Utlysningar

Våra öppna och kommande utlysningar

Här visar vi de utlysningar som är öppna eller som vi planerar att öppna inom kort. Här visas också internationella utlysningar där vi medverkar.

Våra öppna utlysningar

Utlysningar ni kan söka nu

Utlysning Stänger
Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet i dag 14:00
Spjutspetsprojekt för framtidens digitaliserade industri 2016-09-01
Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem 2016-09-01
Patientinnovationsslussar 2016-09-06
Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt 2016 2016-09-07
Utveckling och produktion av biologiska läkemedel 2016-09-13
VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2016-09-13
VINNMER Marie Curie Incoming 2016-09-13
VINNMER Marie Curie Academy Outgoing 2016-09-13
Medtech4health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter 2016-09-14
SWElife - Innovativa samverkansprojekt inom folksjukdomar 2016-2017 2016-09-15
FFI - Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid 2016-09-20
FFI - Fordons IT-säkerhet och Integritet 2016-09-20
FFI - Elektronik, mjukvara och kommunikation 2016-09-20
FFI - Komplex reglering 2016-09-20
FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon 2016-09-20
FFI - Big Automotive Data Analytics (BADA) 2016-09-20
FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem 2016-09-20
Testbäddar inom miljöteknikområdet - hösten 2016 2016-09-20
Cirkulär biobaserad ekonomi 2016-09-21
Datadrivna labb 2016-09-22
Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt 2016-09-23
Från analog till digital 2016-09-27
Den smarta digitala fabriken 2016-2018 2016-09-29
Forskning om finansiella marknader 2016-09-29
Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering 2016-09-30
Nationell individrörlighet för innovation 2016-10-04
Japan - Sweden Academia-Industry International Collaboration Program on Innovative Solutions, Community Design and Services for Elderly People 2016-10-11
Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar 2016 - Planering 2016-10-25
Strategiska innovationsprogrammet för Produktion 2030 2016-11-10
Internationell samverkan med aktörer i Brasilien för innovationer i samarbete med FINEP 2016 2016-11-11
Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2016-11-30
Internationell samverkan med aktörer i Brasilien för innovationer i samarbete med SENAI 2016 2016-11-30
Resebidrag EUREKA och Eurostars 2017-12-31
Eurostars 2 medfinansiering 2017-12-31
EUREKA medfinansiering för individuella projekt 2017-12-31
Bygginnovationen 2011-2018 - utlysning 2018-12-31
 

Våra kommande utlysningar

Utlysningar ni kan söka inom kort

Våra utlysningar i samverkan

Utlysningar som vi medverkar i men som sköts av någon annan

Våra internationella utlysningar

Öppna utlysningar inom EU och övriga internationella utlysningar som har anknytning till vår verksamhet

Utlysningar inom Horisont 2020

För mer information om öppna utlysningar inom Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation, se Participant Portal, EU-kommissionens webbplats.

> Gå till Participant Portal

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss