Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife)

Utlysningen är stängd

Det strategiska innovationsprogrammet SWElife är ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och innovationsprocesser för svensk Life Science.

Denna utlysning syftade till att öka patientnyttan inom området prediktiva eller prognostiska biomarkörer inom behandlingen av tumörsjukdomar. Projekt som fick bidrag skulle ha ett tydligt angreppsätt (tekniskt, vetenskapligt, patientens flöde i vården etc.) för en lösning på ett erkänt problem. Det kunde handla om lösningar före behandling (screening, tidig diagnostik, förfinad diagnostik) eller under behandling (val av behandlingsstrategi, monitorering, optimerad behandling).

Vad kunde man söka för?

Vad kunde man söka för?

Projekt som handlar om prediktiva eller prognostiska biomarkörer för tumörsjukdom

Vem kunde söka?

Vem kunde söka?

Konsortier av universitet, högskola forskningsinstitut, hälso- och sjukvårdens organisationer, företag och andra relevanta aktörer. Konsortiet ska inkludera minst två av områdena akademi, industri eller hälso- och sjukvård.

Hur mycket kunde sökas?

Hur mycket kunde sökas?

Upp till 1,5 miljoner kr per projekt under maximalt två år. Medfinansiering på minst 50% krävs.

Viktiga datum

Viktiga datum

Sista ansökningsdag: 10 sep kl 14
Beslutsdatum: 15 nov
Intervju med projekt som går vidare sker vecka 43 och 45

Innan ni ansöker

Innan ni gör ansökan är det viktigt att ni läser utlysningstexten, där står det bland annat vilka mallar ni måste använda.

Ni hittar utlysningstexten under fliken Ladda ner till höger på den här sidan.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-05139 Realtidsdatabas inom cancer Lunds universitet 651 870 kr
2016-04951 Swelife C3 utvecklingsarbete Lunds universitet 1 550 000 kr
2016-04950 SWElife Nationellt införande av sjukvårdsintegrerad biobankning av blod och annan vätska 2 Lunds universitet 3 112 359 kr
2016-04514 Swelife Hands on Lunds universitet 2 685 000 kr
2016-03986 SWElife Forskningsplattformen Lunds universitet 800 000 kr
2016-03552 Swelife Clinical Trial Methodology - Adaptive Learning Lunds universitet 477 000 kr
2016-02197 SWElife Personalized Medicine Lunds universitet 1 083 000 kr
2015-06724 SWElife programkoordinering Lunds universitet 9 308 500 kr
2015-06723 SWElife Kompetens, Kapital och Kapacietet Lunds universitet 2 083 158 kr
2015-06669 SWElife Projektstruktur Lunds universitet 1 155 000 kr
2015-06523 UIC Life science 2016 Uppsala Innovation Centre AB 1 743 672 kr
2015-06520 Verifieringsstöd för SME genom LundLSI LUND LIFE SCIENCE INCUBATOR AB 2 243 672 kr
2015-06519 Verifiering för småföretag- Sahlgrenska Science Park SAHLGRENSKA SCIENCE PARK AB 2 243 672 kr
2015-06516 Verifiering för bolag anknutna till Karolinska Institutet Innovations AB Karolinska Institutet Innovations AB 2 243 672 kr
2015-06515 Business verification of high potential HEALTH companies by STING Stockholm Innovation & Growth AB 1 743 672 kr
2015-06503 Verifieringsmedel ftg - Umeå Biotech Incubator Umeå Biotech Incubator AB 1 743 672 kr
2015-06433 SWElife Nationellt införande av sjukvårdsintegrerad biobankning av blod och annan vätska Lunds universitet 5 195 500 kr
2015-06411 Hälso och sjukvårdens information- statens, Industrins och akademins behov Karolinska Institutet 6 230 000 kr
2015-04773 Additive Multiple Labeling Cytochemistry (AMLC) - en ny metod för förbättrad in vitro diagnostik vid cancersjukdom MEDETECT AB 1 400 000 kr
2015-04755 Utveckling av prediktiva biomarkörer för MTH1 inhibitorer Karolinska Institutet 1 500 000 kr
2015-04754 CellRACE - Verktyg för Avancerad Cancerdiagnos Karolinska Institutet 1 500 000 kr
2015-04743 Colorectal cancer prognostic biomarker test Umeå Biotech Incubator AB 1 379 075 kr
2015-04740 DOGS- Digital Pathology for Optimized Gleason Score in Prostate Cancer Lunds universitet 1 500 000 kr
2015-04733 Utveckling av en ny diagnostisk och prognostisk biomarkörpanel i blod vid pankreascancer Lunds universitet 1 500 000 kr
2015-04718 Validering av in vitro diagnostiska applikationer av CETSA metoden Pelago Bioscience AB 1 500 000 kr
2015-04045 SWElife Arena Lunds universitet 1 672 000 kr
2015-01253 Ny behandling för cisplatin-resistent cancer med OGG1 inhibitorer Karolinska Institutet 1 999 998 kr
2015-01246 Tidig diagnos av bukspottkörtelcancer implementering av biomarkörer i en klinisk miljö Lunds universitet 1 723 020 kr
2015-01228 Ett revolutionerande sätt att bekämpa typ 2-diabetes, oberoende av insulins signalväg ATROGI AB 2 000 000 kr
2015-01222 Nya nanodroplet metoder för analys av cirkulerande tumör-DNA hos cancerpatienter Lunds universitet 2 000 000 kr
2015-01219 Utveckling av anti-cancer läkemedelskandidat med unik mekanism Kancera AB 2 000 000 kr
2015-01218 Patientcentrerad vårdmodell med mobil hälsa Karolinska Institutet 551 000 kr
2015-01200 Bioterapeutika för accelererad sårläkning hos diabetespatienter Uppsala universitet 2 300 000 kr
2015-01080 MIDOR- Molekylär Imaging för Differentiering av Onkocytom från Renal cancer Karolinska Institutet 1 898 665 kr
2015-00983 New cell-on-chip technology improves allergy diagnostics Karolinska Institutet 2 000 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss