Utlysningar

Våra öppna och kommande utlysningar

Här visar vi de utlysningar som är öppna eller som vi planerar att öppna inom kort. Här visas också internationella utlysningar där vi medverkar.

Våra öppna utlysningar

Utlysningar ni kan söka nu

Utlysning Stänger
Strategiska innovationsprogrammet för Produktion 2030 i dag 14:00
Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017 2017-04-04
Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA 2017-04-06
Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017-04-06
Inkubationsstöd - Excellens 2017-04-07
SIP Metalliska material: Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Genomförbarhetsstudier 2017-04-20
Leda och organisera för ökad innovationsförmåga 2017-04-25
Klimatneutral infrastruktur för transport 2017-04-28
Datadrivna labb 2017-05-23
Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - Flexibla och robusta processer längs hela värdekedjan 2017-05-31
Utveckling och produktion av biologiska läkemedel 2017-06-08
Hållbar produktion - FFI 2017-06-13
Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI 2017-06-13
Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI 2017-06-13
Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI 2017-06-13
Fordons IT-säkerhet och Integritet - FFI 2017-06-13
Machine Learning - FFI 2017-06-13
Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid - FFI 2017-06-13
Cirkulär ekonomi 2017-06-15
Strategiska Innovationsprogrammet BioInnovation 2017-06-15
FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet 2017-09-29
Beslutsstöd för hälsa vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens 2017-10-10
Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2017-11-30
Eurostars 2 medfinansiering 2017-12-31
Internationellt resebidrag för små och medelstora företag 2018-12-31
Bygginnovationen 2011-2018 - utlysning 2018-12-31

Våra utlysningar i samverkan

Utlysningar som vi medverkar i men som sköts av någon annan

Våra internationella utlysningar

Öppna utlysningar inom EU och övriga internationella utlysningar som har anknytning till vår verksamhet

Utlysningar inom Horisont 2020

För mer information om öppna utlysningar inom Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation, se Participant Portal, EU-kommissionens webbplats.

> Gå till Participant Portal

Våra kommande utlysningar

Utlysningar ni kan söka inom kort

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss