Citizen-Centric eGovernment Services

The call is closed

Vinnova, together with NordForsk, the Icelandic Centre for Research (RANNIS) and the Estonian Ministry for Economic Affairs and Communications, opened the call for proposal Citizen-Centric eGovernment Services. Closing date for proposals was 19 October 2010.

The call was a result of the NordForsk funded project NORIA-net Citizens’ Services 2008-09.

Read more about the Citizens´ Services programme

The purpose of the call was to contribute to successful new cooperation models, organisational solutions and digitised service supplies in the field of e-government, working on the basis of users´ needs and participation by establishing research and innovation (R&I) networks. Proposed duration of Projects was 6-12 months.

We acted as the programme secretariat.

More information about this call plus terms and conditions of participation can be found in the complete call text.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2010-02508 Citizen E-hub FUJITSU SERVICES AB 500 000 kr
2010-02502 e-construction-permit Brunamálastofnun 500 000 kr
2010-02482 Access to Public Information: e-Services in Government Agencies and Archives Luleå tekniska universitet 500 000 kr
2010-02481 Secure eHealth over Android Acreo AB 500 000 kr
2010-02440 Citizen-centric access to statistics Stockholms universitet 500 000 kr

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss