Medtech4health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg – 2016

Utlysningen är stängd

Medtech4Health är ett nationellt innovationsprogram som ska stärka svensk medicinteknisk industri genom samverkan mellan forskning, vård, industri och patienter.

Med utlysningen Medicinteknik inom vård och omsorg ville Medtech4Health stödja innovationer som kan leda till nytta för patienter eller hälso- och sjukvården. Innovationer med kommersiell potential prioriterades.

Observera att det inte gick att söka medel för samma projekt i denna utlysning och i SWElifes utlysning Innovativa samverkansprojekt inom folksjukdomar 2016-2017.

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-02343 TCP-25 PU kompress - en avancerad bioaktiv sårkompress in2cure AB 1 445 000 kr
2016-02329 En smart och lättanvänd plattform för att underlätta ultrastrukturella patologiska diagnoser Vironova AB (publ) 2 223 000 kr
2016-02328 Utveckling av sensorteknik för ny klinisk metod för kontinuerlig mätning av hjärtminutvolym under kirurgi KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 961 776 kr
2016-02327 Multidisciplinärt samarbete vid svårläkta sår genom ett nytt arbetssätt och en telemedicinsk plattform Gnosco AB 790 212 kr
2016-02321 Förbättrat beslutsstöd för kirurgi av rotatorkuff-muskulatur med hjälp av kvantitativ MRT Advanced MR Analytics AB 1 710 750 kr
2016-02304 En ny intra-operativ indikation för läckage från bukspottskörteln som motverkar post-operativ pancreas fistel Magle Aktiebolag 1 088 500 kr
2016-02302 Ny teknik för diagnos vid yrselsymptom CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 1 227 000 kr
2016-02298 Advancerad Iordningställande Modul Karolinska Universitetssjukhuset 333 435 kr
2016-02290 Neuromotus: En innovativ neuroplastisk behandling av fantomsmärtor CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 1 620 000 kr
2016-02286 Verifikation av diagnostikmetod för snabb antibiotikakänslighetstestning (AST) GRADIENTECH AB 1 224 125 kr
2016-02282 Vävnadsoptik som källa för framtidens endoskopi BioOptico AB 550 000 kr
2016-02274 Utrustning och metod för upptäckt av prostatacancer i kirurgiska marginalen Västerbottens läns landsting 913 142 kr
2016-02226 Styrning av strålterapi med hjälp av MR och bildanalys - hantering av slumpmässig rörelse Akademiska Sjukhuset 1 435 264 kr
2016-02211 En biooptisk metod för bedömning av mikrocirkulationen för att förutsäga kardiovaskulär sjukdom Linköpings universitet 2 000 000 kr
2016-01909 Hemodynamisk stabiliering Lunds universitet 1 992 160 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss