Utlysningar

Våra öppna och kommande utlysningar

Vi ger vanligtvis finansiering inom något av våra program som är under utlysning. Dessa utlysningar kan antingen vara tidsbegränsade eller kontinuerligt öppna under programmets tid.

Här visar vi de utlysningar som är öppna eller som planerar att öppnas inom kort. Här visar vi också internationella utlysningar där vi medverkar.

Våra öppna utlysningar

Utlysningar ni kan söka nu

Utlysning Stänger
Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material 2015-06-02
Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2015-06-03
VINNVÄXT 2016 2015-06-09
Svenskt deltagande i projekt finansierade genom M-ERA.NET Joint Call 2015 2015-06-10
FFI - Hållbar produktion 2015-06-12
Mångfaldslabbet - normkritisk innovation 2015 2015-06-16
Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA 2015-06-17
VINNMER Industry Outgoing - planning grant 2015-08-15
VINNMER Incoming - planning grant 2015-08-15
VINNMER Academy Outgoing - planning grant 2015-08-15
Strategiskt samarbete mellan Sverige och Indien inom inbyggda system 2015 2015-08-20
Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015-08-27
Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt 2015-09-02
Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 B 2015-09-10
FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon 2015-09-15
FFI - Elektronik, mjukvara och kommunikation 2015-09-15
FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem 2015-09-15
Big Automotive Data Analytics (BADA) 2015-09-15
VINNMER Marie Curie Academy Outgoing 2015-09-16
VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2015-09-16
VINNMER Marie Curie Incoming 2015-09-16
Bygginnovationen 2011-2016 - utlysning 2015-12-31
Eurostars medfinansiering 2015-12-31
Resebidrag EUREKA och Eurostars 2015-12-31
EUREKA medfinansiering kluster 2015-12-31
EUREKA medfinansiering för individuella projekt 2015-12-31

Våra kommande utlysningar

Utlysningar ni kan söka inom kort

Våra utlysningar i samverkan

Utlysningar som vi medverkar i men som sköts av någon annan

Det finns inga utlysningar just nu

Våra internationella utlysningar

Öppna utlysningar inom EU och övriga internationella utlysningar som har anknytning till vår verksamhet

Utlysningar inom Horisont 2020

För mer information om öppna utlysningar inom Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation, se Participant Portal, EU-kommissionens webbplats.

> Gå till Participant Portal

Läs mer

 

Vill du prenumerera på utlysningar?

Anmäl ditt intresse här:

 

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss