Strategiska innovationsagendor 2012

Utlysningen har stängt

Ett viktigt mål för Vinnovas satsningar är att stärka samverkan mellan näringsliv, offentliga aktörer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer i innovationssystemet.

För att ytterligare stärka denna samverkan kommer Vinnova att främja utvecklingen av strategiska innovationsområden baserade på gemensamma visioner och mål. Utgångspunkten för den här utlysningen är framtagning av strategiska forsknings- och innovationsagendor (strategiska FoI-agendor) som formuleras gemensamt av behovsägare och forskningsutövare och beskriver målbilden för samverkan.

Syftet med utlysningen var att stimulera mobilisering och samverkan mot gemensamma visioner, mål och behovsformuleringar, för utveckling av svenska styrkeområden som kan stärka Sveriges attraktionskraft och konkurrenskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Information om utlysningen samt förutsättningar och villkor för deltagandet framgår av den fullständiga utlysningstexten.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2012-03569 Grön infrastruktur Material Innovations (GIMI) Program Utveckling Kungliga tekniska högskolan 500 000 kr
2012-01972 Livscykelbaserad innovation CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr
2012-01971 Nationell Agenda för Innovation Management i Sverige STIFTELSEN IMIT 500 000 kr
2012-01969 Säker framtid i samhälle och affär - Forsknings- och Innovationsagenda för trafik- och fordonssäkerhet CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 820 000 kr
2012-01968 Avfallslösningar - Agenda för kunddriven innovation och export AVFALL SVERIGE 500 000 kr
2012-01963 Kraftsamling kring nya processer för biobaserade material INNVENTIA AB 500 000 kr
2012-01961 Hållbara funktionella textilier och papper från materialvetenskap till avancerade slutprodukter Mittuniversitetet 650 000 kr
2012-01960 Agenda Trä SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 500 000 kr
2012-01957 F&I-agenda Signalsystem för spårtrafik Kungliga tekniska högskolan 295 700 kr
2012-01956 Svensk energieffektiv hårdvara inom elektroniksystem ACREO SWEDISH ICT AB 295 700 kr
2012-01953 Ledning och organisering av en effektiv och innovativ produktutveckling för ökad produktivitet Kungliga tekniska högskolan 500 000 kr
2012-01952 Food Innovation Arena Googol Business Navigator AB 200 000 kr
2012-01951 Systemsimulering och simulatorer Linköpings universitet 600 000 kr
2012-01950 Teknikens roll i dagens och framtidens sjukvård Kungliga tekniska högskolan 836 000 kr
2012-01948 Resurssmart materialanvändning så förnyar vi svenska styrkeområden Stena Recycling International Aktiebolag 500 000 kr
2012-01946 Informationssäkerhet och säker IKT Lunds universitet 500 000 kr
2012-01945 IoT Sweden KUNGL. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA 500 000 kr
2012-01944 MinBaS Innovation MINBAS AB 500 000 kr
2012-01943 Skalbar och heterogen infrastruktur för framtidens informations- och kommunikationsteknologier Kungliga tekniska högskolan 150 000 kr
2012-01942 Innovationsagenda Säkerhet Linköpings universitet 500 000 kr
2012-01941 Agenda för nationell samling kring metalliska material Jernkontoret 500 000 kr
2012-01940 Framtagning av forsknings- och innovationsagenda för framtidens världsledande gjutna produkter (FIND) Swerea SWECAST AB 400 000 kr
2012-01937 Ökad produktivitet och konkurrenskraft i skogsnäring och maskintillverkande industri STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK 500 000 kr
2012-01935 SVALLVÅG: Sverige - alltid i framkant inom maritim innovation och hållbar utveckling CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr
2012-01933 Kraftelektronik - från milliwatt till gigawatt KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 150 000 kr
2012-01929 Gröna godståget innovativ agenda för forskning, utveckling och demonstration Kungliga tekniska högskolan 300 000 kr
2012-01927 Innovativt och Genusmedvetet Ledarskap Fiber Optic Valley AB 500 000 kr
2012-01925 Agenda Bioraffinaderi - Nationell samverkan för en konkurrenskraftig bioekonomi. Lunds universitet 500 000 kr
2012-01923 Strategisk forsknings- och innovationsagenda för rese- och turistnäringen SVENSKA RESE- OCH TURISTINDUSTRINS SERVICEAKTIEBOLAG 250 000 kr
2012-01916 Vattenvisionen - Hållbara vattentjänster för god hälsa och god miljö SVENSKT VATTEN AB 700 000 kr
2012-01915 Processindustriell automation steg 2 SICS Swedish ICT Västerås AB 2 500 000 kr
2012-01914 Blue Energy CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 241 872 kr
2012-01913 Branschöverskridande strategisk forsknings- och innovationsagenda för Elektronikindustrin Svensk Elektronik Service Aktiebolag 200 000 kr
2012-01912 Hur världsledande forskning inom diabetes ska bidra till svensk tillväxt Lunds universitet 500 000 kr
2012-01907 Cyber Physical Systems - Vision, mål, behov och samarbetsformer Kungliga tekniska högskolan 300 000 kr
2012-01904 Bildbaserad medicinsk diagnostik - ett svenskt styrkeområde med stor potential Linköpings universitet 490 000 kr
2012-01903 FoI-agenda inom hälso- och sjukvård - Patientinvolvering för tjänsteinnovation Karlstads universitet 500 000 kr
2012-01901 ELVIS (Elproduktion/transmission i Vinnovas Strategiska Forsk och Innov agendor) Uppsala universitet 500 000 kr
2012-01900 Big data analytics SICS SWEDISH ICT AB 500 000 kr
2012-01898 Strategi för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus White arkitekter Aktiebolag 500 000 kr
2012-01895 Fotonik - En möjliggörande teknologi för Sverige EKONOMISKA FÖRENINGEN PHOTONICSWEDEN 200 000 kr
2012-01889 LivsStrat 2022 SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB 500 000 kr
2012-01888 Nationell kraftsamling för nya tillämpningar av material från skogen INNVENTIA AB 500 000 kr
2012-01887 Position Sverige - En FoI-strategi för geodataområdet LANTMÄTERIET 200 000 kr
2012-01885 Strategisk forsknings- och innovationsagenda för nya biobaserade material och produkter Arbio Aktiebolag 500 000 kr
2012-01881 Antennsystem CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 150 000 kr
2012-01880 Strategisk forskningsagenda inom logistik Linköpings universitet 800 000 kr
2012-01876 Nationell kratftsamling för Transpor år 2050-förväntad CO2-reducering med 60%, nollvision i trafiken SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 500 000 kr
2012-01873 ICT-BIM För bättre processer och produkter IQ SAMHÄLLSBYGGNAD AB 700 000 kr
2012-01872 Strategisk agenda gruvindustrin Nordic Rock Tech Centre AB 500 000 kr
2012-01871 Nationell samling för arbetsmaskiner Föreningen Tunga fordon 500 000 kr
2012-01870 Elektronikhårdvara i Sverige ACREO SWEDISH ICT AB 150 000 kr
2012-01866 Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling SWEDNANOTECH AB 500 000 kr
2012-01862 Millimeter-wave and terahertz systems: CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 150 000 kr
2012-01858 Strategisk forsknings- och innovationsagenda för Produktion Teknikföretagens Service i Sverige AB 500 000 kr
2012-01857 Tjänsteinnovation - utveckling av strategisk forskningsagenda Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum 500 000 kr
2012-01853 SVERIGE SOM INTERNATIONELLT CENTRUM FÖR LIFE SCIENCE Länsstyrelsen i Stockholms län 489 000 kr
2012-01852 VOIS Vård och Omsorg i InformationsSamhället SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 500 000 kr
2012-01850 Strategisk forsknings- och innovationsagenda för attraktiv besöksupplevelse & svensk besöksnäring Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond 250 000 kr
2012-01849 Ledarskap som strategisk resurs för innovation och tillväxt STIFT CENTER FOR ADVANCED STUDIES IN LEADERSHIP 500 000 kr
2012-01848 En åldrande befolkning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 500 000 kr
2012-01844 Strategisk F&I agenda inom fordonselektronik LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 500 000 kr
2012-01840 Design för ökad konkurrenskraft Stiftelsen Svensk Industridesign 500 000 kr
2012-01838 En nationell branschöverskridande lättviktsagenda - LIGHTer Swerea SWECAST AB 500 000 kr
2012-01837 Kapacitet i Järnvägstrafiken Linköpings universitet 500 000 kr
2012-01836 Strategisk forsknings- och innovationsagenda för mjukvaruutveckling SICS SWEDISH ICT AB 800 000 kr
2012-01835 Hjärnkraft Jernkontoret 500 000 kr
2012-01834 Välfärdens material från uthållig skogsråvara Södra Skogsägarna ekonomisk förening 390 000 kr
2012-01833 Grön Agenda -Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 500 000 kr
2012-01832 Belysningssamhället 2020 Lunds universitet 850 000 kr
2012-01827 Den elektroniska motorvägen från bygge till hygge Luleå tekniska universitet 500 000 kr
2012-01826 Att bryta malm och könsmönster - En genusmedveten och hållbar strategisk F&I-agenda för den svenska gruvsektorn Luleå tekniska universitet 200 000 kr
2012-01815 FoI Industriellt byggande Luleå tekniska universitet 500 000 kr
2012-01810 NRIA Flyg 2013 FÖRENINGEN SVENSKT FLYG INTRESSEAKTIEBOLAG 500 000 kr

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss