Social Innovation

Utlysningen är stängd

Har du identifierat en samhällsutmaning och ett erbjudande som löser problemet? Har du ambitionen att utifrån din idé realisera en innovation? Då kunde du söka Vinnovas uppstartsstöd för sociala innovationer.

Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka och agera. Behovet av nya lösningar är stort. Genom denna utlysning vilel vi bana väg för innovationer som annars inte hade kunnat förverkligas.

 

Detta var en utlysning för dig som vill utveckla eller testa:

  • Innovationer som leder till samhällsnytta och sprids så att många kan använda dem
  • Nya hållbara och skalbara finansieringsmodeller, affärsmodeller, samarbetsmodeller
  • Nya sätt att visa resultat och mäta samhällsnytta (direkta eller indirekta samhällsekonomiska vinster)
Vad kunde man söka för?

Vad kunde man söka för?

Uppstartsstöd

Vem kunde söka?

Vem kunde söka?

Ideell förening, stiftelse eller företag, som bedrivit verksamhet i minst ett år. Endast juridiska personer.

Hur mycket kunde sökas?

Hur mycket kunde sökas?

Varje enskilt projekt kan beviljas bidrag med 300 000-500 000 kr. Riktlinjen för denna utlysning är att vi inte finansierar mer än 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

Viktiga datum

Steg 1 – Registrering + videopitch
Öppningsdatum: 14 jan
Sista ansökningsdag: När 300 pitchar kommit in, dock senast 3 feb kl 14.00

Steg 2 – Skriftlig ansökan
Öppningsdatum: 15 feb
Sista ansökningsdag: 15 mars kl 14.00
Innovationsworkshop: 18-19 feb
Beslut till sökande: 22-26 apr

Projektperiod
Projektstart senast: 1 jun
Projektperiod: 8-9 mån från projektstart

 

Projekten nedan ej representativa för utlysningen

De projekt som listas nedtill på denna sida har beviljats medel i tidigare utlysning där vi angav andra förutsättningar. Projekten nedan är alltså inte representativa för de projekt vi finansiera i denna omgång av utlysningen Social innovation.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-04867 Medicinsk tolk KvalitetsTolk Sverige AB 300 000 kr
2016-03822 Matmissionen - utvecklingen av ett franchisekoncept STOCKHOLMS STADSMISSION 961 600 kr
2016-03768 Språkkraft 2.0 SPRÅKKRAFT IDEELL FÖRENING 1 019 392 kr
2016-02040 Plattform och digital mötesplats för gräsrotsprojekt, e-handel och online konsumenter HISEKAI AB 500 000 kr
2016-02037 Smart Omsorg i Helsingborg AB HELSINGBORGSHEM 500 000 kr
2016-02006 Aidhedge - för ett effektivt bistånd utan onödiga valutarisker AZOTE AKTIEBOLAG 500 000 kr
2016-01993 Stockholms Matbank STOCKHOLMS STADSMISSION 500 000 kr
2016-01980 Our Normal - en digital kontaktförmedling för familjer med barn med funktionsvariationer Föreningen Familjevänner 300 000 kr
2016-01971 Diabetesberättelser - Pilot SVENSKA DIABETESFÖRBUNDET 400 000 kr
2016-01962 Språkcommunity för flyktingar och svenskar Lingio AB 500 000 kr
2015-02952 Garden Cafés integrerar utanförställda via försäljning av SmartMat i hållbar miljö via social franchising COOMPANION-KOOPERATIV UTVECKLING STOCKHOLMS LÄN 300 000 kr
2015-02940 Malmös favoriter STIFTELSEN FRYSHUSET 295 000 kr
2015-02938 (im)perfekta koreografier c.off 300 000 kr
2015-02932 Stärkande av minoritetsdrivna nätverk som katalysatorer för tillväxt i Stockholmsregionen We Link Sweden AB 263 592 kr
2015-02895 MR-uppdraget MR-PILOTERNA, EKONOMISK FÖRENING 300 000 kr
2015-02892 Uppskalning av Bättre Skolor LYCKOAKTIVIST AB 300 000 kr
2015-02871 Den lekfulla staden - en förstudie till Fair Play, en lekvärdscertifiering för barns rättigheter i stadsplanering Kvinnors Byggforum 300 000 kr
2015-02868 Ett seriöst spel för inlärning av svenska för invandrare Active Learning QAE AB 300 000 kr
2015-02862 Brobyggarna HELGALUNDENS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB 300 000 kr
2015-02789 Gränsöverskridande entreprenörskap (GREN) Inclusive Business Sweden 252 726 kr
2015-02786 LOOP KOOP HELA MÄNNISKAN,BOTKYRKA SALEM 300 000 kr
2015-02785 Norrskenet 2030 - samhällsomställning genom innovativa synergier och social inkludering HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND 298 080 kr
2015-02761 Småskalig konsumentstödd matproduktion RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA 300 000 kr
2015-02753 Kvartersnära återvinnings central (KVÅVC)och makerskultur för integrerad social och ekologisk hållbarhet Malmö högskola 291 429 kr
2015-02724 1 tak 2 generationer USIFY AB 300 000 kr
2015-02722 eDiabeat engaging for better health Engaging Care Sweden AB 290 000 kr
2015-02708 Skandinaviens första social supermarket STOCKHOLMS STADSMISSION 300 000 kr
2015-02686 ImmuneTrack - for optimisation of vaccine stock management in Uganda Sinostream AB 298 075 kr
2015-02666 Utrota hemlösheten i Sverige Lunds universitet 270 288 kr
2015-02630 Social Innovation inom allmännyttan Sustainable Innovation i Sverige AB 300 000 kr
2015-02544 Värdebaserad upphandling SERUS AB 265 000 kr
2015-02381 Curly Bracket CURLY BRACKET AB 300 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss