Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Kommande utlysning

Den här utlysningen riktar sig till projekt som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem.

Vi finansierar två typer av projekt i utlysningen:

Korta genomförbarhetsstudier inför mer omfattande forsknings- och innovationsprojekt. Företag kan ensamt eller i samarbete med universitet eller forskningsinstitut söka finansiering för att driva genomförbarhetsstudier eller verifiering inför större projekt.

Etablering av förberedelseprogram till industrianknuten forskarutbildning: Universitet eller högskola som utvecklar grundläggande kursplaner, detaljerade beskrivningar och nödvändiga avtalsmallar för ett program som förbereder yrkesverksamma ingenjörer till forskarutbildning kan söka finansiering för forskarutbildning.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Genomförbarhetsstudier eller verifiering inför större projekt.

 

Program som förbereder yrkesverksamma ingenjörer till forskarutbildning.

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Genomförbarhetsstudier: Minst ett företag. Universitet och forskningsinstitut kan också delta i projekten.

 

Projekt för förberedelseprogram inför industrianknuten forskarutbildning: Universitet eller högskola. Två lärosäten kan söka gemensamt för ett projekt.

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Genomförbarhetsstudier: Max 400 000 kr. Total budget är 5,6 milj kr.

 

Program för industrianknuten forskastudier: Max 400 000 kr. Total budget är 750 000 kr.

Viktiga datum

Viktiga datum

Genomförbarhetsstudier
Öppningsdatum: 31 maj
Sista ansökningsdag: 1 sep kl 14.00
Beslutsdatum: 12 okt
Projektstart: 24 okt

 

Projekt för förberedelseprogram
Öppningsdatum: 1 juni
Sista ansökningsdag: 23 aug kl 14.00
Beslutsdatum: 30 sep
Projektstart: 12 okt

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida när utlysningen har öppnat. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.

Kommande utlysningar


Smartare Elektroniksystem. Etablering av förberedelseprogram inför industrianknuten forskarutbildning

Öppningsdatum
2016-06-01
Ansök senast
2016-08-23 14:00
Beslut meddelas senast
2016-09-30
Tidigaste datum för projektstart
2016-10-12

Smartare Elektroniksystem. Genomförbarhetsstudier 2016

Öppningsdatum
2016-05-31
Ansök senast
2016-09-01 14:00
Beslut meddelas senast
2016-10-12
Tidigaste datum för projektstart
2016-10-24

Smartare Elektroniksystem. Forsknings- och innovationsprojekt 2017

Öppningsdatum
2017-01-08
Ansök senast
2017-03-08 14:00
Beslut meddelas senast
2017-06-08
Tidigaste datum för projektstart
2017-07-01

Smartare Elektroniksystem. Genomförbarhetsstudier 2017

Öppningsdatum
2017-05-15
Ansök senast
2017-09-01 14:00
Beslut meddelas senast
2017-10-20
Tidigaste datum för projektstart
2017-11-05


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-00233 Attraktionskraft del 1 ACREO SWEDISH ICT AB 490 000 kr
2015-04556 Temperaturkompenserade optiska fibersensorer i kompositer ACREO SWEDISH ICT AB 289 494 kr
2015-04554 NCI Sports Tracker & Navigator NCI NEW CENTURY INFORMATION AB 300 000 kr
2015-04553 Litet, tyst och smart relä för känsliga miljöer SAAB DYNAMICS AKTIEBOLAG 189 000 kr
2015-04552 Nästa generation laser för mikrolitografi KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 300 000 kr
2015-04551 Sustainable Electronics for Detection of Health Status of Horses and Production Animals STABLESURE AB 300 000 kr
2015-04545 Autonom termisk brytare Uppsala universitet 300 000 kr
2015-04539 Elektroniksystem för Internet-of-Things Mistbase AB 300 000 kr
2015-04537 Integrerade WLAN-effektförstärkare i 28 nm bulk och FD-SOI CMOS Linköpings universitet 240 000 kr
2015-04016 Printed Electronics Arena 3.0 - Innovationskluster ACREO SWEDISH ICT AB 8 500 000 kr
2015-01474 Smarta aktiva hjälmar POC Sweden AB 990 000 kr
2015-01452 Inbyggd Integrerat 10 kW Kraftmodul med SiC MOSFETs ACREO SWEDISH ICT AB 1 295 000 kr
2015-01420 Kravspecificering och verifiering av miljöskydd och livslängd av lödfogar till komponenter Swerea IVF AB 4 000 000 kr
2015-01400 Sändarlösningar för 5G Massive MIMO system Lunds universitet 3 020 000 kr
2015-01394 Smart etikett för vaccinmonitorering BENELI AB 2 466 000 kr
2015-01387 Millimeter Wave Massive MIMO Gap Waveguide Antenna Module Design Based on Pick and Place Technique CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 469 000 kr
2015-01369 Electrical Impedance Spectroscopy for Skin Cancer Detection SCIBASE AB 3 860 000 kr
2015-01351 79 GHz UWB Imaging Radar Sensor DENSO SALES SWEDEN AB 4 000 000 kr
2015-01336 Kompakta kraftmoduler för fordonsapplikationer KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 300 000 kr
2015-01305 Självförsörjande energi återvinnande trådlös sensorplattform SAAB Aktiebolag 2 000 000 kr
2015-01177 Kompetensnav Fotonik EKONOMISKA FÖRENINGEN PHOTONICSWEDEN 200 000 kr
2015-01172 Kompetensnav för kraftelektronik ACREO SWEDISH ICT AB 200 000 kr
2015-01171 Kompetensnav med fokus på integrerade elektroniska kretsar och system Linköpings universitet 200 000 kr
2015-01170 Kompetensnav Byggsätt - Cross Connect KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 200 000 kr
2015-01168 Kompetensnav inom inbyggda system - ECES Luleå tekniska universitet 200 000 kr
2015-01165 Kompetensnav Tillförlitlig Elektronikhårdvara Swerea IVF AB 200 000 kr
2015-01163 Kompetensnav Inbyggda sensorsystem för hälsa Mälardalens högskola 200 000 kr
2015-01162 Kompetensnav MikroNanoElektronik Mittuniversitetet 200 000 kr
2015-01014 Kompetensnav för Tryckt Elektronik ACREO SWEDISH ICT AB 200 000 kr
2014-05255 Passiva komponenter för Tryckt Elektronik Linköpings universitet 985 106 kr
2014-05242 Fiberoptisk sensormatta för infodringsmonitorering ACREO SWEDISH ICT AB 250 000 kr
2014-05240 Glas-substrat med genomföringar för framtida RF produkter En förstudie Silex Microsystems AB 995 000 kr
2014-05183 Intelligenta sårvårdsförband ABSORBEST AB 500 000 kr
2014-05174 Fabrication of Microneedles intended for Biomedical Extraction Applications ASCILION AB 390 000 kr
2014-05139 Elektronik i svåra miljöer - Utveckling av barriärer mot fukt, korrosion och extrema temperaturer. Swerea KIMAB AB 900 000 kr
2014-05121 Development of an advanced millimeter-wave front-end for use in medical sensing Uppsala universitet 395 000 kr
2014-05113 VIT-Pre Luleå tekniska universitet 995 000 kr
2014-05081 Uppskalning av ny lodpläteringsprocess för PCSB PK PLATING TECHNOLOGY AB 900 000 kr
2014-04855 Fördjupad nuläges- och behovsanalys ACREO SWEDISH ICT AB 2 470 678 kr

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss