Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Utlysningen är stängd

Den här utlysningen finansierade banbrytande forsknings- och innovationsprojekt som stärker svenska aktörers förmåga att möta de transport- och miljöpolitiska utmaningar vi står inför.

Introduktion till utlysningen:

Projekten skulle bidra till att förbättra och bygga upp den kompetens som finns inom området i Sverige idag. Arbetet skulle drivas i relation till det internationella kunskapsläget och på så sätt stimulera och stärka svensk konkurrenskraft.

Årets utlysning genomfördes i två steg.

Steg 1: Skissförfarande. Av de inkomna skisserna valdes ett antal projekt ut och ombads att skicka in en fullständig ansökan.

Steg 2: Endast de som gick vidare från steg 1 fick lämna in en fullständig ansökan. Vinnova planerade att bevilja 15-20 projekt inom ramen för utlysningen.

Presentation av utlysningen

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss