Strategiska innovationsområden-Agendor 2013-2015

Utlysningen är stängd

Den här utlysningen kommer inte att öppna igen. Satsningen övergår nu till att omfatta en utlysning för att ta fram strategiska innovationsagendor med energirelevans.

Denna utlysning hanteras av Energimyndigheten och planeras att öppna i början av januari. Mer information kommer inom kort.

Färdiga strategiska innovationsagendor

Inom utlysningen som pågått sedan 2012 har sammanlagt 136 projekt beviljats medel för att ta fram en strategisk innovationsagenda.

Läs mer om de färdiga agendorna


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2014-06073 Värme, kyla och el från bioenergi Ä.F.A.B - ÄLVDALENS FASTBRÄNSLETEKNIK AKTIEBOLAG 400 000 kr
2014-05930 Robusta och tillförlitliga transportsystem Luleå tekniska universitet 400 000 kr
2014-05927 Strategisk innovationsagenda för Solel SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 400 000 kr
2014-05925 Agenda för framtidens sport och sportupplevelser SWEDISH ICT RESEARCH AB 400 000 kr
2014-05923 Agendaprojekt system-av-system SICS SWEDISH ICT AB 400 000 kr
2014-05921 Innovationsagenda för idrott, motion och hälsa GIH 400 000 kr
2014-05918 Biokraftplattformen: Innovation och utveckling för ökad förnybar biobaserad kraftproduktion. SVENSKA BIOENERGIFÖRENINGENS SERVICE AKTIEBOLAG 400 000 kr
2014-05914 Strategisk innovationsagenda för ett hållbart framtida växtskyddsarbete inom svensk trädgårdsproduktion JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB 400 000 kr
2014-05913 Social Robotik KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 400 000 kr
2014-05908 Bekämpa den åldrande hjärnans sjukdomar Lunds universitet 400 000 kr
2014-05903 Hållbar hästnäring, en strategisk innovationsagenda för en livskraftig hästnäring i Sverige SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 400 000 kr
2014-05900 Minskad klimatpåverkan från byggprocessen Sustainable Innovation i Sverige AB 400 000 kr
2014-05899 Dims, Digital Information Management for Service-Based Growth BRON INNOVATION AB 400 000 kr
2014-05898 Modets digitalisering Stockholms universitet 400 000 kr
2014-05856 Sverige det ledande rymdturimslandet Swedish Space Travel Alliance 400 000 kr
2014-05793 Aluminium SVENSKT ALUMINIUM 400 000 kr
2014-05506 Swedish Agenda for the Future Internet Stiftelsen för Internetinfrastruktur 400 000 kr
2014-05301 Arbetsorganisationen i skolan - en innovationsagenda IPF - INSTITUTET FÖR PERSONAL- OCH FÖRETAGSUTVEC 400 000 kr
2014-03434 Livsmiljö för hållbar stadsutveckling SVERIGES ARKITEKTERS ARKITEKTSERVICE AB 400 000 kr
2014-03427 PI-Nordic IVL Svenska Miljöinstitutet 400 000 kr
2014-03416 Den elbaserade ekonomin 2050 Lunds universitet 400 000 kr
2014-03346 Processindustrin och nollvisionen SVENSKA ELFÖRETAGENS FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGS 400 000 kr
2014-03338 Innovativ grön hydraulik Intressentföreningen för fluid systemteknik 400 000 kr
2014-03311 Forskningsagenda för säkra globala försörjningskedjor genom innovativ förpackningsdesign PACKBRIDGE AB (SVB) 390 000 kr
2014-03207 Agenda Tribologi Luleå tekniska universitet 400 000 kr
2014-01773 2014-03931 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 400 000 kr
2014-01217 Vår hälsa - En agenda med fokus på hälsofrämjande och hälsoförebyggande innovationer anpassade till dagens samhälle Malmö högskola 400 000 kr
2014-01067 Sustainable Healthcare - En innovationsagenda Stiftelsen TEM vid Lunds universitet 590 000 kr
2014-00638 Trådlös kommunikation KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 300 000 kr
2013-05237 Agenda marin elproduktion Uppsala universitet 387 000 kr
2013-05236 Automatiserade transportsystem: FoI-Agenda LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 400 000 kr
2013-05235 Innovationsagenda för framtidens mediadistribution ACREO SWEDISH ICT AB 600 000 kr
2013-05229 Bra mat för alla Karolinska Institutet 600 000 kr
2013-05228 eHälsa i hemmet SWEDISH ICT RESEARCH AB 400 000 kr
2013-05224 Designdriven digital direkttillverkning Umeå universitet 400 000 kr
2013-05220 Innovative Advanced Tooling - InnovAT Lunds universitet 400 000 kr
2013-05215 Strategisk forskning- & Innovationsagenda för lantbruks- och trädgårdsnäringen Stiftelsen Lantbruksforskning 400 000 kr
2013-05214 Agenda för visuella effekter Eksjö kommun 400 000 kr
2013-05212 Roadmap:Sweden, fas II Volvo Personvagnar Aktiebolag 400 000 kr
2013-05211 Agenda: GAME INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB 600 000 kr
2013-05210 Virtual Nation - VINN Swerea SWECAST AB 400 000 kr
2013-04618 Biobaserade material i sjukvården IKEM-INNOVATIONS-OCH KEMIINDUSTRIERNA I SVERIGE AB 400 000 kr
2013-04615 Inclusive Business Agenda Inclusive Business Sweden 600 000 kr
2013-04301 Kretsloppsbaserat foder och slutna akvatiska odlingssystem Sveriges Lantbruksuniversitet 600 000 kr
2013-03338 Modifiering av SIO-agenda- tjänsteinnovation ALMEGA Aktiebolag 400 000 kr
2013-02717 Personalized Medicine inom Cancer - från upptäckt till Innovation Lunds universitet 400 000 kr
2013-02716 Kroppens reservdelar SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 400 000 kr
2013-02711 Utveckling av en svensk infrastruktur för social innovation Lunds universitet 600 000 kr
2013-02707 Teknikexport kring Grön metan från restprodukter till nät och pump SVENSKT GASTEKNISKT CENTER AKTIEBOLAG 400 000 kr
2013-02701 ReForm Lunds universitet 400 000 kr
2013-02694 Framtagning av strategisk forskning- och innovationsagenda för effektiv energianvändning (FEA) Swerea SWECAST AB 400 000 kr
2013-02688 Smart Sustainable Cities KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 600 000 kr
2013-02687 IoTagenda för Sverige Luleå tekniska universitet 360 000 kr
2013-02678 Växtbioteknik för en biobaserad ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 400 000 kr
2013-02674 Digital Innovation & Growth Stockholm Innovation & Growth AB 400 000 kr
2013-02659 Smartare Elektroniksystem för Sverige, fortsättning ACREO SWEDISH ICT AB 250 000 kr
2013-02612 Samordning av småskalig bioenergibransch för framgångsrik FoI (forskning och innovationer) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 400 000 kr
2013-02607 Besöksnäringens strategiska forsknings- & innovationsagenda BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH UTVECKLINGSFOND 350 000 kr
2013-02408 Enmegavoltsutmaningen SVENSKA ELFÖRETAGENS FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGS 588 842 kr
2013-01990 Grafen - mot industriapplikationer för grafen Stiftelsen Chalmers Industriteknik 500 000 kr
2013-01870 Fotonik - En Möjliggörande Teknologi För Sverige - Fortsättning EKONOMISKA FÖRENINGEN PHOTONICSWEDEN 200 000 kr
2013-01718 MARI - Media Arena för Radikala Innovationer, första steg mot SIO LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 400 000 kr

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss