.00

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser programmets färdplan som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.

Ansök nu

Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017

Ansök senast
2017-04-04 14:00
Beslut meddelas senast
2017-06-22
Tidigaste datum för projektstart
2017-06-29

Ansök här


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss