Utlysningar

Våra öppna och kommande utlysningar

Vi ger vanligtvis finansiering inom något av våra program som är under utlysning. Dessa utlysningar kan antingen vara tidsbegränsade eller kontinuerligt öppna under programmets tid. Här visar vi de utlysningar som är öppna eller som planerar att öppnas inom kort. Här visar vi också internationella utlysningar där vi medverkar.

Våra öppna utlysningar

Utlysningar som går att söka nu. 

Kommande utlysningar

Utlysningar som kommer att öppna inom kort.

Utlysningar i samverkan

Utlysningar som görs av någon annan där vi medverkar.

Det finns för närvarande inga utlysningar.

Internationella utlysningar

Öppna utlysningar inom EU och övriga internationella utlysningar som har anknytning till vår verksamhet.

För mer information om öppna utlysningar inom Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation, se Participant Portal, EU-kommissionens webbplats.

> Gå till Participant Portal

Läs mer

 

Vill du prenumerera på utlysningar?

Anmäl ditt intresse här:

 

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss