Öppna datakällor 2012

Utlysningen är stängd.

Syftet med utlysningen var att ge förutsättningar att skapa innovationer genom att fler datakällor görs tillgängliga och att skapa en ökad kompetens och systematik kring publicering av öppna data.

Denna omgång av utlysningen var en fortsättning och avser att ytterligare stärka möjligheterna att använda öppna data för samhällsutveckling och entreprenörskap.

Utlysningen välkomnade sökanden från samtliga sektorer, och som har en lösning för förberedande insatser med sikte på en systematisk och skalbar process för att publicera öppna data i Sverige.

Information om utlysningen samt förutsättningar och villkor för deltagandet framgår av den fullständiga utlysningstexten.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2012-04201 Öppen realtids data KYAB SWEDEN AB 786 580 kr
2012-04189 Rättsliga lösningar för tillgängliggörande av öppna datakällor Lunds universitet 500 000 kr
2012-04183 Öppen Hållbarhetsdata WORLDFAVOR AB 390 000 kr
2012-04174 Öppen data i utbildningssektorn Göteborgsregionens kommunalförbund 720 000 kr
2012-04170 Öppna datakällor Nemo-Q NEMO-Q INTERNATIONAL AKTIEBOLAG 300 000 kr
2012-04165 Öppna datatjänster för miljödata IVL Svenska Miljöinstitutet AB 800 000 kr
2012-04145 Mjukvaruplattform och molntjänst för enkel publicering av länkade öppna data METASOLUTIONS AB 762 000 kr
2012-04144 Verktyg och mallar för publicering av öppna kommunala data ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 800 000 kr
2012-04141 DISKA - Digitala semantiska kulturarvsauktoriteter Riksarkivet 500 000 kr
2012-04132 Wiki älskar offentlig konst WIKIMEDIA SVERIGE 375 200 kr
2012-04131 Kommunens finanser som öppen data HELSINGBORGS KOMMUN 198 000 kr
2012-04119 Öppen API-licens Företag VIKTORIA SWEDISH ICT AB 557 000 kr
2012-04090 Öppen länkad data för skolan SIS - SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 485 000 kr
2012-04085 Öppen miljödata - API Naturvårdsverket 800 000 kr
2012-04084 Öppna data - Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg Socialstyrelsen 600 000 kr
2012-04067 Kompetensförstärkning kring kommunal öppna data MORUS KONSULT AB 498 200 kr
2012-04062 Katalogisering av svenska APIer och deras användning DOPTER AB 100 000 kr
2012-01688 Standardiserade öppna datakällor för Svensk scenkonst RIKSTEATERN 400 000 kr
2012-01685 Aperire IGW EUROPE AB 400 000 kr
2012-01680 Från byråkrati till innovation Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 400 000 kr
2012-01679 Offentliga Data SOFTRONIC 1 AB 400 000 kr
2012-01678 Riksarkivet Open data (pilot) - ROND(p) Riksarkivet 50 000 kr
2012-01676 Sökdriven öppna data och samlingsportal för vidareutnyttjande - Örebro kommun Örebro kommun 400 000 kr
2012-01675 Öppna upp företagsdata! Skatteverket 400 000 kr
2012-01672 Flygoperativt API för distribuerad tjänsteinnovation VIKTORIA SWEDISH ICT AB 398 000 kr
2012-01671 Konvertering av livscykeldata till internationell standard CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 100 000 kr
2012-01667 Länkade öppna data i Sverige - Portal och nationell statistik Linköpings universitet 399 800 kr
2012-01665 Nationellt ramverk för Öppna Data inom kommun- och landstingsverksamhet Sveriges Kommuner och Landsting 400 000 kr
2012-01663 Länkade öppna data för Nobelpris NOBEL MEDIA AB 50 000 kr
2012-01662 Öppet bildarkiv LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED STIFTELSEN HALLWYLSKA MUSEET 290 000 kr
2012-01661 Stockholm EPR Open - Öppna stängda journaler genom aggregerad klinisk information, för bättre hälsa. Stockholms universitet 400 000 kr
2012-01658 OpenDataUmea Umeå kommun 398 000 kr
2012-01651 Hantera och publicera samlingar med öppen källkod KALMAR KONSTFÖRENING 50 000 kr
2012-01650 API för Nobelprisinformation NOBEL MEDIA AB 50 000 kr
2012-01643 Skanegy Skolportal API MALMÖ KOMMUN 40 000 kr
2012-01636 Tillgänglig säker data från elnätsbolag Encubator AB 400 000 kr
2012-01628 Data om IT-attacker från säkerhetstävlingar TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI 348 000 kr
2012-01625 GTFS-filer med planerad information för all Sveriges kollektivtrafik Samtrafiken i Sverige Aktiebolag 200 000 kr
2012-01624 API för stationsinfo Samtrafiken i Sverige Aktiebolag 275 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss