Strategiska Innovationsprogrammet BioInnovation

Välkomna att skicka in ansökan

Denna utlysning ska fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi.

Projekt inom denna utlysning ska vara nydanande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en frågeställning av radikal och innovativ karaktär. Detta innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn ska vara högre än i mer traditionella projekt.

En biobaserad ekonomi är ett samhälle som baseras på förnybara biologiska resurser. Vår vision är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka förädlingsvärde och konkurrenskraft i den svenska biobaserade sektorn.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt med idéer och frågeställningar som har potential att bidra till, och dra nytta av, övergången till en biobaserade ekonomi

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Projektet ska bestå av minst två parter, varav minst ett företag

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Utlysningens budget är 10 milj kr
Projekt kan söka max 500 000 kr

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppnar för ansökan: 30 jan
Ansök senast: 15 juni kl 14.00
Datum för beslut: 13 sep

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.

Ansök nu

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 Våren 2017

Ansök senast
2017-06-15 14:00
Beslut meddelas senast
2017-09-13
Tidigaste datum för projektstart
2017-09-14

Ansök här

Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-05011 Förstudie: Operationalisering av hållbarhetskriterier och LCA för den biobaserade sektorn i Sverige SIS - SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 300 000 kr
2016-03330 BioLi2.0 - Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier INNVENTIA AB 19 200 000 kr
2016-02411 Ny teknik för hållbar och effektiv återvinning av näringsämnen från avloppsslam genom förbränning SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB 1 116 000 kr
2016-02409 Onskin- 3D Biomaterial från skogen CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 000 000 kr
2016-02405 Förnybara former i hälso- och sjukvården Region Halland 3 631 000 kr
2016-02404 Biobaserade innovationer i vården ger effektiva produkter och lösningar Innovatum AB 2 250 000 kr
2016-02394 Biobaserade och innovativa material för ljudabsorbenter i offentliga lokaler Swerea IVF AB 2 786 000 kr
2016-02386 Biobaserade riskavfallsbehållare i vården JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB 1 616 000 kr
2016-02379 3D utskrivna proteser baserade på skogens råvaror(AMPOFORM) INNVENTIA AB 4 938 000 kr
2015-05852 Framtidens biobaserade byggande och boende SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 27 500 000 kr
2015-03991 Etablera närodlad textil i Sverige Swerea IVF AB 21 050 000 kr
2015-01470 Ecohelix - tillämpning med dissolving massa produktion Ecohelix AB 175 000 kr
2015-01450 Utvinning av oleosin ur rapspressrest; en ny ingrediens som hindrar fettoxidation och stabiliserar emulsioner Lunds universitet 350 000 kr
2015-01435 Textil från havsråvara Swerea IVF AB 345 000 kr
2015-01424 Skogsråvara- en komponent i skyddet av bilens underrede och skarvar INNVENTIA AB 350 000 kr
2015-01404 Konceptdesign - kundanpassad design och resurseffektiv produktion Linköpings universitet 189 000 kr
2015-01391 Ligninbaserade komponenter i Li-jonbatterier vägen mot gröna batterier? INNVENTIA AB 350 000 kr
2015-01367 3D Bioprinting av Funktionella Material från Ved, WOODINK CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 350 000 kr
2015-01364 EkoMini- Biobaserade kompositer för båtbyggare Swerea SICOMP AB 225 000 kr
2015-01363 Lansering av textilprodukt från svensk skog Motgift Underwear AB 225 000 kr
2015-01361 BioBlade - Utvärdering av naturfiberförstärkt komposit för tillämpning i vindkraftsblad TRIFILON AB 350 000 kr
2015-01360 Biobaserat beläggningsmaterial för optiska fibrer ACREO SWEDISH ICT AB 350 000 kr
2015-01343 Tillverkning av kortfibergarn Mittuniversitetet 260 000 kr
2015-01342 Thermoplastic cellulose biocomposites by melt processing KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 250 000 kr
2015-01340 The recycled textile-fibre paper materials INNVENTIA AB 350 000 kr
2015-01332 Svensktillverkat proteinrikt livsmedel från skogsindustriella restströmmar SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 350 000 kr
2015-01320 Superstarka biokompositmaterial av kolhydrater från massafiber och havre INNVENTIA AB 350 000 kr
2015-01315 3D-skriven komposit av cellulosa och spindelsilke INNVENTIA AB 350 000 kr
2015-01312 Hypotesprövning - ligninbaserad kolfiber-komposit INNVENTIA AB 350 000 kr
2015-01297 Ökad användning av kemikalier från skogsråvara i färg & lack SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 350 000 kr
2015-01296 BioModifierade ytor för digital tryckning utseende och känsla INNVENTIA AB 350 000 kr
2015-01287 Streaming Materia- immateriellt ägande av fysiska objekt GURINGO AB 350 000 kr
2015-01272 Ny metod för framställning av ´underhållsfria´ och ´nötningsbeständiga´ trämaterial Luleå tekniska universitet 350 000 kr
2015-01268 Användning av teknik från stålindustrin för serieproduktion av träprodukter SWEREA MEFOS AB 350 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss