Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017

Utlysningen är stängd

I den här utlysningen vände vi oss till företag och andra organisationer inom miljöteknikområdet. Stödet avsåg etablering av nya testbäddar eller tillgängliggörande, uppgradering och komplettering av redan befintlig testinfrastruktur.

Syftet med utlysningen var att skapa fler öppna testbäddar inom miljöteknikområdet. Med dessa som plattform förväntades nya konkurrenskraftiga miljötekniska produkter, tjänster och processer utvecklas som i sin tur skulle bidra till hållbar tillväxt, ökad export och ökad sysselsättning med bas i svensk miljöteknik. Vinnovas stöd avsåg att täcka kostnader för planering, projektering och/eller realisering.

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser programmets färdplan som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss