Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg

Utlysningen är stängd

Medtech4Health är ett nationellt innovationsprogram som ska stärka svensk medicinteknisk industri genom samverkan mellan forskning, vård, industri och patienter.

Med utlysningen Innovatörer i vård och omsorg ville vi stärka den medicintekniska kompetensen i vården och stödja tillämpad klinisk forskning och utveckling, implementering och införandet av kliniskt förankrade medicintekniska innovationer.

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida när utlysningen har öppnat. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-02564 Reducering av lufmikroembolier vid hemodialys Västerbottens läns landsting 525 000 kr
2016-02529 Dosplanering från MR-kamerabilder ger bättre och effektivare cancerbehandling Region Skåne 972 600 kr
2016-02514 Fickultraljud för innovativ hjärtsviktsdiagnostik Jämtlands läns landsting 992 150 kr
2016-02509 Genväg till bättre och säkrare vård för patienter med svårläkta sår BLEKINGE LÄNS LANDSTING 850 000 kr
2016-02472 Innovativt system för mätning av gångförmåga i den kliniska vardagen Norrlands Universitetssjukhus 630 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss