Följeforskning av satsningar inom programmet biologiska läkemedel

För att utvärdera och analysera programmet Biologiska läkemedel söker vi följeforskare. Följeforskningen ska resultera i en ökad kunskap om hur forskning, utveckling och innovation sker inom området biologiska läkemedel.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Följeforskning av programmet Biologiska läkemedel

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Ett projekt kommer att beviljas 4 miljoner kronor.

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppnar för ansökan: 13 april
Sista ansökningsdag: 1 juni kl 14.00
Beslutsdatum: 27 juni

Vad handlar erbjudandet om?

Med följeforskning menas att följa och analysera programmets resultat, effekter och mål. Följeforskaren ska vara ett bollplank och löpande ge synpunkter och råd till dem som håller i projekt och program. Informationen ska hjälpa programmet att utvecklas och kommer utgöra en viktig del i den slutgiltiga utvärderingen av programmet.

Forskningen ska ge både de medverkande projektutförarna och Vinnova och Vetenskapsrådet en ökad förståelse för vilka möjligheter och utmaningar som innovationssatsningar inom området innebär. Projektet ska resultera i två rapporter som kan ligga som grund för rapporteringen av regeringsuppdraget till departementet 2019 och 2024. Det empiriska materialet ska kunna ligga till grund för vetenskapliga publikationer.

Ansök nu

Följeforskning av biologiska läkemedel

Ansök senast
2017-06-01 14:00

Ansök här


Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss