Inkubationsstöd - Utvecklingsprojekt

Välkomna att skicka in ansökan

Det här erbjudandet riktar sig till inkubatorer som tidigare har fått finansiering inom Inkubationsstöd – excellens och Inkubationsstöd – erfarenhetsutbyte. Vi finansierar utvecklingsprojekt som stärker och utvecklar det svenska inkubatorsystemet.

Erbjudandet är en utlysning inom Vinnovas inkubationsprogram och är öppet för ansökan till 29 december 2017. Bedömning och beslut kommer att ske fortlöpande.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Utveckling av inkubatorsystemet genom att ta fram gemensamma verktyg, metoder och strategier samt sprida lärdomar till andra inkubatorer

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Inkubatorer som tidigare har fått finansiering inom:
Inkubationsstöd - excellens
Inkubationsstöd – erfarenhetsutbyte

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Budget för utlysningen är 5 miljoner kronor per år.

Viktiga datum

Viktiga datum

Stänger för ansökan 29 december 2017 kl 14.00

Ansök nu

Utvecklingsprojekt i inkubatorer 2017

Ansök senast
2017-12-29 14:00

Ansök här


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss