Medtech4health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg – 2016

Utlysningen är stängd

Medtech4Health är ett nationellt innovationsprogram som ska stärka svensk medicinteknisk industri genom samverkan mellan forskning, vård, industri och patienter.

Med utlysningen Medicinteknik inom vård och omsorg ville Medtech4Health stödja innovationer som kan leda till nytta för patienter eller hälso- och sjukvården. Innovationer med kommersiell potential prioriterades.

Observera att det inte gick att söka medel för samma projekt i denna utlysning och i SWElifes utlysning Innovativa samverkansprojekt inom folksjukdomar 2016-2017.

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-02321 Förbättrat beslutsstöd för kirurgi av rotatorkuff-muskulatur med hjälp av kvantitativ MRT Advanced MR Analytics AB 1 710 750 kr
2016-02298 Advancerad Iordningställande Modul Karolinska Universitetssjukhuset 357 080 kr
2016-02282 Vävnadsoptik som källa för framtidens endoskopi BioOptico AB 550 000 kr
2016-02274 Utrustning och metod för upptäckt av prostatacancer i kirurgiska marginalen Västerbottens läns landsting 913 142 kr
2016-01909 Hemodynamisk stabiliering Lunds universitet 1 992 160 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss