Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Välkomna att skicka in er ansökan

I den här utlysningen ger vi stöd till projekt som löser samhällsutmaningar inom offentlig sektor genom användandet av Internet of Things (IoT).

Projekt som får finansiering ska bidra till innovativ samhällsutveckling samtidigt som de deltagande företagens internationella konkurrenskraft ska stärkas.

Detta är den första utlysningen av flera för området IoT för innovativ samhällsutveckling. De offentliga organisationer som får finansiering via denna utlysning kommer att kunna söka ytterligare finansiering i kommande utlysningar.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Kortare projekt där IoT, samhällsutmaningar och tillväxt ska mötas. Projekten ska vara avslutade senast den 30 juni 2017.

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Sökande ska komma från minst tre olika organisationer, en offentlig (t.ex. kommun, landsting eller region), ett företag och en IoT-kunnig organisation. Ansökningar som har med universitet, högskola eller forskningsinstitut kommer att prioriteras.

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Total budget för utlysningen är 12 milj kr. Max 8 projekt kommer att finansieras. Minst 50 procent av projektens budget ska vara medfinansiering från den behovsägande offentliga organisationen eller från deltagande företag.

Viktiga datum

Viktiga datum

Informationsmöte: 16 maj kl 14.00
Sista ansökningsdag: 31 aug kl 14.00
Preliminärt beslutsdatum: 30  sep
Projektstart: 20 okt
Projekt ska vara avslutade: 30 juni 2017

 

Påbörja ansökan i god tid

Ni hittar mer information i utlysningstexten under fliken Ladda ner till höger på den här sidan. Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför ansökan i god tid. Observera att det går att spara ansökan och göra klart den senare.

Ansök nu

SIP IoT - Utlysning 4 Våren 2016, IoT för innovativ samhällsutveckling

Ansök senast
2016-08-31 14:00
Beslut meddelas senast
2016-09-30
Tidigaste datum för projektstart
2016-10-20

Ansök här

Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2015-06155 Ett Öppet API för Smarta Byggnader Lunds universitet 361 000 kr
2015-06153 Intelligenta returlådor i livsmedelsbranschen Lunds universitet 770 000 kr
2015-06151 Analys av ekosystem inom olika branscher och potential för användning av ´IoT´ för produkter och tjänster KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 182 000 kr
2015-06150 IoT Navigator - för svensk industri och offentlig verksamhet Lunds universitet 950 000 kr
2015-06149 IoT-Guiden: Från produkt till tjänst Umeå universitet 982 841 kr
2015-02536 Robusta nätverk för smarta låssystem Uppsala universitet 2 500 000 kr
2015-02534 Energy harvesting for Bluetooth smart devices Neue labs AB 2 253 120 kr
2015-02530 SHINE - Smarta Hem i ett INtelligent Energisystem NODA INTELLIGENT SYSTEM AB 2 169 000 kr
2015-02525 Garden Responsive Actuator and Sensor System SEMCON SWEDEN AB 1 686 750 kr
2015-02524 SIO IoT Tweeting machine KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 2 000 000 kr
2015-02516 CEBOT - Certificate Enrollment for Billions of Things SICS SWEDISH ICT AB 2 168 728 kr
2015-02512 Mobil positionering och datainsamling tillämpad inom sjukvård och transport Lunds universitet 1 790 645 kr
2015-02509 Innovative IoT toolkit for CAE simulations EDR & MEDESO AB 2 006 757 kr
2015-02505 Miljöväder - Information om luftföroreningar i ditt närområde IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 3 425 000 kr
2014-05881 Tillgängliggörande av IoT-testbäddar i Sverige: Förstudie SICS SWEDISH ICT AB 1 529 000 kr
2014-05868 SIP-IoT Utbildning Linköpings universitet 500 000 kr
2014-05834 SIP-IOT - Gemensamma behov inom robusta och säkra IoT-system Uppsala universitet 1 131 000 kr
2014-05239 Konsument-Orienterade Sakernas Internet Produkter: utmaningar och möjligheter KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 000 000 kr
2014-05237 Internet of Trees - Mätteknik inom skogsindustri för effektivt skogsbruk och skogsforskning. SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 289 086 kr
2014-05223 Critical Societal Functions and IoT: Securing Data and Services Linköpings universitet 612 000 kr
2014-05179 Medicinsk IoT: En fallstudie kring tekniska, kliniska och regulativa krav på IoT i akut- och intensivvården ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING 500 000 kr
2014-05164 Energikällor för IoT ACREO SWEDISH ICT AB 999 999 kr
2014-05143 Uppkopplade professionella produkter - tekniska och affärsmässiga behov Fält Communications AB 925 857 kr
2014-05124 MLOC IGW EUROPE AB 940 010 kr

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss