Utlysningar

VINNOVAs öppna och kommande utlysningar

VINNOVAs finansiering görs normalt inom ramen för något av de program som är under utlysning. Dessa kan ha antingen tidsbegränsade utlysningar eller vara kontinuerligt öppna för ansökan under den tid som programmet gäller. På denna sida visas utlysningar som är öppna eller som planeras. Här visas också internationella utlysningar där VINNOVA medverkar.

VINNOVAs öppna utlysningar

Dessa utlysningar är för närvarande öppna för ansökan. Utlysningarna stänger kl 14.00 om inget annat anges. 

Utlysning Stänger
Strategiska innovationsprogrammet för produktion - utlysning 2014-09-22
Strategiska Innovationsprogrammet för Grafen 2014-09-22
Strategiska innovationsprogrammen för lättvikt och metalliska material - hösten 2014 2014-09-22
Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt (LIGHTer) - hösten 2014 2014-09-22
Strategiska innovationsområden - utlysning för att etablera och genomföra SIO-program - hösten 2014 2014-09-22
Strategiska innovationsprogrammet för Folksjukdomar 2014-09-22
Strategiska innovationsprogrammet för Processindustriell IT och Automation (PiiA) - hösten 2014 2014-09-22
Strategiska innovationsprogrammet för IKT elektroniska komponenter och system. 2014-09-22
Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet 2014-09-22
FRÖN: För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet - Planering 2014-10-07
FRÖN: För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet - Utveckling 2014-10-07
FRÖN: För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet - Införande 2014-10-07
FFI - Hållbar produktionsteknik 2014-10-15
FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2014-10-15
FFI - Transporteffektivitet 2014-10-15
FFI - Fordonsutveckling 2014-10-15
Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center 2014-10-17
Innovationstävlingar 2014 2014-10-28
Strategiska innovationsområden-Agendor 2013-2015 2014-11-03
Open Innovation Incoming 2014-12-02
Planeringsbidrag för små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 2014-12-31
Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015-01-29
VINNMER Academy Outgoing - planning grant 2015-02-17
VINNMER Incoming - planning grant 2015-02-27
VINNMER Industry Outgoing - planning grant 2015-02-27
VINNMER Marie Curie Academy Outgoing 2015-03-17
VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2015-03-17
VINNMER Marie Curie Incoming 2015-03-17
Resebidrag EUREKA och Eurostars 2015-12-31
Eurostars medfinansiering 2015-12-31
Bygginnovationen 2011-2016 - utlysning 2015-12-31
EUREKA medfinansiering kluster 2015-12-31
EUREKA medfinansiering för individuella projekt 2015-12-31

Kommande utlysningar

Utlysningar som kommer att öppna inom kort.

Utlysningar i samverkan

Utlysningar hos annan aktör där VINNOVA medverkar.

Det finns för närvarande inga utlysningar.

Internationella utlysningar

Nedan listas öppna utlysningar inom EU och övriga internationella utlysningar med anknytning till VINNOVAs verksamhet. För mer information om öppna utlysningar inom Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation, se EU-kommissionens webbplats - Participant Portal.

Bokmärk och dela

Läs mer

 

Vill du prenumerera på utlysningar?

Anmäl ditt intresse här: