Utlysningar

Våra öppna och kommande utlysningar

Vi ger vanligtvis finansiering inom något av våra program som är under utlysning. Dessa utlysningar kan antingen vara tidsbegränsade eller kontinuerligt öppna under programmets tid.

Här visar vi de utlysningar som är öppna eller som planerar att öppnas inom kort. Här visar vi också internationella utlysningar där vi medverkar.

Våra öppna utlysningar

Utlysningar ni kan söka nu

Utlysning Stänger
Innovationsprojekt i företag 2016-02-16
Strategiska Innovationsprogrammet för Grafen 2016-02-23
Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 2016-03-03
Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem 2016-03-03
Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt 2016-03-15
SIP Metalliska material och STRIM-våren 2016 2016-03-15
VINNMER Marie Curie Incoming 2016-03-16
VINNMER Marie Curie Academy Outgoing 2016-03-16
VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2016-03-16
Nationell individrörlighet för innovation 2016-03-17
Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016-04-01
Strategiska Innovationsprogrammet BioInnovation 2016-04-05
Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA 2016-04-05
FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon 2016-04-12
FFI - AstaZero 2016-04-12
FFI - Fordons IT-säkerhet och Integritet 2016-04-12
FFI - Elektronik, mjukvara och kommunikation 2016-04-12
Testbäddar inom miljöteknikområdet 2016 2016-04-12
FFI - Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid 2016-04-12
FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem 2016-04-12
FFI - Komplex reglering 2016-04-12
FFI - Big automotive data analytics (BADA) 2016-04-12
Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning 2016-04-14
Materialbaserad konkurrenskraft 2016 2016-04-19
VINNMER Academy Outgoing - planning grant 2016-08-15
VINNMER Industry Outgoing - planning grant 2016-08-15
VINNMER Incoming - planning grant 2016-08-15
Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2016-11-30
Eurostars medfinansiering 2016-2017 2017-12-31
Resebidrag EUREKA och Eurostars 2017-12-31
EUREKA medfinansiering för individuella projekt 2017-12-31
Bygginnovationen 2011-2018 - utlysning 2018-12-31

Våra kommande utlysningar

Utlysningar ni kan söka inom kort

Vinn Verifiering 2016 2016-03-21
Klimatsmart protein 2016-04-06
Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2016-04-12
SIO Strategiskt innovationsprogram - Drive Sweden - utlysningar 2016-04-15
Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material 2016-05-10
FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet 2016-06-01
FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet 2016-06-01
FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet 2016-06-01
Normkritisk innovation 2016-06-02
Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030 2016-06-14
FFI - Hållbar produktion 2016-06-16
Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA 2016-06-17
Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016-08-25
Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem 2016-09-01
Idéslussar - för ökad innovationsförmåga i kommuner 2016-09-07
VINNMER Marie Curie Incoming 2016-09-13
VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2016-09-13
VINNMER Marie Curie Academy Outgoing 2016-09-13
FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem 2016-09-20
FFI - Elektronik, mjukvara och kommunikation 2016-09-20
FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon 2016-09-20
FFI - Komplex reglering 2016-09-20
FFI - Big automotive data analytics (BADA) 2016-09-20
FFI - Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid 2016-09-20
FFI - Fordons IT-säkerhet och Integritet 2016-09-20
Vinn Verifiering 2016 2016-09-20
Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt 2016-09-30
SIO Strategiskt innovationsprogram - Drive Sweden - utlysningar 2016-10-04
FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem 2016-12-13
FFI - Elektronik, mjukvara och kommunikation 2016-12-13
FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon 2016-12-13
FFI - Komplex reglering 2016-12-13
FFI - Big automotive data analytics (BADA) 2016-12-13
FFI - Hållbar produktion 2016-12-13
FFI - Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid 2016-12-13
FFI - Fordons IT-säkerhet och Integritet 2016-12-13
Materialbaserad konkurrenskraft 2016 2016-12-13
Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017-01-26

Våra utlysningar i samverkan

Utlysningar som vi medverkar i men som sköts av någon annan

Våra internationella utlysningar

Öppna utlysningar inom EU och övriga internationella utlysningar som har anknytning till vår verksamhet

Utlysningar inom Horisont 2020

För mer information om öppna utlysningar inom Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation, se Participant Portal, EU-kommissionens webbplats.

> Gå till Participant Portal

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss