Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag

Välkomna att skicka in ansökan

Medtech4Health är ett nationellt innovationsprogram som ska stärka svensk medicinteknisk industri genom samverkan mellan forskning, vård, industri och patienter.

Syftet med utlysningen är att göra extern kompetens tillgänglig för det sökande företaget - kompetens som företaget är i stort behov av men själva saknar. Det kan till exempel röra sig om medicinsk, regulatorisk alternativt forskningskompetens, eller kompetens som ger ett patientperspektiv.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Lönekostnad för att anlita en extern kompetens som kan bidra i utvecklingen eller kommersialiseringen av en medicinteknisk innovation

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Sökande ska vara svenska microföretag, små eller mellanstora företag.

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Budget är 4 milj kr
Upp till 200 000 kr kan sökas per projekt.
Stödnivån är max 50 procent av projektets totala budget.

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdag: 1 feb
Sista ansökningsdag: 30 nov kl 14:00
Ansökningar samlas upp vid varje månadsskifte förutom juni/juli och beslut meddelas ca 2 v senare
Projektstart: inom 2 mån efter beslut

Ansök nu

Medtech4Health - Kompetensförstärkning i småföretag 2017

Ansök senast
2017-11-30 14:00

Ansök här

Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2017-01720 itACiH - Verksamhetsstöd för samverkande vårdgivare ITACIH AB 200 000 kr
2017-01719 GAP-analys och uppgradering av kvalitetsledningssystem inför ISO 13485-certifiering BIOARCTIC AB 200 000 kr
2017-01716 Innovativ kateter Cavis Technologies AB 200 000 kr
2017-01694 EasyAngle - Kompetensförstärkning inom affärutveckling för att ta en innovation till marknad Meloq AB 199 200 kr
2017-01670 Trådlös mätning och kommunikation för dosimetrar INTELLEGO TECHNOLOGIES AB 100 000 kr
2016-05230 Behandling av ätstörningar i Virtual Reality Mimerse AB 150 000 kr
2016-05219 En ny strategi för att förebygga sårinfektioner S2Medical AB 199 996 kr
2016-05214 Utveckling av applikation för barnfetmabehandling till en medicinteknisk produkt Svensk Barnmat AB 135 000 kr
2016-05209 Regulatorisk plan Celluminova Celluminova AB 88 200 kr
2016-05205 Teknisk kompetensförstärkning för produktfärdigställande LARA Diagnostics 199 500 kr
2016-05204 Implementering av kvalitetsledningssystem för CE/FDA 1928DIAGNOSTICS AB 200 000 kr
2016-05153 Endodrill (R)- ett nytt instrument för enklare och säkrare cancerprovtagning BibbInstruments AB 200 000 kr
2016-05132 Hembaserad vård för hjärtsviktspatienter CHECKUP AB 110 000 kr
2016-04801 RLB CE-märkning AB VISION DIAGNOSTICS SWEDEN 130 000 kr
2016-04799 Hur kan en innovativ produktlösningen börja användas i vården i VGR Mevia AB 110 000 kr
2016-04797 Kompetensförstärka Spectronic Medical inom regulatorisk ansökan SPECTRONIC MEDICAL AB 196 500 kr
2016-04793 Skapa tillit, engagemang och förväntan. Instant Advice AB 180 000 kr
2016-04519 Utveckling av demonstrator för digitalt interaktivt beslutsstöd i akutvårdskedjan PREDICARE AB 200 000 kr
2016-04051 Juridisk och regulatorisk bedömning av kommersiell version av Asthmatuner Medituner AB 67 500 kr
2016-03930 Showerpod Intelligentia Roboticscare AB 197 600 kr
2016-03872 Identifiering av potentiella samarbetspartners för framtidens behandling av kroniska sjukdomar BRIGHTER AB (PUBL) 200 000 kr
2016-03648 Strategiska processer för framtagning av evidens Inerventions AB 200 000 kr
2016-02997 EKG-registreringssystem optimerad för AF-screening Zenicor Medical Systems AB 132 000 kr
2016-02978 Nanoteknik förbättrar fixering av höftledsfrakturer Promimic AB 200 000 kr
2016-02975 Pilloxa, CE-märkning och klinisk studie PILLOXA AB 200 000 kr
2016-02971 Småskalig termisk behandling av farligt medicinskt Bioincendia AB 186 000 kr
2016-02747 Stickskydd HEMCHECK SWEDEN AB 71 000 kr
2016-02647 Health Connect MEDICAL MINDS AB 63 800 kr
2016-02232 Catheasy urinvägskateterisering för minskade infektioner i vården CATHEASY VÄSTERÅS AB 200 000 kr
2016-01693 Klinisk verifiering av LundaTex System - kompressionsprodukt för behandling av venösa bensår PRESSCISE AB 200 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss