Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag

Välkomna att skicka in ansökan

Medtech4Health är ett nationellt innovationsprogram som ska stärka svensk medicinteknisk industri genom samverkan mellan forskning, vård, industri och patienter.

Syftet med utlysningen är att göra extern kompetens tillgänglig för det sökande företaget - kompetens som företaget är i stort behov av men själva saknar. Det kan till exempel röra sig om medicinsk, regulatorisk alternativt forskningskompetens, eller kompetens som ger ett patientperspektiv.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Projekt som handlar om medicintekniska innovationer, dvs produkter eller tjänster under framtagning som löser ett kliniskt problem på ett nytt sätt

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Sökande ska vara svenska microföretag, små eller mellanstora företag.

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Budget är 4 milj kr
Upp till 200 000 kr kan sökas per projekt.
Stödnivån är max 50 procent av projektets totala budget.

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdag: 1 feb
Sista ansökningsdag: 30 nov kl 14:00
Granskning och beslut sker löpande en gång/mån, utom i juli.
Projektstart: inom 2 mån efter beslut

Ansök nu

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Ansök senast
2016-11-30 14:00

Ansök här

Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-03930 Showerpod Intelligentia Roboticscare AB 197 600 kr
2016-03872 Identifiering av potentiella samarbetspartners för framtidens behandling av kroniska sjukdomar BRIGHTER AB (PUBL) 200 000 kr
2016-03648 Strategiska processer för framtagning av evidens Inerventions AB 200 000 kr
2016-02997 EKG-registreringssystem optimerad för AF-screening Zenicor Medical Systems AB 132 000 kr
2016-02978 Nanoteknik förbättrar fixering av höftledsfrakturer Promimic AB 200 000 kr
2016-02975 Pilloxa, CE-märkning och klinisk studie PILLOXA AB 200 000 kr
2016-02971 Småskalig termisk behandling av farligt medicinskt Bioincendia AB 186 000 kr
2016-02747 Stickskydd HEMCHECK SWEDEN AB 71 000 kr
2016-02647 Health Connect MEDICAL MINDS AB 63 800 kr
2016-02232 Catheasy urinvägskateterisering för minskade infektioner i vården CATHEASY VÄSTERÅS AB 200 000 kr
2016-01693 Klinisk verifiering av LundaTex System - kompressionsprodukt för behandling av venösa bensår PRESSCISE AB 200 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss