Öppna datakällor

Utlysningen är stängd

Med den här utlysningen ville vi öka tillgängliggörandet av öppna datakällor, i synnerhet genom DCAT-AP.

Utlysningen gav även utrymme för insatser för utbildning och kommunikation.

Vad kunde man söka för?

Vad kunde man söka för?

För tillgängliggörande av öppna datakällor, speciellt med metadata enligt DCAT-AP

Vem kunde söka?

Vem kunde söka?

Företag, forskningsinstitut, universitet eller högskola, offentlig sektor, ideell förening, branschorganisation eller annan juridisk person.

Hur mycket kunde sökas?

Hur mycket kunde sökas?

100 000 - 800 000 kr

Viktiga datum

Viktiga datum

Sista ansökningsdag: 17 nov kl 14:00
Beslut meddelas senast: 25 nov
Tidigaste datum för projektstart: 30 nov 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2015-06617 Generisk, systematisk process för tillgängliggörande av öppna data Naturvårdsverket 800 000 kr
2015-06616 Ett okonstlat exempel av Öppna data WIKIMEDIA SVERIGE 400 000 kr
2015-06615 Studie av samhällsekonomisk effekt av öppna geodata ULI SERVICE AB 400 000 kr
2015-06612 Datadriven utveckling i glesbygd Lycksele kommun 26 769 kr
2015-06610 Nationell definition av gemensamma datamängder för öppna data i kommunsamverkan FÖRENINGEN SAMBRUK 1 450 000 kr
2015-06608 Den svenska pesticidkontrollen som öppen data LIVSMEDELSVERKET 200 000 kr
2015-06607 Hållbar vandring med Globala Målen och öppna data från Ystad till Stockholm OPENHEARTED AB 281 617 kr
2015-06606 Öppna forskningsdata via Tilda-systemet Sveriges Lantbruksuniversitet 800 000 kr
2015-06605 Öppna data i norr Luleå tekniska universitet 320 000 kr
2015-06604 Övergång till öppna data Centrala studiestödsnämnden 131 637 kr
2015-06603 DCAT-AP Toolkit METASOLUTIONS AB 600 000 kr
2015-06599 Tillgängliggörande av livsmedelsdata LIVSMEDELSVERKET 124 231 kr
2015-06596 Tillgängliggörande av data om matvanor LIVSMEDELSVERKET 203 618 kr
2015-02496 Gothenburg Startup Hack Gothenburg Startup Hack 150 000 kr
2015-02495 Göra det förståeligt - Visualisering av Wikidata och öppna data WIKIMEDIA SVERIGE 31 119 kr
2015-02494 Informationsdag ´Öppna Data Dag 2015´ i Lund Lunds kommun 24 000 kr
2015-02492 Restauranger och Wikidata: Ett framgångsrecept WIKIMEDIA SVERIGE 50 000 kr
2015-02491 Internationellt Symposium Från jord till struktur Malmö högskola 50 000 kr
2015-02487 Översättning av licenser CC0 och PDM Sveriges Kommuner och Landsting 100 000 kr
2015-02485 Webbutveckling vidareutnuttjande.se Sveriges Kommuner och Landsting 50 000 kr
2015-02484 Hackaton med programmeringsspråket R och Kolada Sveriges Kommuner och Landsting 45 000 kr
2015-02482 Mobil, öppen data - nätverksbaserad kostnads- och nyttoanalys Stockholms universitet 100 000 kr
2015-02481 FrågaDinStat - Informationsfrihetsportal som digitaliserar Offentlighetsprincipen Open Knowledge Sweden 100 000 kr
2015-02480 Öppna data Värmland LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN 36 463 kr
2015-02479 Nordisk open data/knowledge samarbete+koordinering Open Knowledge Finland ry. (OKFFI) 50 000 kr
2015-02478 Värdet av fri kartdata i kriser - Humanitarian OpenStreetMaps volontärer i biståndsorganisationernas tjänst WIKIMEDIA SVERIGE 13 470 kr
2015-02477 En känsla av luft AIRUP AB 90 000 kr
2015-02473 Utbildning och information om öppna geodata ULI SERVICE AB 50 000 kr
2015-02472 Nordic Open Data Week-evenemang i Göteborg SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 50 000 kr
2015-02468 Framtagande, test och publicering av utbildningsmaterial Akrodata Göteborg 50 000 kr
2015-02467 Öppen digital lärresurs för öppna data Borlänge kommun 50 000 kr
2015-02466 Nordisk Jobbportal THREADSAFE STUDIO AB 100 000 kr
2015-02461 Öppna data The Movie WIKIMEDIA SVERIGE 50 000 kr
2015-02460 En liten film om GLAMig data WIKIMEDIA SVERIGE 50 000 kr
2015-02451 Visualisering av länkade öppna data för Nobelpris Nobel Media AB 100 000 kr
2015-02444 Öppna data i skolan GOOD MEASURE AB 50 000 kr
2015-02409 Öppna data inom Kollektivtrafiksverige -- Promo video Samtrafiken i Sverige Aktiebolag 50 000 kr
2015-02408 Öppna data spår under Samtrafikens konferens höst 2015 Samtrafiken i Sverige Aktiebolag 50 000 kr
2015-02407 Meet-Up @Open Data Week Samtrafiken i Sverige Aktiebolag 50 000 kr
2015-02406 Öppna data ambassadörer Samtrafiken i Sverige Aktiebolag 50 000 kr
2015-02403 Årets tjänst (er) Samtrafiken i Sverige Aktiebolag 50 000 kr
2015-02402 Open TTD - minecraft för kollektivtrafiksverige Samtrafiken i Sverige Aktiebolag 50 000 kr
2015-02389 Webbradion - öppna datakällor STANDOUT AB 50 000 kr
2015-02367 Värdet av öppen data, en svensk fallstudie på data från hälsosektorn. SenseMate AB 100 000 kr
2015-02361 Skapande av kunskap om Öppna Data hos befintliga företag och ideella organisationer utan direkt koppling till ICT Skellefteå kommun 50 000 kr

Kontakt

 

Ladda ner

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss