Nationell individrörlighet för innovation

Välkomna att skicka in ansökan

I den här utlysningen ger vi stöd till nationell individuell rörlighet mellan sektorer inom forskning, utveckling och innovation. Vi riktar oss till individer med minst två års dokumenterad forsknings- eller utvecklingserfarenhet, som är verksamma inom akademi eller privat/offentlig sektor.

Stödet från Vinnova kan användas till lön i upp till tre månader för en individ som under en 18-månadsperiod tillbringar tre månader vid en samarbetsorganisation i annan sektor (privat, offentlig eller akademi). Rörligheten ska i sig leda till ett tydligt mervärde för både individen och organisationerna.

Webbsändning från informationsmöte om utlysningen den 15 april 2016

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Lön för individer inom akademi eller privat/offentlig sektor som ska byta sektor under en begränsad period (upp till 3 mån)

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Universitet, högskolor, offentliga organisationer eller privata organisationer

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Bidrag kan vara upp till 300 000 kr.

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum: 1 apr
Informationsmöte: 15 apr kl 10-12
Sista ansökningsdag: 16 juni kl 14:00
Beslutsdatum: 31 aug
Projektstart: Tidigast 1 sep, senast 16 dec

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som publiceras under Ladda ner till höger på den här sidan när utlysningen öppnar.
Observera att det går att spara en ansökan och arbeta vidare med den senare.

Ansök nu

Nationell individrörlighet för innovation - 2016 2

Ansök senast
2016-06-16 14:00
Beslut meddelas senast
2016-08-31
Tidigaste datum för projektstart
2016-09-01

Ansök här

Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2015-06593 Systembeteende av elektriska kraftapparater ABB AB 154 415 kr
2015-06592 Kvinnors whiplashskydd, forskningssamverkan Chalmers - Folksam CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 207 000 kr
2015-06586 Integrering av information om kulturella ekosystemtjänster i privata skogsägares skogsbruksplaner Umeå universitet 143 980 kr
2015-06585 Utbyte för Innovation i Sjukvården SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 300 000 kr
2015-06582 Innovativ rörlighet för program- och metodutveckling för utvärdering av utbildning HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION I JÖNKÖP 175 000 kr
2015-06576 Mobilitet av sjuksköterska för aferesutveckling Karolinska Universitetssjukhuset 300 000 kr
2015-06574 Implementering av resultat från forskning för optimerad ambulanslogistik Linköpings universitet 210 000 kr
2015-06573 Subjektiv bedömning av fordonsdynamiska egenskaper med hjälp av körsimulatorer för en effektiv produktutveckling KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 250 000 kr
2015-06571 Stort snabbt och smart i träkomposit Swerea IVF AB 299 000 kr
2015-06568 Utbyte mellan akademi och praktik för att stärka forskning och prevention av förmaksflimmer Hälsohögskolan i Jönköping AB 162 000 kr
2015-06562 Kvalitetssäkring av återvunna material SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 165 000 kr
2015-06559 Statorström översampling: förbättrad tillförlitlighet och verkningsgrad i varvtalsreglerade elmaskiner ABB AB 160 750 kr
2015-06557 Multiskal material simulerig av HVDC kabel isolation ABB AB 300 000 kr
2015-06556 Forska med lärare för lärande Stiftelsen Högskolan i Jönköping 150 000 kr
2015-06555 Kompetensutbyte inom industriella tribosystem Uppsala universitet 180 000 kr
2015-06550 Samverkan för åtgärder mot överhettarkorrosion Umeå universitet 297 667 kr
2015-06548 Trådlös kommunikation för automationstillämpningar och Industry4.0 med extremt hög prestanda ABB AB 190 500 kr
2015-06547 Nya topologier för integrerade drivsystem ABB AB 193 500 kr
2015-06545 Tillämpningar av HVDC och FACTS i elkraftsystem ABB AB 224 200 kr
2015-06543 Automatiserad analys av elkvalitetsmätningar med hjälp av kraftfull mönsterigenkänningsteknik Högskolan i Borås 197 771 kr
2015-06536 Rickettsia helvetica, virulensfaktorer och cellulära aspekter av patogenicitet Uppsala universitet 245 000 kr
2015-06535 Immunopatogenes vid infektion med humana blödarfebervirus Karolinska Institutet 300 000 kr
2015-06530 Andningsbaserad prediktering av intradialytisk hypotension Lunds universitet 180 000 kr
2015-06505 Direkt kunskapsutbyte mellan Skogsstyrelsen och Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Sveriges Lantbruksuniversitet 50 000 kr
2015-06467 Smarta service och diagnostik lösningar ABB AB 300 000 kr

Kontakt

 

Ladda ner

 

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss