Datadrivna labb

Välkomna att skicka in ansökan

Den här utlysningen har som övergripande syfte att öka kapaciteten i Sverige att återanvända data i innovationer.

Förmågan att lära av och förädla data är idag central för att utveckla företag och offentlig sektor, en utveckling som kallas datadriven innovation.

Vinnova uppmuntrar nu forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer som har en plan för hur man systematiskt kan främja innovationer baserade på data, att söka finansiering i denna utlysning.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Etablera nya tematiska miljöer (labb) kring datadriven innovation

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Total budget för utlysningen är 9 milj kr fram till 2019.

Stödnivån är max 50 procent

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum: 24 mars

Ansök senast: 23 maj kl. 14:00

Beslut meddelas senast: 16 juni  

Tidigaste datum för projektstart: 19 juni 

 

Tänk på att det tar tid att göra ansökan

Påbörja därför ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som finns under Ladda ner till höger på denna sida när utlysningen har öppnat. Observera att det går att påbörja ansökan och sedan spara den för att färdigställa den senare.

Ansök nu

Datadrivna labb 2017

Ansök senast
2017-05-23 14:00
Beslut meddelas senast
2017-06-16
Tidigaste datum för projektstart
2017-06-19

Ansök här

Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-04323 Darwin+ ENERGIFORSK AB 200 000 kr
2016-04319 Datadrivet skogligt labb vid SLU - Skogsdatalabbet@SLU Sveriges Lantbruksuniversitet 1 300 000 kr
2016-04318 Datadrivet labb på ICE (D-ICE) SICS NORTH SWEDISH ICT AB 1 417 565 kr
2016-04314 xKRP - Community Experience Data Lab Kronoparken RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 2 396 196 kr
2016-04313 Ladds - labb för det datadrivna samhället REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN 1 355 000 kr
2016-04311 Innovationslabb LANTMÄTERIET 3 000 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss