Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg

Välkomna att skicka in ansökan

Medtech4Health är ett nationellt innovationsprogram som ska stärka svensk medicinteknisk industri genom samverkan mellan forskning, vård, industri och patienter.

Med utlysningen Innovatörer i vård och omsorg vill vi stärka den medicintekniska kompetensen i vården och stödja tillämpad klinisk forskning och utveckling, implementering och införandet av kliniskt förankrade medicintekniska innovationer.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Lönekostnader och övriga projektspecifika kostnader i projekt som syftar till utveckling, analys eller utvärdering av medicintekniska innovationer i vården

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Sökande ska vara anställd inom vård och omsorg, hos offentliga eller privata vårdgivare.

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Mellan 100 000 kr och 1 milj kr per projekt. Man få maximalt 500 000 kr finansierat av total projektbudget utan medfinansiering.
För utlysningen finns avsatt en budget på upp till 6 milj kr.

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppnar för ansökan: 6 feb
Sista ansökningsdag: 6 apr kl 14.00

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida när utlysningen har öppnat. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.

Ansök nu

Medtech4Health:Innovatörer i vård och omsorg 2017

Ansök senast
2017-04-06 14:00

Ansök här

Beviljade projekt


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss