Utlysningar

VINNOVAs öppna och kommande utlysningar

VINNOVAs finansiering görs normalt inom ramen för något av de program som är under utlysning. Dessa kan ha antingen tidsbegränsade utlysningar eller vara kontinuerligt öppna för ansökan under den tid som programmet gäller. På denna sida visas utlysningar som är öppna eller som planeras. Här visas också internationella utlysningar där VINNOVA medverkar.

VINNOVAs öppna utlysningar

Dessa utlysningar är för närvarande öppna för ansökan. Utlysningarna stänger kl 14.00 om inget annat anges. 

Utlysning Stänger
Mångfaldslabbet - normkritisk innovation 2014-04-25
FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet: Planering 2014 2014-05-09
FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet: Införande 2014 2014-05-09
FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet: Utveckling 2014 2014-05-09
MinBaS-Innovation 2014 2014-05-15
Samverkan för miljöinnovationer med aktörer i Brasilien 2014 2014-05-28
Strategiska innovationsområden-Agendor 2013-2015 2014-06-03
Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling 2014-06-03
Materialbaserad konkurrenskraft 2014 2014-06-03
Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2014-06-04
Transport- och miljöinnovationer 2014 2014-06-04
Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt 2014-06-04
Innovationer för framtidens hälsa 2014 2014-06-04
Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer 2014-06-04
Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2014 2014-08-28
Forska&Väx 2014 2014-09-15
VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2014-09-16
VINNMER Marie Curie Incoming 2014-09-16
Open Innovation Incoming 2014-12-02
Planeringsbidrag för små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 (fd SMINT) 2014-12-31
Bygginnovationen 2011-2014 - utlysning 2014-12-31
VINNMER Industry Outgoing - planning grant 2015-02-27
VINNMER Incoming - planning grant 2015-02-27
EUREKA medfinansiering kluster 2015-12-31
EUREKA medfinansiering för individuella projekt 2015-12-31
Eurostars medfinansiering 2015-12-31
Resebidrag EUREKA och Eurostars 2015-12-31

Kommande utlysningar

Utlysningar som kommer att öppna inom kort.

Utlysningar i samverkan

Utlysningar hos annan aktör där VINNOVA medverkar.

Det finns för närvarande inga utlysningar.

Internationella utlysningar

Öppna utlysningar inom EU och övriga internationella utlysningar med anknytning till VINNOVAs verksamhet.

Bokmärk och dela

Läs mer

 

Vill du prenumerera på utlysningar?

Anmäl ditt intresse här: