Utlysningar

VINNOVAs öppna och kommande utlysningar

VINNOVAs finansiering görs normalt inom ramen för något av de program som är under utlysning. Dessa kan ha antingen tidsbegränsade utlysningar eller vara kontinuerligt öppna för ansökan under den tid som programmet gäller. På denna sida visas utlysningar som är öppna eller som planeras. Här visas också internationella utlysningar där VINNOVA medverkar.

VINNOVAs öppna utlysningar

Dessa utlysningar är för närvarande öppna för ansökan. Utlysningarna stänger kl 14.00 om inget annat anges. 

Kommande utlysningar

Utlysningar som kommer att öppna inom kort.

Utlysningar i samverkan

Utlysningar hos annan aktör där VINNOVA medverkar.

Det finns för närvarande inga utlysningar.

Internationella utlysningar

Nedan listas öppna utlysningar inom EU och övriga internationella utlysningar med anknytning till VINNOVAs verksamhet. För mer information om öppna utlysningar inom Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation, se EU-kommissionens webbplats - Participant Portal.

Läs mer

 

Vill du prenumerera på utlysningar?

Anmäl ditt intresse här:

 

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss