SWElife - Innovativa samverkansprojekt inom folksjukdomar 2016-2017

Utlysningen är stängd

För att möta samhällsutmaningen att förbättra folkhälsan i Sverige ville SWElife med denna utlysning stödja nya sätt att förebygga, behandla eller underlätta livet för personer som riskerar att drabbas eller redan har drabbats av någon folksjukdom, dess riskfaktorer eller komplikationer.

Det strategiska innovationsprogrammet SWElife är ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och innovationsprocesser för svensk life science.

Som folksjukdom räknades här en sjukdom eller sjukdomsgrupp där mer än en procent av befolkningen är drabbad. Vanliga sjukdomar som är lindriga eller kortvariga var inte relevanta för denna utlysning. Exempel på folksjukdomar och sjukdomsgrupper var: diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och fetma, tumörsjukdomar, autoimmuna sjukdomar (t.ex. diabetes typ 1, SLE), demens och andra neurologiska åldersberoende sjukdomar, psykisk ohälsa, kronisk smärta, rörelseorganens sjukdomar (t.ex. osteoporos), astma, allergier och lungsjukdomen KOL (tidigare kallad kronisk bronkit eller emfysem).

Utlysningen finansierade samverkansprojekt som baseras på nyskapande och unika idéer. Dessa skulle bygga på forskning eller gedigen kunskap som kan utvecklas till nya starka innovationer inom folksjukdomar eller dess riskfaktorer och komplikationer.

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Enbart ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att bedömas. Var därför noga med att läsa igenom alla instruktioner i utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Se framförallt tabell 1 sid 7 för hjälp med innehåll och bilagor till ansökan. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss