SIP Metalliska material: Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Genomförbarhetsstudier

Välkomna att skicka in ansökan

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material genomför under tiden 1 november 2016 till 26 april 2018 trestegsprocessen Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft, som är en satsning inom metalliska material. Det här erbjudandet är andra steget i denna trestegsprocess och finansierar genomförbarhetsstudier.

Det första steget i satsningen är en öppen idéutvecklingsperiod och det tredje steget blir den kommande utlysningen Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Fullskaleprojekt.

Det steg som vi nu finanseriarar är genomförbarhetsstudier, som alltså utgör det andra steget i processen.

Syftet med utlysningarna är att stimulera, utveckla och prioritera bärande idéer och att bereda plats för mer utmanande hypoteser och ansatser. Därutöver ska satsningen erbjuda en möjlighet för innovationsområdets företag att i en sammanhållen process efterfråga, styra och förhålla sig till ett antal idéer (projektinitiativ) under utveckling.

För mer information inför ansökan läs utlysningstexten under Ladda ner till höger på denna sida.

> Vill ni veta mer om det strategiska innovationsområdet metalliska material?

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Kortare projekt (max 8 mån) med avgränsad, tydlig och specifik problemformulering, vars syfte är att ta fram ett fullgott beslutsunderlag inför en eventuell fortsatt satsning

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Konsortier bestående av minst en forskningsorganisation och två företag som deltar som projektparter

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Total budget för utlysningen är 18 milj kr under 2017. Vinnovas bidrag till en genomförbarhetsstudier uppgår max till en miljon kronor och 60 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

Viktiga datum

Seminarium, Radisson Blu Skycity Hotell Arlanda: 11 jan 2017 kl 10-13
Seminarium, Borlänge: 17 jan 2017 kl 10-13
Seminarium, Swerea IVF, Mölndal  25 jan 2017 kl 9.30-10
Seminarium, Gjuteriföreningen Jönköping:  2 feb 2017 kl 9.30-10
Hearing i samband med programkonferens på Skogshem & Wijk, Lidingö: 7-8 mars 2017
Sista ansökningsdag: kl 14.00 20 apr 2017
Beslut meddelas senast  15 juni 2017
Tidigaste datum för projektstart: 1 juli 2017

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare. 

Ansök nu

Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Genomförbarhetsstudier

Ansök senast
2017-04-20 14:00
Beslut meddelas senast
2017-06-15
Tidigaste datum för projektstart
2017-07-01

Ansök här

Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-05267 Framtida direkttillverkade metallstrukturer (DirektMetall) Jernkontoret 2 481 000 kr
2016-05260 Attraktivitet och strategisk kompetensförsörjning (ASK) Jernkontoret 950 000 kr
2016-05135 De storskaliga forskningsanläggningarnas stora nytta för svensk metallindustri (Bir2Gain) Jernkontoret 689 424 kr
2016-05134 Grön masugn - Fokus biomassa (GrönMasBio) SWEREA MEFOS AB 960 000 kr
2016-05073 Digitaliserat Arbete och Organisering Jernkontoret 3 979 000 kr
2016-05020 Evaluation of Nordic Summer Colloquium (NSCAS) Etapp 3 Jernkontoret 785 000 kr
2016-03898 Färdplan för forskning och innovation för industrialisering av additiv tillverkning av metaller i Sverige Swerea KIMAB AB 3 000 000 kr
2016-02837 AusFerrit AUSFERRITIC AB 3 999 000 kr
2016-02836 Stirlingsolmottagare CLEANERGY AB 2 867 000 kr
2016-02834 Digitalt verktyg för prediktering av egenskaper i svetsar i duplexa material Swerea KIMAB AB 2 900 000 kr
2016-02832 Nya kostnadseffektiva legeringar för diesel reformering; NEW CARD CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 582 000 kr
2016-02830 Vattenfiltrering med mineralbaserade restprodukter som reningsteknik för hållbara samhällslösningar KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 000 000 kr
2016-02822 Avoidance of detrimental nitrides in duplex stainless steels Swerea KIMAB AB 2 509 000 kr
2016-02809 ProdUktiv LaserSpiralsvEtsning (PULSE) AKTIEBOLAGET ALVENIUS INDUSTRIER 709 000 kr
2016-02807 Ökat utmattningsmotstånd hos metalliska komponenter genom en ny form av ytbehandling Linköpings universitet 260 000 kr
2016-02516 Manufacturing guide Del 2 NAYO AB 450 000 kr
2016-01591 Evaluation of Nordic Summer Colloquium (NSCAS) Etapp 2 Jernkontoret 785 000 kr
2015-06514 Framtidens arbete Jernkontoret 2 400 000 kr
2015-06507 Grön masugn SWEREA MEFOS AB 1 100 000 kr
2015-06474 Framtidens materialdesign Jernkontoret 7 650 000 kr
2015-06407 Konsortiekatalys Jernkontoret 2 090 000 kr
2015-04148 Aluminiumkretsloppet (AluKrets) Mittuniversitetet 4 350 000 kr
2015-03761 Evaluation of Nordic Summer Colloquium on Advanced Steels (NSCAS) Jernkontoret 281 000 kr
2015-03485 Effektiv tillverkning av rostfritt stål SWEREA MEFOS AB 2 553 400 kr
2015-03480 Virtuell verktygskompensering - Hållbar plåtformning för morgondagens produktion Swerea IVF AB 3 900 000 kr
2015-03477 Restspänningar i valsade plåtprodukter SWEREA MEFOS AB 1 000 000 kr
2015-03475 Högrena sätthärdningsstål i transmissionskomponenter Swerea KIMAB AB 1 900 000 kr
2015-03474 In-situ övervakning av mikrostrukturer för effektiv utveckling och tillverkning av högpresterande stål Swerea KIMAB AB 2 880 000 kr
2015-03463 Utökad processtyrning genom snabb analys av inneslutningar med optisk emissionsspektrometri Swerea KIMAB AB 4 002 000 kr
2015-03457 Pulver och materialdesign för flexibel addtiv tillverkning av högpresterande komponenter CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 610 000 kr
2015-03453 Kontroll av lågtemperaturförsprödning i duplexa rostfria stål Swerea KIMAB AB 3 000 000 kr
2015-03451 Mjukvara för modellering av deformationens inverkan på mekaniska egenskaper II Swerea KIMAB AB 2 030 000 kr
2015-03449 Modelleringsstödd Materialutveckling för Additiv Tillverkning och nya Pulverstål Swerea KIMAB AB 649 000 kr
2015-03447 Utveckling av nästa generations verktyg genom additiv tillverkning - Steg 2 Swerea SWECAST AB 2 880 000 kr
2015-03445 Prediktering av oxidationsegenskaper - experiment och modellering CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 000 000 kr
2015-03444 Utvärdering av metod för gjutinfiltrering av järnpulver (P-cast). Swerea SWECAST AB 461 000 kr
2015-01593 Manufacturing Guide NAYO AB 400 000 kr
2014-01955 Återanvända Gjuterisand som betongballast Resurseffektiv Natursand Swerea SWECAST AB 1 000 000 kr
2014-01936 Flödesdynamik studerar för flexibelt Strängjutning Drift SWEREA MEFOS AB 2 290 000 kr
2014-01920 Improved Characterization of Aluminium Based Melts KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr
2014-01916 Ingen kobolt i hårdmetall ett materialgenomatiskt angreppssätt KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 000 000 kr
2014-01910 Prediktering av mikrostruktur och egenskaper i svetsar av duplexa rostfria stål Swerea KIMAB AB 1 000 000 kr
2014-01892 Laserytbeläggning med högentropimaterial CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 600 000 kr
2014-01891 Förstudie av centrumdefekter och porositet i valsad och smidd stång SWEREA MEFOS AB 1 000 000 kr
2014-01874 Undvikande av skadliga nitrider i duplexa rostfria stål Swerea KIMAB AB 1 000 000 kr
2014-01859 Modellering av deformationens inverkan på mekaniska egenskaper Swerea KIMAB AB 1 000 000 kr
2014-01854 Online övervakning av mikrostrukturer under varmvalsning Swerea KIMAB AB 1 000 000 kr
2014-01837 Intelligent styrning av slaggers egenskaper för bättre miljö Luleå tekniska universitet 2 951 132 kr
2014-01830 Nya generationens verktyg genom additiv tillverkning (ADDING) Swerea SWECAST AB 996 295 kr
2014-01824 Kokillmetallurgi KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 900 000 kr
2014-01822 Pilot Materials research PhD summer school Jernkontoret 220 000 kr
2014-01789 Nya aluminiumoxidbildande stål för framtida energiproduktion med fokus på solkraft KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 000 000 kr
2013-05281 Den framtida metallindustrin´ Förstudie avseende ett tvärvetenskapligt forskningsprogram Jernkontoret 1 300 000 kr
2013-05280 Omvärldsanalys: Vem gör vad var i Kina? Jernkontoret 695 000 kr
2013-03327 SUSTAIN Metoder och verktyg för optimering av hållbarhetsprestanda för produkt- och processutveckling Swerea IVF AB 800 000 kr
2013-03324 Custoval - World-class customer value Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum 4 000 000 kr
2013-03320 Verktyg för optimering vid valsning av långa produkter SWEREA MEFOS AB 4 500 000 kr
2013-03315 Industritillämpad forskning för förbättrade varmvalsningsprocesser SWEREA MEFOS AB 4 500 000 kr
2013-03303 Beyond conventional product development of castings properties predictions for efficient design CastDesign Swerea SWECAST AB 4 900 000 kr
2013-03299 Ny sintringsstrategi för konkurrenskraftig tillverkning av högpresterande pulvermetallurgiska komponenter CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 040 000 kr
2013-03290 Förstudie: Förbättring av stålets skärbarhet genom en optimering av inneslutningskarakteristik (MACHINOPT-P) Swerea KIMAB AB 945 000 kr
2013-03271 Slaggasfalt, en tyst och hållbar vägbeläggning för tätbebyggda områden Jernkontoret 1 750 000 kr
2013-03265 Nästa generations tråddragning Örebro universitet 3 100 000 kr
2013-03263 Miljövänlig borttagning av oxider och ytdefekter på rör Swerea KIMAB AB 740 000 kr
2013-03258 FROST - Verktyg för utveckling av framtidens rostfria stål Swerea KIMAB AB 5 960 000 kr

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss