Utlysningar

Våra öppna och kommande utlysningar

Här visar vi de utlysningar som är öppna eller som vi planerar att öppna inom kort. Här visas också internationella utlysningar där vi medverkar.

Våra öppna utlysningar

Utlysningar ni kan söka nu

Utlysning Stänger
Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar 2016 - Planering 2016-10-25
Ökad produktivitet inom transportinfrastrukturen för bättre samhällsnytta 2016-10-27
Strategiska innovationsprogrammet för Produktion 2030 2016-11-10
Internationell samverkan med aktörer i Brasilien för innovationer i samarbete med FINEP 2016 2016-11-11
Förstudie till delprojekt inom BioInnovations innovationsprojekt 2016-11-24
Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2016-11-30
Regionala arrangörer av event för unga kvinnor - Innovate Passion 2016-11-30
Internationell samverkan med aktörer i Brasilien för innovationer i samarbete med SENAI 2016 2016-11-30
FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem 2016-12-13
FFI - Komplex reglering 2016-12-13
FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon 2016-12-13
FFI - Elektronik, mjukvara och kommunikation 2016-12-13
FFI - Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid 2016-12-13
Materialbaserad konkurrenskraft 2016 2016-12-13
FFI - Fordons IT-säkerhet och Integritet 2016-12-13
Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease prevention 2017-01-16
Spjutspetsprojekt för framtidens digitaliserade industri 2017-03-15
Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens 2017-10-25
Eurostars 2 medfinansiering 2017-12-31
Resebidrag EUREKA och Eurostars 2017-12-31
EUREKA medfinansiering för individuella projekt 2017-12-31
Bygginnovationen 2011-2018 - utlysning 2018-12-31
 

Våra kommande utlysningar

Utlysningar ni kan söka inom kort

Våra utlysningar i samverkan

Utlysningar som vi medverkar i men som sköts av någon annan

Det finns inga utlysningar just nu

Våra internationella utlysningar

Öppna utlysningar inom EU och övriga internationella utlysningar som har anknytning till vår verksamhet

Utlysningar inom Horisont 2020

För mer information om öppna utlysningar inom Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation, se Participant Portal, EU-kommissionens webbplats.

> Gå till Participant Portal

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss