Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI

Välkomna att skicka in ansökan

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft.

Utlysningarna för programmet sker inom fem programområden: Hållbar produktion, Elektronik, mjukvara och kommunikation, Trafiksäkerhet och automatiserade fordon, Effektiva och uppkopplade transportsystem samt Energi och miljö. Det senare administreras av Energimyndigheten, övriga fyra av Vinnova.

Delprogrammet Effektiva och uppkopplade transportsystem har två huvudinriktningar med såväl ett teknikfokus som ett synsätt som utgår från att se transporteffektivitet ur ett systemperspektiv. 

Prioriterade forskningsområden är:

  • Anpassade fordonskoncept
  • Fordons- och mobilitetstjänster (tjänster för automation och elektromobilitet, service och underhåll samt förarstöd)
  • Väg- och IT-infrastruktur
  • Regelverk, standardisering och juridik
  • Affärsmodeller kopplat till ny innovativ teknik
  • Människan i det förändrade systemet
Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som svarar på utmaningarna beskrivna i färdplanen för FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Forskningsutförare, industri, akademi, institut med flera

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Ingen gräns på maxbelopp men riktlinjen för maximal stödnivå är 50 procent
Varje enskilt projekt kräver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet
Finansiering beviljas i max 4 år

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum: 23 mars
Ansök senast: 13 juni kl 14.00
Beslut meddelas senast: 30 sept
Projektstart tidigast: 30 sept

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser programmets färdplan som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.

Ansök nu

Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI - 2017-06-13

Ansök senast
2017-06-13 14:00

Ansök här

Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-05436 DREAMIT - Digital accesshantering i realtid för intermodala transporter CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 492 000 kr
2016-05415 Highly Automated Freight Transports Volvo Technology AB 7 000 000 kr
2016-04232 Sweden 4 Platooning Scania CV Aktiebolag 13 399 662 kr
2016-02592 Kringsfartslogistik - effektivare utnyttjande av infrastrukturen LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 1 300 000 kr
2016-02585 Omarbetad ansökan - Road Status Information (RSI) - ett generiskt verktyg för förbättrad trafiksäkerhet Klimator AB 1 845 479 kr
2016-02554 iQMobility Automatiserad kollektivtransportlösning för bussar i storstadsmiljö Scania CV Aktiebolag 17 499 748 kr
2016-02552 Fullelektrisk godsdistribution med optimerat laddsystem Sustainable Innovation i Sverige AB 7 919 944 kr
2016-02534 Demonstration av system för intelligent tillträdeskontroll av 74-tonsfordon Trafikverket 1 500 000 kr
2015-04885 Born to Drive Combitech Aktiebolag 10 716 375 kr
2015-02338 Off-peak citydistribution, Tillägssansökan KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 763 000 kr
2015-02330 iTRANSIT - intelligent TRAffic maNagement System based on ITS SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 11 857 602 kr
2015-02327 HCT Typfordonskombinationer Volvo Technology AB 2 000 000 kr
2015-02296 Kravspecifikation för Intelligent Tillträdeskontroll 74 ton Trafikverket 400 000 kr
2015-00611 AUTOMATED SAFE AND EFFICIENT TRANSPORT SYSTEM Volvo Technology AB 10 260 542 kr
2014-06264 Avancerad ruttplaneringsmodul för klimat- och miljökalkyler Nätverket för Transporter och Miljön 500 000 kr
2014-06252 Energieffektiva flistransporter med längre och tyngre fordon till Söderenergi STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK 1 919 000 kr
2014-06250 Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 440 000 kr
2014-06245 Effektivt underhåll för hållbara transportlösningar - EMATS Volvo Technology AB 12 000 000 kr
2014-06200 Kordination av tunga fordonsplatooner i vägtrafik KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 135 000 kr
2014-05354 Optimerade fordon baserat på kundanvändning Aktiebolaget Volvo 1 890 000 kr
2014-03972 BADA - Big Automotive Data Analytics Volvo Personvagnar Aktiebolag 782 400 kr
2014-03946 REACH - Accesshantering i realtid för ökad transporteffektivitet (FIFFI) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 470 298 kr
2014-03942 DiaGuide 2 - Metodik och verktyg för modellbaserad guidad fjärr- och verkstadsdiagnostik Scania CV Aktiebolag 13 883 752 kr
2014-01381 EL FORT - El Flottor Optimering i Real-Tid Volvo Technology AB 2 750 000 kr
2013-05624 Data-driven optimering för intelligenta och effektiva transporter (DOIT) Scania CV Aktiebolag 6 345 174 kr
2013-05616 Transporteffektivitet och miljöapplikationer Living Lab (TEEA-LL) IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 2 707 250 kr
2013-05601 ePTO (elektriskt driven Power Take Off) Volvo Technology AB 405 000 kr
2013-05593 Elektrisk bergtäkt: Förstudie Volvo Construction Equipment AB 900 000 kr
2013-05545 In4Uptime Volvo Technology AB 5 460 458 kr
2013-04724 FFI Safe Roadtrains for Efficient Transports Volvo Technology AB 13 935 950 kr
2013-04708 Road Status Information (RSI) - demonstrator Klimator AB 5 961 000 kr
2013-02655 Optimerad masstransport i dynamiska miljöer Volvo Construction Equipment AB 3 000 000 kr
2013-02638 Feasibility study of the electrification of the urban goods distribution transport system, part 2 Volvo Technology AB 1 575 000 kr
2013-02629 Implementering av ny lastbärare i ett befintligt tekniskt system CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 370 808 kr
2013-01282 DUO2:2 Volvo Technology AB 12 000 000 kr
2012-04633 Pre-study: Real-time video streaming over VANETs for increased road traffic efficiency and safety Volvo Technology AB 136 000 kr
2012-04631 Learning Fleet Volvo Technology AB 5 600 000 kr
2012-04379 VETT5 bantad Volvo Technology AB 4 500 000 kr
2012-03666 Distribuerad reglering av fordonståg II Scania CV Aktiebolag 1 050 320 kr
2012-03665 IRIS - Integrerat dynamiskt prognostiserande underhållsstöd Scania CV Aktiebolag 11 643 051 kr
2012-03657 VETT5:2 Volvo Technology AB 2 500 000 kr
2012-03592 PayPer Volvo Technology AB 3 000 000 kr
2011-04436 Energieffektiv styrning av arbetsuppdrag för anläggningsmaskiner Volvo Construction Equipment AB 3 240 000 kr
2011-01805 Tystare transporter för effektivare distribution Volvo Technology AB 4 000 000 kr
2011-01803 Feasibility study of the electrification of the urban goods distribution transport system Volvo Technology AB 1 425 000 kr
2011-01144 iQFleet - Intelligent styrning av fordon och flottor Scania CV Aktiebolag 11 640 000 kr
2010-02864 Guidad integrerad fjärr- och verkstadsdiagnos Scania CV Aktiebolag 3 418 924 kr
2010-02855 Bärighetsinformation genom fordonsintelligens för ökad transporteffektivitet (BiFi), del 2 Klimator AB 5 891 100 kr
2010-02849 Duo Trailer Schenker AB 2 780 000 kr
2010-02828 VETT steg 4 Volvo Technology AB 2 900 000 kr
2010-02092 Open Transport Effectiveness Service Platform Volvo Technology AB 3 000 000 kr
2010-01343 ETTE - Tekniska möjliggörare för effektiva transporter Volvo Personvagnar Aktiebolag 13 209 075 kr
2010-01342 DUO2 - Energieffektiva fordonskombinationer Volvo Technology AB 8 330 000 kr
2010-01340 Energieffektiv Navigation för tung trafik Scania CV Aktiebolag 2 537 375 kr
2010-01327 DEPEND - Utveckling av forsknings- och utvärderingsplattform för miljörelaterade förarstöd Scania CV Aktiebolag 4 700 000 kr
2010-00657 Bärighetsinformation genom fordonsintelligens för ökad transporteffektivitet (BiFi), del 1 Klimator AB 4 804 400 kr
2009-04841 VETT Steg3 Volvo Technology AB 5 104 000 kr
2009-04132 Effektiva och integrerade transportprocesser Odette Sweden AB 3 485 000 kr
2009-04127 Simuleringsverktyg för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Volvo Construction Equipment AB 6 000 000 kr
2009-01722 SIGYN II - Software In Global Yielding Networks II VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 18 788 500 kr
2009-01600 Green Road Freight Corridors ver 2 Volvo Technology AB 3 840 000 kr
2009-01437 SET Säkra Effektiva Transporter Volvo Technology AB 3 000 000 kr
2009-01431 Förstudieprojekt kring trådlös kommunikation mellan tunga fordon och vägsida SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 810 000 kr
2009-01425 Förstudie Transporteffektivitet Volvo Lastvagnar Aktiebolag 1 750 000 kr
2009-01424 Distribuerad reglering av fordonståg Scania CV Aktiebolag 8 098 301 kr
2009-01173 MaxiCube Steg 1-Modulsystem för Volymtransporter: 1-3 Växelflak 7,82 x 3,2 m Volvo Technology AB 5 325 000 kr
2009-00283 Energieffektiva fordonskombinationer Volvo Technology AB 800 000 kr
2009-00256 Remote Diagnostic Tools and Services Volvo Technology AB 10 000 000 kr
2009-00048 SIGYN II förstudie VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 2 498 380 kr
2009-00014 Modulsystem för Energieffektiva timmertransporter: Volvo En Trave Till-Steg2 Volvo Technology AB 4 087 500 kr
2008-04102 Doktorandstudier i datadriven modellering inom kvalitet och tillgänglighet för kommersiella fordon Volvo Technology AB 2 000 000 kr

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss