Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Välkomna att skicka in ansökan

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft.

Utlysningarna för programmet sker inom fem programområden: Hållbar produktion, Elektronik, mjukvara och kommunikation, Trafiksäkerhet och automatiserade fordon, Effektiva och uppkopplade transportsystem samt Energi och miljö. Det senare administreras av Energimyndigheten, övriga fyra av Vinnova.

Delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon omfattar: 

  • Analys, kunskap och möjliggörande teknik
  • Grundläggande säkerhetsegenskaper hos fordon
  • Krocksäkerhet
  • Förarstöd och relaterade gränssnitt mellan förare och fordon samt gränssnitt med medtrafikanter
  • Intelligenta och krockundvikande system och fordon
  • Automatiserade fordon i transportsystemet
Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som svarar på utmaningarna beskrivna i färdplanen för FFI Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Forskningsutförare, industri, akademi, institut med flera. Samverkan mellan olika parter uppmuntras.

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Ingen gräns på maxbelopp men riktlinjen för maximal stödnivå är 50 procent
Varje enskilt projekt kräver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet
Finansiering beviljas i max 4 år

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum: 23 mars
Ansök senast: 13 juni kl 14.00
Beslut meddelas senast: 30 sept
Projektstart tidigast: 30 sept

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser programmets färdplan som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.

Ansök nu

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI - 2017-06-13

Ansök senast
2017-06-13 14:00

Ansök här

Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-05413 Highly Automated Freight Transports Volvo Technology AB 13 975 787 kr
2016-04268 ESPLANADE - Efficient and Safe Product Lines of Architectures eNabling Autonomous DrivE RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 15 629 000 kr
2016-04263 HARMONISE - Safe interaction with different levels of automation Volvo Technology AB 5 022 000 kr
2016-04239 Modellering av krockbeteendet i framtida lättviktsfordon - steg 2 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 494 000 kr
2016-04233 Sweden 4 Platooning Scania CV Aktiebolag 4 587 677 kr
2016-02559 Säkerhetsmarginaler i komplexa traffikmiljöer Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 266 000 kr
2016-02547 iQPilot - Stadstransporter med autonoma tunga fordon. Scania CV Aktiebolag 17 603 500 kr
2016-02538 Intelligent, högprestanda färdbromsmodul för tunga fordon Haldex Aktiebolag 8 133 000 kr
2016-02493 Sensor Cleaning - Virtuell verktyg för att säkerställa tillgängligheten av AD sensorsystem Volvo Personvagnar Aktiebolag 2 899 250 kr
2015-06899 Avancerat TEstsystem Avancerade Metoder fas 2b ASTAZERO AB 11 988 993 kr
2015-04864 Utveckling av implementerbara skade kriterier för ryggrad, bröst och huvud för human modeller Autoliv Development Aktiebolag 6 452 590 kr
2015-04863 Quantitative Driver Behaviour Modelling for Active Safety Assessment Expansion (QUADRAE) Volvo Personvagnar Aktiebolag 16 761 100 kr
2015-04849 COPPLAR CampusShuttle cooperative perception & planning platform CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 19 944 000 kr
2015-04837 Spray 2 ASTAZERO AB 1 480 200 kr
2015-04817 Aktiv styrkraftsåterkoppling för tunga fordon steg 2 VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG 4 899 500 kr
2015-04812 Förbättrad stabilitet och manövrerbarhet för fordon med elektrisk drivlina - fas 2 E-AAM DRIVELINE SYSTEMS AB 3 041 632 kr
2015-00612 AUTOMATED SAFE AND EFFICIENT TRANSPORT SYSTEM Volvo Technology AB 10 876 322 kr
2014-06260 ARCHER - Arkitektur och Säkerhet för Autonoma Tunga Fordon Scania CV Aktiebolag 11 616 000 kr
2014-06259 Methods for Testing Handover between Automation and Driver (MOTHAD) Uppsala universitet 360 000 kr
2014-06235 Driver sömnighet detektering i reala körsituationer, en förstudie CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 707 000 kr
2014-06229 Avancerat TEstsystem Avancerade Metoder fas 2 ASTAZERO AB 18 547 787 kr
2014-05639 Digital backspegelersättare på lastbilar för bättre säkerhet Stoneridge Electronics AB 7 238 500 kr
2014-05621 Förbättrad säkerhetseffekt av kollisionsundvikande styrande system Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 200 000 kr
2014-05601 Spray1 ASTAZERO AB 377 000 kr
2014-05595 RIVER - Reduced dIstraction via Voice intERaction Volvo Technology AB 950 008 kr
2014-05578 Automationen Randvillkor (ARV) - 2015 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 1 000 000 kr
2014-05576 Förstudie och prototyp avseende trafiksäkerhetsaspekter på helt nya tal- och språkgränssnitt i uppkopplade fordon VERIDICT AB 520 000 kr
2014-03950 Noggrann satellitbaserad fordonspositionering med lågkostnadskomponenter Scania CV Aktiebolag 340 768 kr
2014-03931 Aktiv humanmodell för prediktering av mänsklig rörelse, steg 3 Volvo Personvagnar Aktiebolag 8 092 125 kr
2014-01411 Användargränssnitt för automatiserade fordon - HaTric Volvo Personvagnar Aktiebolag 7 665 000 kr
2014-01397 Avancerat TEstsystem Avancerade Metoder fas 1 ASTAZERO AB 7 500 000 kr
2014-01373 Tidseffektiv RobUSt verifiering av auTonoma fordon - teori och MEtoder (TRUST-ME) Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 766 667 kr
2014-01340 Robust och Multidisciplinär Design Optimering av Fordonsstrukturer Volvo Personvagnar Aktiebolag 2 675 700 kr
2013-05620 Automatiseringens randvillkor år 2 - 5 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 750 000 kr
2013-04715 AstaZeroSim - Simulering av AstaZero SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 2 097 200 kr
2013-04704 Human modell med aktiva muskler och detlajerat huvud - för prediktering av nack- och hjärnskador Autoliv Development Aktiebolag 4 440 000 kr
2013-04680 Från bakgrundsfaktorer till olycka - Utveckling av en metod för att koppla ihop information från multipla datatyper Volvo Personvagnar Aktiebolag 1 554 862 kr
2013-04633 Safety Risk Management for Freight Fleets Volvo Technology AB 1 394 000 kr
2013-03964 iQMatic - finansiering av sista året Scania CV Aktiebolag 8 692 757 kr
2013-02643 Front- och sneda kollisioner: Utvärdering av skaderisk och skyddssystem för uppgraderade THOR dockan Autoliv Development Aktiebolag 1 631 200 kr
2013-02639 Integrated Breath Alcohol Sensor System (iBASS) Autoliv Development Aktiebolag 9 100 000 kr
2013-01306 Analysis Framework for Safety Systems and Services Aktiebolaget Volvo 3 102 158 kr
2013-01304 Fordonspositionering och ruttprediktion Volvo Personvagnar Aktiebolag 12 309 631 kr
2013-01303 EyesOnRoad - an anti-distraction Field Operational Test Autoliv Development Aktiebolag 6 179 000 kr
2013-01302 Branddetektion & brandlarm i tunga fordon forskning samt utveckling av standard och riktlinjer SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 2 890 000 kr
2013-01287 Improved injury prediction using HBM, step 2 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 1 925 000 kr
2012-04634 SICS - Safe Interaction, Connectivity and State v2 Volvo Technology AB 7 949 571 kr
2012-04623 Rorsman 2 Timars Svets och Smide Aktiebolag kr
2012-04617 Life On Board Kongsberg Automotive AB 4 083 998 kr
2012-04603 Vehicle Driver Monitoring, VDM. Volvo Personvagnar Aktiebolag 11 763 963 kr
2012-04557 A-Drive Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 325 200 kr
2012-03680 Non Hit Car & Truck 2014-2015 Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 604 377 kr
2012-03678 Methods for Designing Future Autonomous Systems (MODAS) Scania CV Aktiebolag 5 824 000 kr
2012-03673 Modellering av krockbeteendet i framtida lättviktsfordon - steg 1 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 950 000 kr
2012-03668 Säkerhet för baksätet fokus på åkande från 3 år till 5e percentilens kvinna i frontal- till sidokollision, del 2 Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 283 000 kr
2012-01677 COMPACT Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar Volvo Technology AB 500 000 kr
2012-01670 Utvärdering av verkliga sidokollisioner som grund till CAE utveckling för prediktering av sidokollis Autoliv Development Aktiebolag 4 706 000 kr
2012-00941 Safe Speech by Knowledge Talkamatic AB 2 442 980 kr
2012-00938 Active Steering Force Feedback for Commercial Heavy Vehicles Volvo Lastvagnar Aktiebolag 6 292 500 kr
2012-00932 Holistiskt angreppssätt för ökad trafiksäkerhet förstudie av transportföretag och dess organisation Volvo Technology AB 480 000 kr
2012-00046 Termomekanisk simulering och optimering av skivbromssystem - del 2 Volvo Lastvagnar Aktiebolag 276 163 kr
2012-00032 Räddningskedjan: Utformning av räddningstjänststrategi baserad på E-fordons riskfaktorer Autoliv Development Aktiebolag 4 962 750 kr
2011-04459 Design & 3D-placering av informations- & varningsljud för ökad säkerhet & komfort samt förstärkning av varumärke Volvo Personvagnar Aktiebolag 7 028 000 kr
2011-03679 Trafiksäkerhetsinnovationer baserade på fältdata-Del 2 Umeå universitet 7 535 778 kr
2011-03675 En förstudie kring hur kognitiv robotik kan skapar nya dimensioner för MMI i bilar VIKTORIA SWEDISH ICT AB 497 500 kr
2011-03660 Automatisk undanmanöver vid osymmetrisk frontalkrock, del 2 Autoliv Development Aktiebolag 1 044 500 kr
2011-03656 Gränser för förartrygghet i korsningar (DCBIN) Volvo Personvagnar Aktiebolag 7 495 490 kr
2011-03651 Förbättrad stabilitet och manövrebarhet för fordon med elektrisk drivlina E-AAM DRIVELINE SYSTEMS AB 3 656 700 kr
2011-03640 HMI för aktiv säkerhet del 2 Autoliv Development Aktiebolag 3 778 000 kr
2011-03631 Stabilitetsreglering efter en kollision Volvo Personvagnar Aktiebolag 1 600 000 kr
2011-03580 Automatiserad och model-baserad verifiering och validering av funktionell säkerhet, del 2 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 417 000 kr
2011-01819 Next Generation Test Methods forNästa generations provningsmetoder för aktiva säkerhets funktioner Volvo Technology AB 21 050 000 kr
2011-01818 SIMSI: Säkra multimodala talgränssnitt i fordon Mecel Aktiebolag 3 545 000 kr
2011-01813 Nollvision och ökad produktivitet vid vägarbeten Volvo Construction Equipment AB 3 628 000 kr
2011-01149 SEVS 2 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr
2011-01146 Balancing Active and Passive Safety Autoliv Development Aktiebolag 2 278 275 kr
2011-01141 Automatisk undanmanöver vid osymmetrisk frontalkrock SAAB Automobile Aktiebolag kr
2010-02860 Aktiv human modell för prediktering av mänsklig rörelse, ste Autoliv Development Aktiebolag 6 789 750 kr
2010-02859 Fordonsbaserat skyddssystem för cyklister och fotgängare provmetoder och utvärdering Autoliv Development Aktiebolag 2 535 611 kr
2010-02852 DICOUNT Volvo Technology AB 1 000 000 kr
2010-02848 Automatiserad och modellbaserad verifiering och validering av funktionell säkerhet SAAB Automobile Aktiebolag kr
2010-02846 Nya bältesgeometrier sett ur ett komfort, användning och säkerhetsperspektiv Autoliv Development Aktiebolag 4 612 500 kr
2010-02136 Bröstskadeprediktion vid krockprov med tunga fordon Volvo Technology AB 1 450 000 kr
2010-02097 Styrsystem med aktiv säkerhet i tung fordon Scania CV Aktiebolag 1 250 000 kr
2010-01176 Fältprov av skyddssystem för cyklister och fotgängare vid personbilskollision Autoliv Development Aktiebolag 1 090 000 kr
2010-01161 iQDrive - vägen mot autonoma fordon Scania CV Aktiebolag 18 669 787 kr
2010-01154 Filtering Techniques for Sensor Fusion Volvo Lastvagnar Aktiebolag 1 936 825 kr
2010-01148 Non Hit Car & Truck Volvo Personvagnar Aktiebolag 30 687 870 kr
2010-01140 HMI för aktiv säkerhet SAAB Automobile Aktiebolag 1 232 000 kr
2010-00764 Human modell med aktiv nacke och detaljerat huvud för fotgängarskydd Autoliv Development Aktiebolag 4 200 000 kr
2009-04735 FFI DROWSY DRIVER Volvo Technology AB 2 630 000 kr
2009-03594 Sensorbaserad väglutningsestimering Scania CV Aktiebolag 942 000 kr
2009-03249 Safe Integrated Driver-Vehicle Interface Volvo Technology AB 4 657 750 kr
2009-03138 SEVS - Safe, Electrical, hybrid novel VehicleS CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 1 732 750 kr
2009-02780 Trafiksäkerhetsinnovationer baserade på fältdata SAAB Automobile Aktiebolag 5 358 080 kr
2009-02766 Kvantitativ förarbeteendemodellering för utvärdering av aktiva säkerhetssystem (QUADRA) Volvo Technology AB 12 735 000 kr
2009-01873 Fotgängarvänlig bil - Säkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 2 791 339 kr
2009-01617 Krocksäkerhet för nya drivlinjeteknologier Volvo Technology AB 2 050 000 kr
2009-01603 Transportsäkerhet - År 1 Volvo Technology AB 750 000 kr
2009-01460 Avancerad Trajektoriekontroll för tunga fordon, förstudie Scania CV Aktiebolag 3 186 151 kr
2009-01458 Säkerhet för baksätet Autoliv Development Aktiebolag 7 220 325 kr
2009-01441 Användarinformation och interaktion - USI VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 16 201 554 kr
2009-01102 Night Vision djurdetektering för aktiv säkerhet Autoliv Electronics Aktiebolag 9 701 086 kr
2009-01051 Reversible Låsande Låstunga CLT-R Autoliv Sverige Aktiebolag 1 058 400 kr
2009-00508 Nästa generations avstånddssensorer för tunga fordon Scania CV Aktiebolag 6 162 354 kr
2009-00507 Förutsättningar för förbättrat sidoskydd i framtidens trafik - bil-mot-bil krockar med WorldSID Autoliv Development Aktiebolag 4 766 934 kr
2009-00424 MCB teknologi Nackskade forskning för frontala kollisioner VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 5 724 980 kr
2009-00314 Robust optimering och Multidisciplinär optimering av fordons strukturer VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 6 985 090 kr
2009-00271 Strukturella polymera förstärkningar VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 1 150 000 kr
2009-00171 Non Hit Car Pre Study VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 969 450 kr
2009-00143 Vehicle Accident Avoidance System (VAAS) Mecel Aktiebolag 1 760 000 kr
2009-00132 Volvo Human Monitoring (VHM) VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 8 935 000 kr
2009-00126 QUADRA(Kvantitativ modellering av förarbeteende för utvärdering av aktiva säkerhetssystem)Förstudie Volvo Technology AB 332 500 kr
2009-00113 Expanderbar A-Pillar Fas 2 Autoliv Development Aktiebolag 1 308 930 kr
2009-00104 Automatisering av fordon Volvo Construction Equipment AB 2 100 000 kr
2009-00090 Low Cost Sensor Concept For Collision Mitigation Volvo Lastvagnar Aktiebolag 2 350 000 kr
2009-00089 Extended Collision Mitigation Volvo Technology AB 2 800 000 kr
2009-00088 UN-EYE Avidentifiering av Eyetracker video VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 2 045 890 kr
2009-00087 Fältdatainsamling- och analysmetoder för utveckling av personbilar med avseende på aktiv säkerhet. VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 6 644 000 kr
2009-00086 Termomekanisk simulering och optimering av skivbromssystem Volvo Lastvagnar Aktiebolag 2 700 000 kr
2009-00079 Vidareutveckling av prov- och mätmetoder för tunga kommersiella fordons passiva säkerhet Volvo Technology AB 2 600 000 kr
2009-00078 Stereokamera i aktiva säkerhetssystem Autoliv Electronics Aktiebolag 11 783 400 kr
2009-00077 SafeCoach - Frontal krocksäkerhet hos landsvägsbussar Volvo Technology AB 800 000 kr
2009-00073 Flexibel och Adaptiv Förarinformation VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 5 752 325 kr
2009-00047 Detektion av förarens sömnighet och distraktion genom sensorfusion (D4SF) Autoliv Development Aktiebolag 3 330 000 kr
2008-04113 Säkerhetssystem för att undvika avkörningsolyckor VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 4 945 772 kr
2008-04110 Verifieringsmetoder för aktiva säkerhetsfunktioner VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 5 258 490 kr
2008-04090 Stokastisk simulering inom hållfasthetsberäkning Scania CV Aktiebolag 910 000 kr
2008-04067 Strukturoptimering för ökad passiv säkerhet för ett hyttprogram under krocklaster - del 2 Scania CV Aktiebolag 1 413 000 kr

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss