Strategiska Innovationsprogrammet BioInnovation

Utlysningen är stängd

Med denna utlysning ville vi stimulera innovationer av nya biobaserade material, produkter och tjänster utvecklade i samarbete med offentligt finansierad verksamhet.

Utlysningen skulle skapa förutsättningar att utveckla nyskapande biobaserade material, produkter och tjänster som efterfrågas av offentligt finansierad verksamhet. Innovationerna skulle ha marknadspotential hos offentligt finansierad verksamhet i Sverige samt även potential att nå exportframgång.

En biobaserad ekonomi är ett samhälle som baseras på förnybara biologiska resurser. Vår vision är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka förädlingsvärde och konkurrenskraft i den svenska biobaserade sektorn.

Vad kunde man söka för?

Vad kunde man söka för?

Projekt som tydligt adresserar biobaserade innovationer inom offentlig finansierad verksamhet. Teknisk mognadsgrad förväntas ligga inom intervaller 4-7 på TRL-skalan. Under projektets gång ska minst ett steg höjas på TRL-skalan. Projekt kan maximalt vara 36 månader.

Vem kunde söka?

Vem kunde söka?

Projektet ska bestå av minst tre parter, varav minst en är från offentlig verksamhet och en från näringslivet. Aktör från offentligt finansierad verksamhet ska vara med som tydlig kravställare och ha en aktiv roll som återspeglas i projektets resurser.

Hur mycket kunde sökas?

Hur mycket kunde sökas?

Budget är 32 milj kr. Bidrag per projekt är max 5 milj kr och kan högst utgöra 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Projektparter från näringsliv och offentlig sektor förväntas bidra med minst lika mycket som de sökta medlen. 8-12 projekt förväntas finansieras.

Viktiga datum

Viktiga datum

Sista ansökningsdag: 5 apr kl 14.00
Datum för beslut: 2 juni

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-03330 BioLi2.0 - Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier INNVENTIA AB 21 995 000 kr
2016-02411 Ny teknik för hållbar och effektiv återvinning av näringsämnen från avloppsslam genom förbränning SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB 1 116 000 kr
2016-02409 Onskin- 3D Biomaterial från skogen CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 000 000 kr
2016-02405 Förnybara former i hälso- och sjukvården Region Halland 3 631 000 kr
2016-02404 Biobaserade innovationer i vården ger effektiva produkter och lösningar Innovatum AB 2 250 000 kr
2016-02394 Biobaserade och innovativa material för ljudabsorbenter i offentliga lokaler Swerea IVF AB 2 786 000 kr
2016-02386 Biobaserade riskavfallsbehållare i vården JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB 1 616 000 kr
2016-02379 3D utskrivna proteser baserade på skogens råvaror(AMPOFORM) INNVENTIA AB 4 938 000 kr
2015-05852 Framtidens biobaserade byggande och boende SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 27 500 000 kr
2015-03991 Etablera närodlad textil i Sverige Swerea IVF AB 21 050 000 kr
2015-01470 Ecohelix - tillämpning med dissolving massa produktion Ecohelix AB 175 000 kr
2015-01450 Utvinning av oleosin ur rapspressrest; en ny ingrediens som hindrar fettoxidation och stabiliserar emulsioner Lunds universitet 350 000 kr
2015-01435 Textil från havsråvara Swerea IVF AB 345 000 kr
2015-01424 Skogsråvara- en komponent i skyddet av bilens underrede och skarvar INNVENTIA AB 350 000 kr
2015-01404 Konceptdesign - kundanpassad design och resurseffektiv produktion Linköpings universitet 189 000 kr
2015-01391 Ligninbaserade komponenter i Li-jonbatterier vägen mot gröna batterier? INNVENTIA AB 350 000 kr
2015-01367 3D Bioprinting av Funktionella Material från Ved, WOODINK CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 350 000 kr
2015-01364 EkoMini- Biobaserade kompositer för båtbyggare Swerea SICOMP AB 225 000 kr
2015-01363 Lansering av textilprodukt från svensk skog Motgift Underwear AB 225 000 kr
2015-01361 BioBlade - Utvärdering av naturfiberförstärkt komposit för tillämpning i vindkraftsblad TRIFILON AB 350 000 kr
2015-01360 Biobaserat beläggningsmaterial för optiska fibrer ACREO SWEDISH ICT AB 350 000 kr
2015-01343 Tillverkning av kortfibergarn Mittuniversitetet 260 000 kr
2015-01342 Thermoplastic cellulose biocomposites by melt processing KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 250 000 kr
2015-01340 The recycled textile-fibre paper materials INNVENTIA AB 350 000 kr
2015-01332 Svensktillverkat proteinrikt livsmedel från skogsindustriella restströmmar SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 350 000 kr
2015-01320 Superstarka biokompositmaterial av kolhydrater från massafiber och havre INNVENTIA AB 350 000 kr
2015-01315 3D-skriven komposit av cellulosa och spindelsilke INNVENTIA AB 350 000 kr
2015-01312 Hypotesprövning - ligninbaserad kolfiber-komposit INNVENTIA AB 350 000 kr
2015-01297 Ökad användning av kemikalier från skogsråvara i färg & lack SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 350 000 kr
2015-01296 BioModifierade ytor för digital tryckning utseende och känsla INNVENTIA AB 350 000 kr
2015-01287 Streaming Materia- immateriellt ägande av fysiska objekt GURINGO AB 350 000 kr
2015-01272 Ny metod för framställning av ´underhållsfria´ och ´nötningsbeständiga´ trämaterial Luleå tekniska universitet 350 000 kr
2015-01268 Användning av teknik från stålindustrin för serieproduktion av träprodukter SWEREA MEFOS AB 350 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss