Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Utlysningen är stängd

Med den här utlysningen vill vi skapa möjlighet för innovativ och banbrytande kunskapsutveckling och bidra till att skapa nya lösningar inom miljö- och transportområdet.

Är ni ett företag, en offentlig eller ideell organisation eller en forskningsorganisation och vill vara med och skapa ett hållbart samhälle, då kan ni söka finansiering hos oss.

Årets utlysning genomförs i två steg.

Steg 1: Skissförfarande. Av de inkomna skisserna väljs ett antal projekt ut som sedan ombeds skicka in en fullständig ansökan.

Steg 2: Endast de som gick vidare från steg 1 får lämna in en fullständig ansökan.

Vad handlar erbjudandet om?

Vår miljö är kraftigt påverkad av mänskliga aktiviteter som medför stora miljöutmaningar idag och långt framöver. En rad insatser kommer att krävas för att styra utvecklingen i rätt riktning.

Genom att hitta lösningar som bidrar till att uppfylla Sveriges 16 miljömål och/eller transportpolitiska mål ökar vi vår förmåga att fatta strategiskt viktiga beslut och skapa nya varor och tjänster inom miljö- och transportområdet. Förhoppningen är att innovativa och banbrytande idéer kopplat till dessa områden ska bidra till att förnya svenskt näringsliv och samhälle samt utveckla akademin så att transport- och miljöpolitiska utmaningar kan nås.

Vi erbjuder finansiering till företag, offentliga och ideella organisationer och forskningsorganisationer som i samverkan vill ta sig an denna utmaning.

Passar erbjudandet ert projekt?

Vi erbjuder finansiering till er som vill bidra till innovativ och banbrytande kunskapsutveckling inom miljö- och transportområdet.

Vad kunde man söka för?

Vad kunde man söka för?

Utvecklings- och forskningsprojekt

Vem kunde söka?

Vem kunde söka?

Juridiska personer som är verksamma inom miljö- eller transportområdet. Minst en av projektparterna måste vara en forskningsorganisation.

Hur mycket kunde sökas?

Hur mycket kunde sökas?

Budget för utlysningen är 50 miljoner kronor. Vinnova avser att finansiera 15-20 projekt inom ramen för utlysningen.

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum för skisser: 2016-12-20 dec
Informationsmöte: 20 jan 2017 kl 12.30-14.30
Sista ansökningsdag för skisser: 2 mars 2017 kl 14.00
Datum för beslut om vilka skisser som går vidare, samt öppningsdatum för fullständiga ansökningar: 28 april 2017
Sista ansökningsdag för fullständiga ansökningar: 22 juni 2017 kl 14.00
Datum för beslut: 1 nov 2017
Projektstart: 1 nov-22 nov 2017

 


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-05282 Uppbearbetning av biprodukter från rapsoljeproduktion: klimatsmart protein med mera Lunds universitet 700 000 kr
2016-05279 Glasdeponi Materialkarakterisering i Glasriket Ragn-Sells Aktiebolag 550 000 kr
2016-03449 Miljöneutrala brandsläckningsmetodiker Örebro universitet 3 547 136 kr
2016-03443 Superbiogödsel för ekologisk spannmålsproduktion SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 2 694 300 kr
2016-03441 Supply Chain Finance: New roles for the logistics and transport industry Göteborgs Universitet 3 000 000 kr
2016-03434 Återvinning av fosfor från slam till produkter SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 3 262 000 kr
2016-03413 Förutsättningar för ökad närsjöfart på inlandsvattenvägar i sjöar, skärgårdar och kustområden TFK-TransportForsK AB 910 000 kr
2016-03408 Innovation för avloppsvattenrening med lägre miljöpåverkan IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 2 877 000 kr
2016-03406 Mobilnätsdata i framtidens transportsystem Linköpings universitet 4 130 000 kr
2016-03403 Innovationer för hållbart långväga resande KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 900 000 kr
2016-03392 Biokol - systemanalys för klimatnytta KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 230 800 kr
2016-03387 Policyutveckling och affärsmodeller för koldioxidlagring CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 300 000 kr
2016-03384 Anti-fouling membran - För resurseffektiv vattenrening i framtiden SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 3 057 500 kr
2016-03367 Grön cement baserad på masugnsslagg CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 945 000 kr
2016-03361 Miljöstyrande avgifter och incitament för hamnar IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 4 600 000 kr
2016-03357 Kombinerad mobilitet för hållbara tjänsteresor Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 763 916 kr
2016-03356 Cirkulär ekonomi i ett affärsekosystem: Integrerade sensorer och ny återvinningsteknik för tunga fordonsdäck RISE VIKTORIA AB 4 674 476 kr
2016-03353 ViVA II Virtual Vehicle Safety Assessment Step 2: Open Source Human Body Models and Crash Testing Statens väg- och transportforskningsinstitut 3 100 000 kr
2016-03351 SALMONAID: laxfoder från innovation och utveckling av mikrosvampar SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 4 712 000 kr
2016-03337 FIBREM: Sanering av Sveriges fiberbanker - utveckling framåt Uppsala universitet 4 999 993 kr
2016-03328 ArbPark - Nya lösningar för framtidens arbetsplatsparkering IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 3 794 974 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss