Kompetenscentrum

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som publiceras under Ladda ner till höger på den här sidan när utlysningen öppnar.
Observera att det går att spara er ansökan och arbeta vidare med den senare.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-00504 UPSC Centrum för Skogsbioteknik Sveriges Lantbruksuniversitet 35 000 000 kr
2016-00460 ChaseOn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 35 000 000 kr
2016-00324 GigaHertz Centrum CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 35 000 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss