Testbäddar inom miljöteknikområdet - hösten 2016

Kommande utlysning

I den här utlysningen vänder vi oss till företag och andra organisationer inom miljöteknikområdet. För att få bidrag ska projektet ha potential att etablera en ny, eller väsentligt förbättra en befintlig nationell testinfrastruktur.

Vinnovas stöd avser att täcka kostnader för projektering och/eller realisering.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Testbäddsprojekt (projektering och/eller realisering)

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentliga organisationer, ekonomiska föreningar och stiftelser

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Projekt som avser projektering eller realisering beviljas med max 4 milj kr. Projekt som avser både projektering och realisering beviljas med max 8 milj kr.

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum: 14 juni
Sista ansökningsdag: 20 sep kl 14.00
Informationsmöte: 16 juni

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.

Kommande utlysningar


Testbäddar inom miljöteknikområdet - ht 2016

Öppningsdatum
2016-06-14
Ansök senast
2016-09-20 14:00Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss